Natychmiastowa wycena & zamówienie

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies

1. Czym są pliki cookies?

Nasza witryna www.bigtranslation.com, należąca do BigTranslation Agency SL, wykorzystuje cookies oraz inne pliki o podobnych funkcjach (zwane dalej „cookies” ), których celem jest usprawnienie przeglądania strony oraz uzyskanie danych statystycznych dotyczących odwiedzin.

Cookies to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach instalowane na urządzeniu, z którego uzyskiwany jest dostęp do naszej strony. Ich zadaniem jest automatyczne dostarczanie nam informacji, na przykład w celu umożliwienia prawidłowego działania witryny lub poznania nawyków związanych z jej przeglądaniem, aby zwiększać komfort użytkownika podczas jego przyszłych odwiedzin.

Konkretne sposoby wykorzystania przez nas cookies opisano w części „Cele cookies i strony trzecie/Konfiguracja i odrzucanie cookies”.

Cookies w żadnym wypadku nie mogą być utożsamiane z wirusem komputerowym. Nie wyrządzają szkody na komputerze, ani nie spowalniają jego pracy. Użytkownik w każdej chwili może usunąć używane przez nas cookies lub je odrzucić za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej.

Na naszej stronie używane są cookies sesyjne oraz trwałe, które z kolei dzielą się na własne pliki cookies oraz cookies należące do stron trzecich.

Cookies sesyjne to pliki przeznaczone do przechowywania danych gromadzonych w trakcie odwiedzania strony internetowej. Zazwyczaj są one używane do zbierania informacji i są przechowywane wyłącznie w celu świadczenia usługi wybranej przez użytkownika podczas jednej wizyty.

Cookies trwałe to taki rodzaj plików cookies, których dane są dłużej przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i osoba odpowiedzialna za plik cookie może uzyskać do nich dostęp i je przetwarzać przez określony czas, który może wynieść od kilku minut do kilku lat.

2. Cele cookies i strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies

Cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownika anonimowego) i same w sobie nie przekazują imienia i nazwiska użytkownika.

Dzięki cookies możliwe jest rozpoznanie przeglądarek użytkowników zarejestrowanych już po ich pierwszej rejestracji, bez konieczności ponawiania rejestracji podczas każdej kolejnej wizyty, w celu uzyskania dostępu do obszarów i usług zarezerwowanych wyłącznie dla nich

Ponadto stosowane przez nas cookies własne i cookies należące do podmiotów zewnętrznych są używane w niżej wymienionych celach. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje któregokolwiek z nich, będzie to miało wpływ na jakość korzystania z naszej witryny w związku z celami określonymi w niniejszej sekcji, niemniej jednak chcemy zapewnić użytkownikowi pełną kontrolę, aby mógł on zawsze podejmować własne decyzje.

WŁASNE COOKIES : to te, za które odpowiada BigTranslation Agency SL w zakresie przetwarzanych informacji. Niniejsza strona używa cookies własnych w następujących celach:

Uwierzytelnianie/Sesja: służy do rozpoznawania zarejestrowanych użytkowników, którzy zalogowali się na naszej witrynie. Za pomocą tych cookies można uzyskać dostęp do obszarów witryny o ograniczonym dostępie. Jeśli wspomniane cookies zostaną odrzucone lub usunięte, dane logowania do naszej witryny nie będą działać prawidłowo.

Personalizacja: używane w celu ułatwienia przeglądania naszej witryny. Umożliwiają automatyczne zapamiętywanie niektórych aspektów graficznych naszej strony internetowej, a także personalizują niektóre cechy witryny w celu odróżnienia doświadczenia jednego użytkownika od drugiego. Jeśli owe cookies zostaną odrzucone lub usunięte, przeglądanie naszej witryny nie będzie działać w sposób płynny.

Analityczne: zbierają informacje o zachowaniu użytkowników podczas przeglądania (najczęściej odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, itp.), aby na podstawie analizy tych informacji ulepszyć oferowane treści i usługi (np. aby zoptymalizować czas reakcji najczęściej odwiedzanych podstron na www.bigtranslation.com )

W razie jakiekolwiek pytań dotyczących naszej polityki wykorzystania cookies, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Tego rodzaju cookies są wymienione poniżej:

  • wp-wpml_current_language
  • waluta
  • symbol waluty
  • moove_gdpr_popup
  • bt_creload

COOKIES STRON TRZECICH: są to takie pliki, za których przetwarzanie odpowiedzialne są strony trzecie niezwiązane z BigTranslation Agency S.L.

Strony trzecie i cele, dla których wykorzystywane są przetwarzane przez nie informacje, zostały szczegółowo opisane poniżej:

ANALITYCZNE:

Zbierają informacje o zachowaniu użytkowników podczas przeglądania (najczęściej odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, itp.), aby na podstawie analizy tych danych ulepszyć oferowane treści i usługi (na przykład w celu poprawy czasu ładowania i wyświetlania najczęściej odwiedzanych podstron).

DOTYCZĄCE ZACHOWANIA

Przechowują informacje o zachowaniach użytkowników, uzyskane na podstawie obserwacji ich nawyków przeglądania (na przykład, które strony odwiedzają), aby stworzyć konkretny profil, który umożliwia im wyświetlanie spersonalizowanych reklam w oparciu o ich upodobania i zainteresowania.

Warto zapamiętać, że jeśli użytkownik odrzuci cookies stron trzecich, nie zapewni tym samym optymalnej jakości przeglądania na BigTranslation.

3. Wyłączenie lub usunięcie cookies

Użytkownik będzie mógł skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie otrzymywała tego rodzaju cookies i będą one odrzucane. W przeciwnym wypadku rozumiemy, że użytkownik wyraził zgodę na ich zainstalowanie.

W każdej chwili użytkownik może zarządzać własnymi preferencjami dotyczącymi korzystania z cookies w ustawieniach większości przeglądarek. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby odrzucała lub usuwała cookies zainstalowane na urządzeniu. Cookies instalowane są dla każdej przeglądarki osobno, dlatego użytkownik może je usunąć z przeglądarki, z której wszedł na naszą stronę.

Poniżej kilka informacji o tym, jak tego dokonać w głównych przeglądarkach:

Użytkownik może także wycofać swoją zgodę na używanie cookies we własnej przeglądarce, instalując wtyczkę lub poprzez system rezygnacji udostępniany przez strony trzecie, które instalują cookies na naszej stronie internetowej:

Należy pamiętać, że niektóre charakterystyki treści na www.bigtranslation.com są dostępne wyłącznie po zezwoleniu na instalowanie cookies w przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje nie akceptować lub blokować określone cookies, w zależności od ich przeznaczenia, może to całkowicie lub częściowo wpłynąć na normalne działanie witryny lub uniemożliwić dostęp do niektórych jej usług, ponieważ niektóre cookies, zgodnie z opisem w „Cele cookies i strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies” służą tym celom.

4. Informacje o sposobie przyjęcia, odrzucenia lub wycofania zgody

Udostępniamy użytkownikowi system do zarządzania i konfigurowania cookies, za pomocą którego może on włączyć lub wyłączyć cookies, według własnego uznania. Nie będzie możliwości wyłączenia cookies, które są wymagane do działania witryny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem absolutnie niezbędnych cookies oraz cookies dotyczących wydajności/analitycznych, www.bigtranslation.com będzie używać Cookies wyłącznie za uprzednią i wyraźną zgodą odwiedzającego. Podmiot odpowiedzialny za serwis zobowiązuje się do wykorzystywania Cookies wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce cookies.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zaakceptuje cookies stron trzecich, powinien mieć możliwość ich usunięcia w opcjach przeglądarki lub w systemie dostarczonym przez samą stronę trzecią, jak stwierdziliśmy w sekcji „Wyłączanie lub usuwanie cookies”.

5. Informacja o przetwarzaniu danych.

a) Administrator danych

Administratorem danych jest BigTranslation Agency SL

  • BigTranslation Agency SL
  • CIF (numer identyfikacji podatkowej): B40532194
  • Adres: Avenida Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Walencja

W przypadku niektórych czynności przetwarzania BigTranslation będzie przetwarzać dane użytkownika, wspólnie decydując o celach („do czego dane będą wykorzystywane”) i zastosowanych środkach („w jaki sposób dane będą wykorzystywane”), w związku z czym jest on współadministratorem danych w ramach tego przetwarzania.

b) Podstawa prawna przetwarzania

Wyrażona przez użytkownika zgoda na używanie cookies legitymizuje ich wykorzystanie w celu przetwarzania jego danych osobowych.

Może on skonfigurować lub odrzucić użycie cookies, a tym samym skorzystać z prawa do wycofania swojej zgody, w sekcji „Cele cookies i osoby trzecie/Konfiguracja i odrzucanie cookies”. Uźytkownik może także wyłączyć lub usunąć cookies, jak opisano w sekcji „Wyłączanie lub usuwanie plików cookie”.

c) Dane przetwarzane

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na używanie cookies, będziemy przetwarzać następujące dane

W odniesieniu do cookies własnych:

Dane przeglądania: dane uzyskane podczas przeglądania naszej witryny internetowej lub witryn stron trzecich: historia przeglądania (odwiedzane strony i kliknięcia w treść), identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, adres IP.

W odniesieniu do stron trzecich określonych w „Cele cookies i strony trzecie / konfiguracja i odrzucanie cookies” użytkownik znajdzie informację na temat odpowiednich polityk wskazanych w tej sekcji, aby dowiedzieć się które dane lub kategorie danych są przetwarzane.

d) Profilowanie

Jeśli użytkownik zaakceptuje używanie cookies związanych z reklamą behawioralną, będziemy mogli wykorzystać dane, które wymieniliśmy w sekcji Dane przetwarzane na potrzeby profilowania komercyjnego użytkownika, aby oferować mu produkty i usługi, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Na przykład, jeśli użytkownik jest zainteresowany naszymi usługami dotyczącymi marketplace, będziemy mogli pokazać mu naszą ofertę handlową łączników.

W odniesieniu do stron trzecich wskazanych w „Cele cookies oraz strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies”, które korzystają z cookies reklamy behawioralnej, użytkownik znajdzie informację na temat ich odpowiednich polityk wskazanych w tej sekcji, aby dowiedzieć się o przeprowadzanym przez nie profilowaniu.

e) Odbiorcy danych

BigTranslation może przekazywać zebrane dane organom i podmiotom publicznym w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, a także niezbędnym usługodawcom i stronom trzecim w celu zarządzania i wdrażania cookies.

W odniesieniu do stron trzecich określonych w „Cele cookies oraz strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies” użytkownik znajdzie informacje na temat ich odpowiednich polityk wskazanych w tej sekcji, aby dowiedzieć się o ich odbiorcach.

f) Okres przechowywania

Dane uzyskane dzięki zastosowaniu zaakceptowanych przez użytkownika cookies będą przechowywane przez okres 12 miesięcy

W odniesieniu do stron trzecich określonych w „Cele cookies oraz strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies” użytkownik znajdzie informacje na temat ich odpowiednich polityk wskazanych w tej sekcji, aby dowiedzieć się o ich okresach przechowywania.

g) Transfery do krajów trzecich

W BigTranslation przetwarzamy dane użytkownika na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i, co do zasady, współpracujemy z usługodawcami, którzy również mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach, w których zadeklarowano odpowiedni poziom ochrony.

Jeżeli będziemy musieli skorzystać z usług dostawców, którzy realizują przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, w których nie zadeklarowano posiadania odpowiedniego poziomu ochrony, zapewnimy bezpieczeństwo i legalność przetwarzania danych użytkownika.

W tym celu żądamy od tych usługodawców odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aby zapewnić im np. wiążące regulacje korporacyjne, które gwarantują ochronę informacji w sposób podobny do ustanowionego przez europejskie przepisy lub że podpisują się pod standardowymi klauzulami Unii Europejskiej.

W odniesieniu do stron trzecich wskazanych w sekcji „Cele cookies oraz strony trzecie/konfiguracja i odrzucanie cookies” użytkownik znajdzie informacje na temat ich polityki w tej sekcji, aby dowiedzieć się, jakie transfery do krajów trzecich przeprowadzają, jeśli ma to zastosowanie.

h) Informacje dodatkowe o przetwarzaniu danych

Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych użytkownika znajdują się na stronie https://www.bigtranslation.com/terms-and-conditions

i) Przegląd Polityki Cookies

Co roku będziemy dokonywać przeglądu Polityki Cookies, chyba że zaistnieją wymogi regulacyjne lub wymagania o innym charakterze, które spowodują konieczność dostosowania Polityki w krótszym terminie. Dlatego też użytkownikom zaleca się regularne zapoznawanie się z jej treścią.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Cookies użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu informacyjnego na stronie internetowej.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Uzyskaj wycenę Wózek

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15