OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA

Pravidlá pre cookies

Pravidlá pre cookies

Čo sú cookies?

Naša webová stránka www.bigtranslation.com, patriaca spoločnosti BigTranslation Agency SL, používa cookies a ďalšie súbory s podobnými funkciami (ďalej len „cookies“) na zlepšenie prehliadania a získanie štatistických údajov o získaných návštevách.

Cookies sú malé textové súbory nainštalované na zariadení, z ktorého sa na naše webové stránky pristupuje, a automaticky nám poskytujú informácie, napr. aby webové stránky fungovali alebo zistili vaše návyky pri prehliadaní a zlepšili vaše skúsenosti pri budúcich návštevách..

Konkrétne použitie cookies je uvedené v časti „Účely cookies a tretie strany/konfigurácia a odmietnutie cookies“.

Cookies nemožno nikdy považovať za počítačový vírus. Nepoškodzujú počítač ani nijako nespomaľujú jeho prácu. Naše cookies môžete kedykoľvek vymazať alebo odmietnuť konfiguráciou webového prehliadača.

Na týchto webových stránkach používame relačné a trvalé cookies; môže sa jednať o vlastné cookies alebo cookies tretích strán.

Relačné cookies sú určené na zhromažďovanie a ukladanie dát počas prístupu na webovú stránku. Zvyčajne sa používajú na ukladanie informácií, ktoré sa uchovávajú len na poskytovanie služby, o ktorú ste požiadali pri jednej príležitosti.

V prípade trvalých cookies sú dáta naďalej uložené na vašom koncovom zariadení. Môžu byť prístupné a spracovávané osobou za cookies zodpovednou počas definovaného obdobia, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko rokov.

2. Účely cookies a tretích strán/ konfigurácia a odmietnutie cookies

Cookies sú spojené iba s prehliadačom konkrétneho počítača (anonymný užívateľ); samy o sebe neuvádzajú meno ani priezvisko užívateľa.

Vďaka cookies je možné rozpoznať prehliadače registrovaných užívateľov, akonáhle sa prvýkrát zaregistrujú; nemusia sa potom prihlasovať pri každej návšteve, aby získali prístup k oblastiam a službám vyhradeným iba pre nich.

Používame taktiež naše vlastné cookies a cookies tretích strán na účely uvedené nižšie. Ak niektoré z nich neprijmete, vaše skúsenosti na našich webových stránkach budú ovplyvnené v súvislosti s účelmi uvedenými v tejto časti; chceme vám ale dať plnú kontrolu, aby ste sa mohli kedykoľvek rozhodovať podľa vlastnej vôle.

VLASTNÉ COOKIES: sú tie, za ktoré je spoločnosť BigTranslation Agency SL zodpovedná s ohľadom na spracovávané informácie. Na našej webovej stránke používame vlastné cookies na nasledujúce účely:

Overenie / relácia: používa sa na rozpoznanie registrovaných používateľov, ktorí sa prihlásili na našu webovú stránku. Pomocou týchto súborov cookie môžete pristupovať k oblastiam obmedzeného prístupu na webové stránky. Ak tieto cookies odmietnete alebo odstránite, prihlasovacie údaje pre našu webovú stránku nebudú fungovať správne.

Personalizácia: slúži na jednoduchšie prehliadanie našich webových stránok. Umožňujú automaticky si zapamätať niektoré grafické aspekty našej webovej stránky a prispôsobiť niektoré charakteristiky webu tak, aby sa odlíšili skúsenosti u jednotlivých používateľov. Ak tieto cookies odmietnete alebo odstránite, prehliadanie našich webových stránok bude fungovať horšie.

Analytické nástroje: zhromažďujú informácie o správaní užívateľov pri prehliadaní (najnavštevovanejšie stránky, čas strávený na webe atď.). Cieľom je zlepšiť obsah a ponúkané služby na základe analýzy informácií (napr. optimalizovať čas odozvy v najnavštevovanejších oblastiach na www.bigtranslation.com)

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad používania cookies, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected]

Ide o nasledujúce nástroje:

  • wp-wpml_current_language
  • mena
  • symbol meny
  • moove_gdpr_popup
  • bt_creload

V prípade COOKIESTRETÍCH STRÁN sú za spracovávané informácie zodpovedné tretie strany, ktoré nesúvisia s BigTranslation Agency SL.

Tretie strany a účely, na ktoré sa nimi spracúvané informácie používajú, sú podrobne uvedené nižšie:

Analytické nástroje:

Zhromažďujú informácie o správaní užívateľov pri prehliadaní (najnavštevovanejšie stránky, čas strávený na webe atď.). Cieľom je zlepšiť obsah a ponúkané služby na základe analýzy informácií (napr. skrátiť dobu načítania a prístupu na najnavštevovanejšie stránky)

DATABÁZY SPRÁVANIA

Monitorujú návyky užívateľov pri prezeraní (napr. návštevnosť jednotlivých stránok) a ukladajú získané informácie; cieľom je vytvoriť špecifický profil a zobrazovať personalizovanú reklamu podľa individuálnych preferencií a záujmov.

Majte na pamäti, že ak odmietnete cookies tretích strán, váš zážitok pri prezeraní webu BigTranslation nebude optimálny.

3. Zákaz alebo výmaz cookies

Máte možnosť nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby tieto cookies odmietol. Pokiaľ tak neurobíte, vaše rozhodnutie chápeme ako súhlas s ich inštaláciou.

Svoje preferencie ohľadom používania cookies môžete kedykoľvek spravovať z väčšiny prehliadačov. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies nainštalované v zariadení odmietol alebo odstránil. Cookies sú nainštalované pre každý prehliadač, a preto by ste ich mali odstrániť z prehliadača používaného na vstup na našu webovú stránku.

Tu je niekoľko informácií, ako postupovať v hlavných prehliadačoch:

Svoj súhlas s používaním cookies vo vašom prehliadači môžete tiež odvolať inštaláciou pluginu alebo cez odhlasovací systém poskytovaný niektorými tretími stranami, ktoré inštalujú cookies na našich webových stránkach:

Mali by ste mať na pamäti, že niektoré vlastnosti obsahu stránky www.bigtranslation.com sú k dispozícii len vtedy, ak povolíte inštaláciu cookies z vášho prehliadača. Ak sa rozhodnete podľa ich účelu neprijať alebo zablokovať určité cookies, môže to úplne alebo čiastočne ovplyvniť normálne fungovanie webovej stránky alebo zabrániť prístupu k niektorým jej službám; ako je uvedené v časti „Účely cookies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“, niektoré cookies slúžia na dané účely.

4. Informácie o prijatí, odmietnutí alebo odvolaní súhlasu

Ponúkame vám k dispozícii systém na správu alebo konfiguráciu cookies, ktorý môžete použiť na ich povolenie alebo zakázanie, ako uznáte za vhodné. Nebude možné zakázať cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.

Podľa platných právnych predpisov, s výnimkou potrebných a výkonnostných/analytických cookies, bude www.bigtranslation.com používať cookies iba s predchádzajúcim výslovným súhlasom návštevníka. Subjekt zodpovedný za webové stránky sa zaväzuje používať cookies výhradne na účely uvedené v týchto zásadách používania cookies.

Majte na pamäti, že pokiaľ prijmete cookies tretích strán, mali by ste mať možnosť ich odstrániť z možností prehliadača alebo zo systému poskytovaného samotnou treťou stranou, popr. ich odmietnuť, ako sme uviedli v časti „Zákaz alebo výmaz cookies“.

5. Informácie o spracovaní údajov.

a) Správca údajov

Správcom údajov je BigTranslation Agency SL

  • BigTranslation Agency SL
  • CIF (DIČ): B40532194
  • Adresa: Avenida Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia

Pre určité spracovateľské činnosti bude spoločnosť BigTranslation spracovávať vaše údaje, spoločne rozhodovať o cieľoch („na čo sa údaje používajú“) a aplikovaných prostriedkoch („ako sa údaje používajú“); preto je spoločným správcom tohto spracovania údajov.

Právny základ spracovania

Súhlas s používaním cookies, ktorý udelíte, legitimizuje ich použitie na spracovanie vašich osobných údajov.

V časti „Účely cookies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“ máte možnosť konfigurovať alebo odmietnuť používanie cookies, a tým uplatniť svoje právo odvolať predchádzajúci súhlas. Cookies môžete tiež zakázať alebo odstrániť, ako je uvedené v časti „Zákaz alebo výmaz cookies“.

c) Spracúvané údaje

Ak súhlasíte s používaním cookies, budeme spracúvať nasledujúce údaje

V súvislosti s vlastnými cookies:

Údaje o prehliadaní: údaje získané z vášho prehliadania našich webových stránok alebo webových stránok tretích strán: história prehliadania (navštívené stránky a kliknutia na obsah), ID zariadenia, reklamné ID, adresa IP.

Pokiaľ ide o tretie strany uvedené v časti „Účely cokies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“, pozrite si ich príslušné zásady uvedené v tejto časti, kde sa dozviete o údajoch alebo kategóriách údajov, ktoré spracúvajú.

d) Profilácia

Ak súhlasíte s používaním cookies na behaviorálnu reklamu, budeme môcť použiť údaje, ktoré uvádzame v Údajoch spracovaných na účely vášho komerčného profilovania, aby sme vám ponúkli produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Napríklad, ak máte záujem o naše služby na trhoch, budeme vám môcť ukázať našu komerčnú ponuku konektorov.

Pokiaľ ide o tretie strany uvedené v časti „Účely cookies a tretích strán/ konfigurácia a odmietnutie cookies“, a tretie strany, ktoré používajú cookies pre behaviorálnu reklamu, pozrite si ich príslušné zásady uvedené v tejto časti, kde sa dozviete o profilácii, ktorú vykonávajú.

e) Príjemcovia údajov

BigTranslation môže oznamovať zhromaždené údaje verejným orgánom a subjektom za účelom splnenia zákonnej povinnosti, ako aj poskytovateľom služieb a tretím stranám potrebným na správu a implementáciu cookies.

Pokiaľ ide o tretie strany uvedené v časti „Účely cokies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“, pozrite si ich príslušné zásady uvedené v tejto časti, kde sa dozviete o príjemcoch údajov.

Obdobie uchovávania

Údaje získané pomocou cookies prijatých užívateľom budú uchovávané po dobu 12 mesiacov

Pokiaľ ide o tretie strany uvedené v časti „Účely cokies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“, pozrite si ich príslušné zásady uvedené v tejto časti, kde zistíte, po akú dobu získané údaje uchovávajú.

Prevody do tretích krajín

V spoločnosti BigTranslation spracúvame vaše údaje v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a všeobecne uzatvárame zmluvy s poskytovateľmi služieb, ktorí sa tiež nachádzajú v EHP alebo v krajinách, ktoré boli vyhlásené za krajiny s primeranou úrovňou ochrany.

Ak potrebujeme využiť poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú spracovanie mimo EHP alebo v krajinách, ktoré neboli vyhlásené za krajiny s primeranou úrovňou ochrany, zaistíme bezpečnosť a legitímnosť spracovania vašich údajov.

Na tento účel požadujeme od zmienených poskytovateľov služieb primerané záruky podľa smerníc všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme zaistili, že majú napr. záväzné firemné predpisy, ktoré zaručujú ochranu informácií podobným spôsobom, ako je stanovené v európskych predpisoch, alebo že sa prihlásia k štandardným doložkám Európskej únie.

Pokiaľ ide o tretie strany uvedené v časti „Účely cookies a tretích strán / konfigurácia a odmietnutie cookies“, pozrite si ich príslušné zásady v tejto časti, kde sa dozviete o prípadných prevodoch do tretích krajín, ktoré vykonávajú.

h) Dodatočné informácie o spracúvaní údajov

Všetky informácie o spracovaní vašich údajov nájdete na https://www.bigtranslation.com/terms-and-conditions

i) Kontrola zásad používania cookies

Zásady používania cookies budeme preskúmavať raz ročne, pokiaľ neexistujú žiadne regulačné alebo iné požiadavky, ktoré vyžadujú úpravu zásad v kratšom časovom období. Preto sa používateľom odporúča, aby si obsah pravidelne čítali.

Ak dôjde k významným zmenám v týchto zásadách používania cookies, budeme užívateľa informovať cez oznam na webovej stránke.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15