Άμεσο παράθεμα

Μεταφράστε τηνιστοσελίδα σας στοWordPressμε WPML και BigTranslation

Επαγγελματικές μεταφράσεις σε μια μεγάλη ποικιλία γλωσσικών συνδυασμών

Άμεσο παράθεμα
μεταφραστική εταιρεία

Χάρηστησυνεργασία τουBigTranslationμετο WPML, η διαδικασία είναι ακόμα πιο απλή.

Η ενσωμάτωσή μας βελτιστοποιεί τηροήεργασίας και σας επιτρέπει να στείλετετο περιεχόμενό σας σεμετάφραση και να τοδημοσιεύσετεστηνιστοσελίδα σας, χωρίς να αφήσετετην πλατφόρμα WordPress!

Το WordPress είναι μια πολύσυνιστώμενη επιλογήγια τηνιστοσελίδα σας, στην πραγματικότητα πάνω από το 60% τωνιστοσελίδων πουχρησιμοποιούν ένα CMS έχουν βασιστείστοWordPress και επίσης :είναι εύκολα επεκτάσιμη, έχει ανοιχτόκωδικό, έχειχιλιάδες πρότυπα διαθέσιμα και πολλάplugins. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τηδιεθνοποίηση τηςιστοσελίδας σας, η κατάσταση γίνεται πολύπλοκη... Εδώείναι πουέρχεται η BigTranslation και, φυσικά, το WPML.

Plugin WPML

Το WPML, το πιογνωστό και πλήρεςpluginωςμεταφραστής τουWordPress, είναι η λύσηστο πρόβλημά σας, καθώς μπορείτε να μετατρέψετε τηνιστοσελίδα σας σε πολύγλωσσοχωρίςτεχνική ή προγραμματική γνώση, ενδιαφέρον, έτσιδενείναι;

Τα πλεονεκτήματα πουέχετεόταν συνεργάζεστεμετοBigTranslation και το WPML

ΕνσωμάτωσηBigTranslation-WPML σε 6 εύκολα βήματα

Είναι τόσοεύκολο και γρήγορο!

Λάβετε τοtokenτης BigTranslation συμπληρώνοντας την παρακάτωφόρμα.

Εισαγάγετετοtoken σας στοplugin WPML για να επιλέξετετιςμετα φραστικές μας υπηρεσίες.

Ζητήστετημετάφραση τωνσελίδων που σας ενδιαφέρουν μέσωτουplugin WPML στησελίδα σας WordPress.

Θα λάβετε το απόσπασμα μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν τοδεχτείτε, θα αρχίσουμε να μεταφράζουμε το περιεχόμενό σας.

Θα λάβετε το απόσπασμα μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν τοδεχτείτε, θα αρχίσουμε να μεταφράζουμε το περιεχόμενό σας.

If you already have the WPML plugin installed, you can now request the token from us through this simple form:

WPML Form

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Λάβετε μια προσφορά Καροτσάκι

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15