OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA
Prekladateľská spoločnosť

Profesionálni rodení prekladatelia

Pracujeme výhradne so špecialistami, rodenými linguistami

Všetky druhy dokumentov a obsahu

Webstránky, sociálne media, inštrukčné manuály, katalógy, knihy, atď

Vysoko kvalitné preklady

Poskytujeme služby najvyššej kvality, prispôsobiteľné vašim potrebám

Španielčina
Španielčina
Slovenian
Slovenian

Preklad španielčina-slovenian-španielčina

Francúzsky
Francúzsky
Slovenian
Slovenian

Preklad francúzsky-slovenian-francúzsky

Taliansky
Taliansky
Slovenian
Slovenian

Preklad Taliansky-slovenian-Taliansky

Nemecký
Nemecký
Slovenian
Slovenian

Preklad nemecký-slovenian-nemecký

Portugalčina
Portugalčina
Slovenian
Slovenian

Preklad portugalčina-slovenian-portugalčina

Angličtina
Angličtina
Slovenian
Slovenian

Preklad angličtina-slovenian-angličtina

Poľský
Poľský
Slovenian
Slovenian

Preklad poľský-slovenian-poľský

Dánsky
Dánsky
Slovenian
Slovenian

Preklad dánsky-slovenian-dánsky

Ruský
Ruský
Slovenian
Slovenian

Preklad ruský-slovenian-ruský

Corporate Preklad solutions:

Ecommerce

Preložte popisy výrobkov, katalógy a dokumentácie na medzinárodný predaj.

Média a komunikácie

Nechajte si preložiť články alebo marketingové a reklamné materiály.

Webstránky

Nechajte si preložiť celú webstránku. Možnosť viacjazyčného SEO pre väčšie zviditeľnenie.

Blogy a sociaálne médiá

Zverejnite publikácie a vstupy v rôznych jazykoch, aby ste oslovili väčšie publikum.

Správy a knihy

Inetrné dokumentácie pre iné krajiny alebo výskumy na medzinárodné zverejnenie.

Knihy

Predajte vašu kniho celosvetovo. Podeľte sa o svoj príbeh s davmi.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15