OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA
Prekladateľská spoločnosť

Profesionálni rodení prekladatelia

Pracujeme výhradne so špecialistami, rodenými linguistami

Všetky druhy dokumentov a obsahu

Webstránky, sociálne media, inštrukčné manuály, katalógy, knihy, atď

Vysoko kvalitné preklady

Poskytujeme služby najvyššej kvality, prispôsobiteľné vašim potrebám

Španielčina
Španielčina
Chinese
Chinese

Preklad španielčina-chinese-španielčina

Francúzsky
Francúzsky
Chinese
Chinese

Preklad francúzsky-chinese-francúzsky

Taliansky
Taliansky
Chinese
Chinese

Preklad Taliansky-chinese-Taliansky

Nemecký
Nemecký
Chinese
Chinese

Preklad nemecký-chinese-nemecký

Portugalčina
Portugalčina
Chinese
Chinese

Preklad portugalčina-chinese-portugalčina

Angličtina
Angličtina
Chinese
Chinese

Preklad angličtina-chinese-angličtina

Poľský
Poľský
Chinese
Chinese

Preklad poľský-chinese-poľský

Dánsky
Dánsky
Chinese
Chinese

Preklad dánsky-chinese-dánsky

Ruský
Ruský
Chinese
Chinese

Preklad ruský-chinese-ruský

Corporate Preklad solutions:

Ecommerce

Preložte popisy výrobkov, katalógy a dokumentácie na medzinárodný predaj.

Média a komunikácie

Nechajte si preložiť články alebo marketingové a reklamné materiály.

Webstránky

Nechajte si preložiť celú webstránku. Možnosť viacjazyčného SEO pre väčšie zviditeľnenie.

Blogy a sociaálne médiá

Zverejnite publikácie a vstupy v rôznych jazykoch, aby ste oslovili väčšie publikum.

Správy a knihy

Inetrné dokumentácie pre iné krajiny alebo výskumy na medzinárodné zverejnenie.

Knihy

Predajte vašu kniho celosvetovo. Podeľte sa o svoj príbeh s davmi.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15