Offert & beställning direkt

Cookiepolicy

Cookiepolicy

1. Vad är cookies?

Vår webbplats www.bigtranslation.com, som tillhör BigTranslation Agency S.L , använder cookies och andra filer med liknande funktioner (hädanefter ”cookies”) för att förbättra surfningen och få statistiska uppgifter om genomförda besök.

Cookies är små textfiler som installeras på den enhet från vilken vår webbplats nås och automatiskt ger oss information, till exempel för att webbplatsen ska fungera eller för att ta reda på dina surfvanor och förbättra din upplevelse vid framtida besök.

Den specifika användning vi gör av cookies anges i ”Ändamål med cookies och tredje partER/konfiguration och avvisning av cookies”.

Cookies kan aldrig betraktas som ett datavirus. De skadar inte datorn eller saktar ner dess arbete på något sätt. Du kan när som helst radera våra cookies eller avvisa dem genom att konfigurera din webbläsare.

På den här webbplatsen använder vi sessionscookies och permanenta cookies som i sin tur kan vara egna cookies eller cookies från tredje part.

Sessionscookies är cookies som är utformade för att samla in och lagra data medan du besöker en webbplats. Vanligtvis används de för att lagra information som endast behövs för att tillhandahålla den tjänst som du har begärt vid ett enda tillfälle.

Permanenta cookies är en typ av cookie där uppgifterna fortsätter att lagras på din terminalutrustning och kan nås och bearbetas under en definierad period av den person som ansvarar för cookien, vilket kan variera från några minuter till flera år.

2. Ändamålet med cookies och tredje parter / konfiguration och avvisning av cookies

Cookies förknippas endast med en viss dators webbläsare (en anonym användare) och ger i sig inte information om användarens namn och efternamn.

Tack vare cookies är det möjligt att känna igen de registrerade användarnas webbläsare när de har registrerat sig för första gången, utan att de behöver registrera sig varje gång de besöker webbplatsen för att få tillgång till de områden och tjänster som är reserverade för dem.

Dessutom använder vi våra egna cookies och cookies från tredje part för de ändamål som anges nedan. Om du inte accepterar någon av dem kommer din upplevelse på vår webbplats att påverkas i förhållande till de syften som anges i detta avsnitt, men vi vill ge dig full kontroll så att du kan fatta dina egna beslut vid alla tidpunkter.

EGNA COOKIES: är de för vilka BigTranslation Agency S.L är ansvarig med avseende på den information som behandlas. På denna webbplats använder vi egna cookies för följande ändamål:

Autentisering / Session: används för att känna igen registrerade användare som har loggat in på vår webbplats. Med dessa cookies kan du få tillgång till webbplatsens områden med begränsad åtkomst. Om dessa cookies avvisas eller raderas kommer inloggningsuppgifterna för vår webbplats inte att fungera korrekt.

Personalisering: används för att göra det lättare att surfa på vår webbplats. De gör det möjligt att automatiskt komma ihåg vissa grafiska aspekter av vår webbplats, utöver att personanpassa vissa av webbplatsens egenskaper för att skilja upplevelsen av en användare från en annan. Om dessa cookies avvisas eller raderas kommer det inte att fungera lika bra att surfa på vår webbplats.

Analytiska: de samlar in information om användarnas surfbeteende (mest besökta sidor, tid som tillbringas på webbplatsen etc.) för att förbättra innehållet och de tjänster som erbjuds med hjälp av analys av denna information (till exempel för att optimera svarstiderna för de mest besökta utrymmena på www.bigtranslation.com ).

Om du har några frågor om vår policy för användning av cookies kan du kontakta oss på följande e-postadress: [email protected]

Dessa cookies anges nedan:

  • wp-wpml_current_language
  • valuta
  • valutasymbol
  • moove_gdpr_popup
  • bt_creload

TREDJE PARTS COOKIES: är de för vilka tredje parter som inte är relaterade till BigTranslation Agency S.L är ansvariga för den information som behandlas.

De tredje parter och syften för vilka den information som de behandlar används beskrivs nedan:

ANALYTISKA:

De samlar in information om användarnas surfbeteende (mest besökta sidor, tid på webbplatsen osv.) för att förbättra innehållet och de tjänster som erbjuds med hjälp av analys av denna information (t.ex. för att förbättra laddnings- och åtkomsttiderna för de mest besökta sidorna).

BETEENDEMÄSSIGT

De lagrar information om användarnas beteende, som erhålls genom observation av deras surfvanor (till exempel vilka sidor de besöker), för att skapa en specifik profil som gör det möjligt att visa dem personlig reklam baserad på deras preferenser och intressen.

Tänk på att om du avvisar cookies från tredje part kommer du inte att få den optimala surfupplevelsen på BigTranslation.

3. Inaktivera eller radera cookies

Du kommer att kunna konfigurera din webbläsare så att den inte tar emot dessa cookies och de kommer att avvisas. Annars förstår vi att vi har ditt samtycke till deras installation.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för användning av cookies i de flesta webbläsare. Du kan justera din webbläsare så att den avvisar eller raderar de cookies som installerats på enheten. Cookies installeras för varje webbläsare och därför bör du radera dem från den webbläsare som används för att komma in på vår webbplats.

Här finns information om hur du gör detta i de vanligaste webbläsarna:

Du kan också återkalla ditt samtycke till användningen av cookies i din webbläsare genom att installera en plug-in eller genom ett opt-out-system som tillhandahålls av vissa tredje parter som installerar cookies på vår webbplats:

Tänk på att vissa egenskaper hos innehållet på www.bigtranslation.com endast är tillgängliga om du tillåter att cookies installeras från din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera eller blockera vissa cookies, beroende på deras syfte, kan detta helt eller delvis påverka webbplatsens normala funktion eller förhindra åtkomst till vissa av dess tjänster, eftersom vissa cookies, som anges i ”Syfte med cookies och tredje part/konfiguration och avvisande av cookies”, är för dessa syften.

4. Information om hur man accepterar, avvisar eller återkallar samtycke

Vi gör ett system tillgängligt för dig för att hantera eller konfigurera cookies, som du kan använda för att aktivera eller inaktivera cookies som du anser lämpligt. Det kommer inte att vara möjligt att inaktivera cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera.

I enlighet med gällande lagstiftning, med undantag för strikt nödvändiga cookies och prestanda/analytiska cookies, kommer www.bigtranslation.com endast att använda cookies med besökarens föregående och uttryckliga samtycke. Den enhet som ansvarar för webbplatsen åtar sig att använda cookies endast för de ändamål som anges i denna cookiepolicy.

Tänk på att om du accepterar cookies från tredje part bör du kunna radera dem från webbläsarens alternativ eller från det system som tillhandahålls av den tredje parten själv och som vi har angett i avsnittet ”Inaktivera eller radera cookies”.

5. Information om behandling av data.

a) Dataansvarig

Den dataansvarige är BigTranslation Agency SL

  • BigTranslation Agency SL
  • CIF (Skatte-ID nummer): B40532194
  • Adress: Avenida Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia

För vissa behandlingsaktiviteter kommer BigTranslation att behandla dina uppgifter, gemensamt besluta om målen (”vad uppgifterna används för”) och de medel som används (”hur uppgifterna används”), och är därför en gemensam personuppgiftsansvarig för denna behandling.

b) Rättslig grund för bearbetningen

Det samtycke du ger till användningen av cookies legitimerar användningen av dem för att behandla dina personuppgifter.

Du kan konfigurera eller avvisa användningen av cookies, och därmed utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, i ”Ändamål med cookies och tredje part / konfiguration och avvisning av cookies”. Du kan också inaktivera eller radera cookies enligt beskrivningen i ”Inaktivera eller radera cookies”.

c) Data som behandlas

Om du samtycker till användningen av cookies kommer vi att behandla följande uppgifter

I förhållande till egna cookies:

Surfdata: data som erhålls från din surfning på vår webbplats eller tredje parts webbplatser: surfhistorik (besökta sidor och klick på innehåll), enhets-ID, reklam-ID, IP-adress.

Angående tredje parter som anges i ”Ändamål med cookies och tredje parter / konfiguration och avvisning av cookies”, se deras respektive policyer, som anges i detta avsnitt, för att ta reda på vilka uppgifter eller kategorier av uppgifter de behandlar.

d) Profilering

Om du godkänner användningen av cookies för beteendestyrd annonsering kommer vi att kunna använda de uppgifter som vi beskriver i Data som behandlas för din kommersiella profilering för att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du till exempel är intresserad av våra marketplacetjänster kommer vi att kunna visa dig vårt kommersiella erbjudande om kontaktpersoner.

När det gäller tredje parter som identifieras i ”Ändamål med cookies och tredje parter/konfiguration och avvisande av cookies” och som använder cookies för beteendebaserad annonsering, se deras respektive policyer, som anges i detta avsnitt, för att ta reda på vilken profilering de utför.

e) Mottagare av datan

BigTranslation kan vidarebefordra insamlade uppgifter till offentliga myndigheter och organ, för att uppfylla en rättslig skyldighet, samt till nödvändiga tjänsteleverantörer och tredje parter för att hantera och implementera cookies.

Angående tredje parter som anges i ”Ändamål med cookies och tredje parter/konfiguration och avvisning av cookies”, se deras respektive policyer, som anges i detta avsnitt, för att ta reda på mer om deras mottagare.

f) Lagringstid

Data som erhålls genom användning av cookies som accepteras av användaren kommer att lagras under en period av 12 månader

Angående tredje parter som anges i ”Ändamål med cookies och tredje parter/konfiguration och avvisande av cookies”, se deras respektive policyer, som anges i detta avsnitt, för att ta reda på deras lagringstider.

g) Överföringar till tredje länder

På BigTranslation behandlar vi dina uppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i allmänhet anlitar vi tjänsteleverantörer som också finns inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i länder som har förklarats ha lämpliga skyddsnivåer.

Om vi behöver använda tjänsteleverantörer som utför behandling utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i länder som inte har förklarats ha en lämplig skyddsnivå, kommer vi att se till att säkerheten och legitimiteten för behandlingen av din data garanteras.

För att göra detta kräver vi lämpliga skyddsåtgärder från dessa tjänsteleverantörer i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen för att säkerställa att de till exempel har bindande företagsbestämmelser som garanterar skydd av information på ett liknande sätt som det som fastställs i europeiska bestämmelser eller att de ansluter sig till Europeiska unionens standardklausuler.

När det gäller de tredje parter som anges i avsnittet ”Ändamål med cookies och tredje parter/konfiguration och avvisande av cookies”, se deras respektive policyer i detta avsnitt för att ta reda på vilka överföringar till tredje land som de utför, om tillämpligt.

h) Ytterligare information om behandlingen av data

Du hittar all information om behandlingen av din data på https://www.bigtranslation.com/terms-and-conditions

i) Granskning av cookiepolicyn

Vi kommer att granska cookiepolicyn årligen, såvida det inte finns några lagstadgade krav eller krav av annan karaktär som gör det nödvändigt att anpassa policyn inom en kortare tidsperiod. Därför rekommenderas användare att läsa dess innehåll regelbundet.

När betydande ändringar görs i denna cookiepolicy kommer användaren att informeras via ett informationsmeddelande på webbplatsen.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Få ett Citat Vagn

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15