OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA

Rodení prekladatelia

Vysoko kvalitné preklady vykonávané rodenými prekladateľmi

PRACUJTE S NAMI
Decoration circle 1 Decoration circle 2 Decoration circle 3 Oval Group 1 Oval Group 2 Oval little Oval little

Profesionálny prekladateľ

Ak ste odborným prekladateľom, môžete nám zaslať žiadosť o spoluprácu.

Neustále hľadáme skúsených, rodených prekladateľov, na rozšírenie nášho tímu.

Je dôležité poznamenať, že naša platforma bola vyvinutá tímom odborných prekladateľov v spolupráci s IT odborníkmi, aby sme vám pomohli pracovať efektívnejšie, a teda zarobiť viac za hodinu. Skúsení lingvisti so špecializáciou môžu zarábať o to viac na špecializovaných úlohách.

Sme hrdí na to, že používatelia dvoch hlavných webových stránok zameraných na prekladateľské odvetvie, nás zvolili za najlepšiu agentúru na spoluprácu. Spoliehame na talent, skúsenosti a profesionalitu nášho prekladateľského tímu.

Profesionálny prekladateľ

Prekladateľstvo a vzdelanie

Pomocou našej platformy vám navyše ponúkame podporu:

Proces pre prekladateľov

Vyplňte registračný formulár a vytvorte si vlstný profil prekladateľa.

Registračný formulár

Po dokončení registračného procesu budete musieť najskôr dokončiť náš test, aby sme vás mohli prijať do tímu BigTranslation. Tento test sa skladá z dvoch častí. Prvou z nich je jednoduchý test s viacerými možnosťami a druhou je krátky text na preklad. Preložený text bude preskúmaný naším seniorským tímom. Ak bude skúšobný preklad uspokojivý, pozveme vás, aby ste sa pripojili k našej komunite rodených prekladateľov čo vám umožní prístup do nášej prekladateľskej platformy a k projektom.

Priradenie projektuNa našej online platforme nájdete všetky projekty, ktoré čakajú na preklad. Týmto spôsobom si budete môcť vybrať a preložiť tie preklady, ktoré považujete za najviac kompatibilné s vaším profilom.

Naši prekladatelia majú možnosť riadiť svoje projekty a čas, zatiaľ čo sú si vedomí termínov a ďalšich požiadaviek každého prekladu.

Naši prekladatelia sú vždy platení okamžite po ukončení projektov, ktoré boli vykonané a včas, bez fakturačného minima - na čo sme hrdí!

Všetky vykonávané preklady môžu byť skontrolované na oboch stranách = korektormi alebo klientom. To znamená, že neustále dostávame spätné väzby od zákazníkov. Takisto to znamená, že naši prekladatelia neustále dostávajú spätnú väzbu o svojej práci, čo im umožňuje pokračovať v pokroku a profesionálnom rozvoji.

Viac informácií: Vaše individuálne ohodnotenie sa objaví na úvodnej stránke vášho profilu, kde ho budete môcť konzultovať. Zjavne s ním môžete nesúhlasiť a daný výsledok od zákazníkov môžete poprieť. Na to slúži tlačítko “konflikt”. Ak dôjde ku konfliktu, BigTranslation zaujme okamžité opatrenia a vyhodnotí daný stav situácie a rozhodne, či je konflikt oprávnený, alebo nie.

BigTranslation bude brať spätnú väzbu do úvahy, aby zabezpečilo, že všetci prekladatelia sú kvalifikovaní pre prácu na našej platforme.

Kvalita je pre nás základom! Prekladatelia, ktorí dosiahnu najvyššie ohodnotenie za kvalitu práce budú vyzvaní, aby sa stali súčasťou nášho BigTranslation Premium spoločenstva, čo im umožní prístup k väčším a lepším prekladateľským príležitostiam.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15