Natychmiastowa wycena & zamówienie

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1.DEFINICJE

Ty/użytkownik to osoba fizyczna lub – jeśli ma to zastosowanie – osoba prawna lub inna jednostka/instancja prawna, którą reprezentujesz.
Klient/klienci to osoby fizyczne lub prawne, które pragną skontaktować się z BigTranslation.
Usługi oferowane przez BigTranslation to tłumaczenia, korekta oraz transkrypcje.
Tłumacze są profesjonalni, wykfalifikowani i starannie dobrani przez BigTranslation.

2. WARUNKI OGÓLNE I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Odwiedzając witrynę lub stronę BigTranslation oraz/lub rejestrując się jako klient, wyrażasz zgodę na podane poniżej warunki. Jeśli występujesz w imieniu osoby trzeciej, występujesz jako przedstawiciel prawy i potwierdzasz, że w chwili wyrażenia zgody na podane warunki odpowiedzialność leży po stronie firny lub osoby trzeciej, którą reprezentujesz.

Zgodnie z Prawem o ochronie danych osobowych, ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca – ustawa o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym (LSSI) informujemy, że wszystkie dane, jakie podałeś w naszych formularzach przechowywane są w plikach elektronicznych, a odpowiedzialność za te informacje spoczywa na BigTranslation. Informacje przetwarzane są automatycznie w celu umożliwienia zarządzania administracyjnego naszymi kontaktami handlowymi oraz/lub umożliwienia wykonania zamówionych usług, o których mowa na naszej stronie internetowej. W każdej chwili masz prawo do wglądu, dostępu, zmiany, korekty lub usunięcia podanych informacji zgodnie z ustawą 15/1999 w Prawie o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz ustawą 34/2002 o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym (LSSI) informując nas pocztą tradycyjną, elektroniczną lub bezpośrednio przez naszą stronę internetową. BigTranslation astrzega sobie prawo do zmiany treści i zawartości niniejszej witryny, jej polityki bezpieczeństwa lub/oraz zasad korzystania z naszych usług z powodu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub z innych powodów. Dlatego też zalecamy użytkownikom tej witryny, aby regularnie kontrolowali niniejszą stronę, ponieważ korzystanie z nasze strony/witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązujące w danym momencie warunki użytkowania witryny/strony lub/oraz korzystania z oferowanych tu usług.

Niezastosowanie się do obowiązujących warunków użytkowania upoważnia BigTranslation do zablokowania konta klienta oraz podjęcia koniecznych kroków w celu ochrony interesów BigTranslation.

Vid misstanke av bedrägeri, BigTranslation förbehåller sig rätten att frysa kundens konto så länge det behövs och under tiden för undersökningen. I sådana fall kommer BigTranslation inte att vara ansvarig för överenskomna leveranstider, i enlighet med art. 7 i dessa villkor.

W przypadku podejrzenia oszustwa, BigTranslation zastrzega sobie prawo do zamrożenia konta klienta tak długo jak to konieczne oraz na czas dochodzenia. W takich przypadkach BigTranslation nie ponosi odpowiedzialności za umówione terminy dostaw projektów zgodnie z artykułem 7 niniejszego regulaminu.

3. USŁUGI

BigTranslation oferuje usługi z zakresu tłumaczeń, korekt oraz transkrypcji, które opisujemy poniżej.

Działalność BigTranslation koncentruje się głównie na tłumaczeniach. Jest to usługa, która umożliwia naszym klientom otrzymania zawartości materiałów w wybranym przez nich języku na podstawie treści źródłowej sporządzonej w innym języku. Nasi tłumacze wykonują tłumaczenia na swoje języki ojczyste i angażują się w każdy projekt, zachowując styl i język materiałów źródłowych.

Korekta obejmuje sczytanie dokumentu włącznie z kontrolą pisowni, gramatyki oraz błędów stylowych, które zostają poprawiane, gdy jest to konieczne. Usługa nie obejmuje struktury dokumentu, jego formatu, integracji ani formy graficznej.

Transkrypcja obejmuje pisemne przedstawienie treści fonetycznych. Każda informacja przekazana do naszego biura traktowana jest poufnie, co dotyczy także plików dźwiękowych lub/oraz filmowych, które klient pragnie przekazać do transkrypcji. BigTranslation przegląda zawartość plików dźwiękowych/filmowych w celu sprawdzenia, czy wykonanie projektu jest możliwe. Materiał kontrolowany jest pod kątem jakości dźwięku, poziomu głośności oraz ew. dźwięków lub innych czynników zaburzających lub uniemożliwiających odsłuch materiału i wykonanie odpowiedniej jakości transkrypcji.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe przechowywanie haseł dostępu w celu uniemożliwienia dostępu do swojego konta oraz/lub informacji osobom trzecim.

Aby zamówić usługi oferowane w niniejszej witrynie prosimy użytkownika o podanie szeregu informacji. Celem tej prośby jest umożliwienie współpracy oraz zapewnienie, że usługa zostanie zamówiona i wykonana we właściwy sposób. Użytkownik potwierdza, że podane informacje są prawdziwe, kompletne i poprawne i zobowiązuje się do poinformowania BigTranslation o wszelkich zmianach najszybciej jak to możliwe, w celu uniknięcia ewentualnych problemów, które mogą powstać na skutek błędnych lub przestarzałych informacji.

Użytkownikowi zabrania się celowego umieszczania na naszych stronach wirusów, trojanów, bomb logicznych lub/oraz innych szkodliwych elementów lub materiałów. Użytkownik nie umożliwia osobom postronnym dostępu do witryny, serwera lub innego serwera, komputera lub jednostki połączonej z niniejszą bazą danych. Zabronione jest także atakowania witryny atakami obciążeniowymi typu DoS lub/oraz DDoS.

Każde naruszenie niniejszych warunków uznawane jest za przestępstwo. W przypadku podejrzenia przestępstwa informujemy o danym zajściu policję oraz właściwe służby państwowe, współpracując z tymi instancjami także w zakresie podania wszelkich informacji dotyczących tożsamości osób lub firm podejrzanych o dokonanie przestępstwa. W przypadku takiego zajścia, tj. podejrzenia przestępstwa, prawa użytkownika do korzystania z naszej witryny i/lub strony zostają odebrane/zawieszone w trybie natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe na skutek lub/oraz w związku z takimi atakami, w tym DoS oraz DDoS, zainfekowaniem wirusem cyfrowym, trojanami i in., które mogą doprowadzić do powstania szkód na sprzęcie komputerowym, stronach połączonych, oprogramowaniu lub innych materiałach użytkownika, jeśli szkody te powstały w związku z użytkowaniem naszych stron internetowych lub przekazywaniu treści tych stron, linków lub materiałów w przypadku wystąpienia wspomnianego wyżej ataku.

5. PROJEKTY I ZAMÓWIENIA

BigTranslation zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia projektów, które mogą zawierać treści obraźliwe, promować przemoc, dyskryminację lub materiały, które naruszają prawa i wolności uznane w ustawodawstwie wspólnotowym.

Projekt tłumaczenia zawartości będzie udostępniony na naszej platformie przez Klienta razem ze wszystkmi potrzebnymi plikami. Zgodność i poprawność zawartości powinna być sprawdzona przez klienta, przekazana w formacie zgodnym z wymogami platformy BigTranslation i wolna od wirusów oraz szyfrowania. Big Translation nie odpowiada za błędy w treści materiału lub/oraz plików przekazanych przez Klienta.

Materiał i pliki nie mogą w żadnym wypadku zawierać informacji kontaktowych do klienta, ponieważ bezpośredni kontakt z tłumaczem jest zabroniony. Ewentualne informacje przekazywane są w trakcie składania zamówienia i przekazywania materiału, przy czym tłumacz otrzymuje te informacje, które powinien wziąć pod uwagę w wykonywaniu tłumaczenia.

W celu złożenia zamówienia musisz najpierw zarejestrować się na naszej platformie i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać ofertę na wykonanie projektu. Kiedy zamówienie zostanie potwierdzone, a projekt przydzielony tłumaczowi nie możesz przerwać ani odwołać zamówienia ani też otrzymać zwrotu funduszy.

Kiedy projekt będzie gotowy zostaniesz poinformowany, że znajduje się on na Twoim koncie, skąd bezpośrednio możesz ściągnąć Twój plik.

6. DOSTAWA PROJEKTU

Terminy dostaw projektów podane na naszej platformie są orientacyjne i funkcjonują wyłącznie jako wskazówki, poniewać termin wykonania zlecenia zależy m. in. od kompleksowości projektu, jego objętości, a także dostępności tłumaczy.

BigTranslation nie może w związku z tym zobowiązać się do konkretnych dat, robimy jednak co w naszej mocy, aby przyspieszyć ten proces w możliwym zakresie.

Gotowy projekt zostaje przekazany Klientowy w tym samym formacie, w którym został złożony przy zamówieniu.

7. ROZLICZENIA I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny projektów podawane są na platformie w chwili złożenia zamówienia. Walutą referencyjną jest Euro (€).

Metody płatności dostępne na naszej platformie to przelew bankowy, płatność kartą oraz PayPal.

W przypadku płatności przelewem bankowym, projekt tłumaczeniowy zostanie uruchomiony w chwili, gdy kwota przelewu została zarejestrowana na naszym koncie bankowym lub potwierdzona przez bank.

BigTranslation przyjmuje także płatności kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatniczej PayPal (PayPal Gateway). Opcja ta nie wymaga rejestracji konta na platformie PayPal.

Si por el contrario se elige como forma de pago PayPal, aparte de ser la plataforma de pago más segura de internet, permite vincular los pagos a su tarjeta de crédito o débito o incluso a su cuenta bancaria.

Oferujemy także możliwość założenia własnego portfela, bezpośrednio połączonego z kontem klienta. Zasilasz swoje konto przelewem bankowym i możesz wykorzystać saldo do kolejnych zamówień. Przez panel kontrolny możesz na bieżąco sprawdzać historię konta i przekazywać środki na konto bankowe lub PayPay (min. 300 €). Jest to bardzo wygodne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jeśli posiadasz kod zniżkowy pamiętaj, że jest on ważny przez trzy miesiące.

Wszystkie zamówienia dokonane u BigTranslation objęte są hiszpańskim i europejskim ustawodawstwem i regulacją prawną. BigTranslation posiada numer NIP (NIF) oraz międzynarodowy numer identyfikacji VAT (IVA), dlatego też wszystkie zamówienia pochodzące od klientów z siedzibą w innym kraju europejskim i posiadających ważny numer rejestracyjny VAT nie są obejmowane składką na ten podatek. W celu umożliwienia zastosowania tej ulgi podatkowej, wszystkie międzynarodowe numery VAT zostają automatycznie kontrolowane weryfikowane w systemie VIES. Do faktur dla klientów z hiszpańskim adresem fakturowania doliczany zostaje VAT zgodnie z aktualnymi w danym okresie przepisami.

Klienci mogą ściągać aktualne faktury poprzez Strefę Klienta każdego 10, 20 i 30 dnia miesiąca.

Klient może w każdej chwili zamknąć swoje konto za pośrednictwem formularza kontaktowego. Aby zgłoszenie zamknięcia konta było ważne, musi być przesłane tą właśnie drogą.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Niniejsza witryna internetowa jest własnością BigTranslation tak samo jak wszelkie prawa dotyczące jej treści, zawartości, zdjęć, obrazów, tekstów, projektu oraz oprogramowania. Wszystkie elementy witryny wraz z jej wyglądem objęte są ochroną przez prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz międzynarodowe traktaty dotyczące praw autorskich.

Wszelkie odtwarzanie, reprodukcja, przesyłanie lub korzystanie z zawartości witryny bez wyraźnej zgody BigTranslation jest zabronione.

Pomimo wysiłków i starań, jakie BigTranslation dokłada, aby zapewnić dokładność, bezbłędność i prawdziwość zawartości witryny, może ona pomimo wszystko zawierać pewne błędy lub niezgodności. Dlatego też nie możemy zagwarantować prawdziwości, niezawodności lub bezbłędności zawartości witryny. BigTranslation nie ponosi odpowiedzialności na informacje ze stron lub witryn internetowych osób trzecich, podających linki do stron internetowych BigTranslation. Nie ponosimy też żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z naszej witryny. Ten, kto złamie zakaz o dzieleniu lub korzystaniu z zawartości niniejszej witryny bez zgody BigTranslation, będzie zmuszony do rekompensaty za wszelkie ewentualne szkody lub/i straty spowodowane złamaniem tego zakazu.

9. UMOWA POUFNOŚCI

BigTranslation gwarantuje i zapewnia, że wszelkie informacje oraz treść i zawartość wszelkich dokumentów, plików i materiałów przekazywanych nam w celu przygotowania oferty oraz/lub wykonania projektu są traktowane jako poufne.

Nasi tłumacze podpisują umowę o poufności z BigTranslation, dlatego też wszelkie informacje są konsekwentnie traktowane poufnie. Platforma BigTranslation posiada certyfikat cyfrowy (SSL), który weryfikuje użytkowników i szyfruje wymianę dokumentacji poprzez kody identyfikacyjne.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Klient jest zobowiązany do ochrony i zwolnienia BigTranslation, jej pracowników, dyrektorów, przedstawicieli oraz spółek powiązanych od wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń w przypadku żądań lub sporów powstałych na skutek:

  1. Wszelkiego wykroczenia dotyczącego zapewnień, gwarancji oraz/lub zobowiązań klienta wynikających z niniejszych warunków i zasad.
  2. Wszelkiego zaniedbania, celowego lub niecelowego nielegalnego działania klienta lub jego przedstawiciela, pracowników, poddostawców lub agentów.
  3. Naruszenia oraz/lub zaniedbania obowiązków oraz/lub niekorzystania lub niepełnego korzystania ze swoich praw zgodnie ze stosowanym prawem, przepisami i ustawami.

11.  STOSOWANIE PRAWA I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki podlegają regulacji oraz interpretacji aktualnego ustawodawstwa hiszpańskiego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszymi warunkami rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo Sąd w Walencji, Hiszpania. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby ewentualne rozstrzyganie sporów i niezgodności dokonane zostało przez inne stosowne instancje lub/oraz zgodnie z innymi stosownymi przepisami prawa.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Uzyskaj wycenę Wózek

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15