RYCHLÁ POPTÁVKA A OBJEDNÁVKA

Zásady o používání Cookies

Zásady o používání Cookies

Co jsou cookies?

Naše webové stránky www.bigtranslation.com, patřící společnosti BigTranslation Agency SL, používají cookies a další soubory s podobnými funkcemi (dále jen „cookies“) na zlepšení prohlížení a získání statistických údajů o získaných návštěvách.

Cookies jsou malé textové soubory nainstalované na zařízení, ze kterého se na naše webové stránky přistupuje, a automaticky nám poskytují informace, např. aby webové stránky fungovaly nebo zjistily vaše návyky při procházení a zlepšily vaše zkušenosti při budoucích návštěvách.

Konkrétní použití cookies je uvedeno v části „Účely cookies a třetí strany/konfigurace a odmítnutí cookies“.

Cookies nelze nikdy považovat za počítačový virus. Nepoškozují počítač ani nijak nezpomalují jeho práci. Naše cookies můžete kdykoli smazat nebo odmítnout konfigurací webového prohlížeče.

Na těchto webových stránkách používáme relační a trvalé cookies; může se jednat o vlastní cookies nebo cookies třetích stran.

Relační cookies jsou určeny ke shromažďování a ukládání dat při přístupu na webové stránky. Obvykle se používají k ukládání informací, které jsou uchovávány pouze za účelem poskytnutí služby, o niž jste požádali při jedné příležitosti.

U trvalých cookies jsou data nadále uložena na vašem koncovém zařízení. Mohou být přístupná a zpracovávána osobou za cookies odpovědnou během definovaného období, které se může pohybovat od několika minut až po několik let.

2. Účely cookies a třetí strany/ konfigurace a odmítnutí cookies

Cookies jsou spojeny pouze s prohlížečem konkrétního počítače (anonymní uživatel); samy o sobě neuvádějí jméno ani příjmení uživatele.

Díky cookies je možné rozpoznat prohlížeče registrovaných uživatelů, jakmile se poprvé zaregistrují; nemusí se pak přihlašovat při každé návštěvě, aby získali přístup k oblastem a službám vyhrazeným pouze pro ně

Používáme také vlastní cookies a cookies třetích stran pro níže uvedené účely. Pokud některé z nich nepřijmete, vaše zkušenosti na našich webových stránkách budou ovlivněny v souvislosti s účely uvedenými v této části; chceme vám ale dát plnou kontrolu, abyste mohli kdykoli konat vlastní rozhodnutí.

VLASTNÍ COOKIES: jsou ty, za které je společnost BigTranslation Agency SL odpovědná s ohledem na zpracovávané informace. Na našich webových stránkách používáme vlastní cookies pro následující účely:

Ověření / relace: používá se k rozpoznání registrovaných uživatelů, kteří se přihlásili na naše webové stránky. Pomocí těchto cookies můžete přistupovat k oblastem omezeného přístupu na webových stránkách. Pokud tyto cookies odmítnete nebo odstraníte, přihlašovací údaje pro naše webové stránky nebudou fungovat správně.

Personalizace slouží k snazšímu procházení našich webových stránek. Umožňují automaticky si zapamatovat některé grafické aspekty našich webových stránek a přizpůsobit některé charakteristiky webu tak, aby se odlišily zkušenosti u jednotlivých uživatelů. Pokud tyto cookies odmítnete nebo odstraníte, prohlížení našich webových stránek bude fungovat hůře.

Analytické nástroje: shromažďují informace o chování uživatelů při procházení (nejnavštěvovanější stránky, čas strávený na webu atd.). Cílem je zlepšit obsah a nabízené služby na základě analýzy informací (např. optimalizovat dobu odezvy u nejnavštěvovanějších oblastí na www.bigtranslation.com)

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad používání cookies, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected]

Jedná se o následující nástroje:

  • wp-wpml_current_language
  • měna
  • symbol měny
  • moove_gdpr_popup
  • bt_creload

U COOKIESTŘETÍCH STRANjsou za zpracovávané informace odpovědné třetí strany, které nesouvisejí s BigTranslation Agency SL.

Třetí strany a účely, pro které se jimi zpracovávané informace používají, jsou podrobně popsány níže:

Analytické nástroje:

Shromažďují informace o chování uživatelů při procházení (nejnavštěvovanější stránky, čas strávený na webu atd.). Cílem je zlepšit obsah a nabízené služby na základě analýzy informací (např. zkrátit dobu načítání a přístupu k nejnavštěvovanějším stránkám).

DATABÁZE CHOVÁNÍ

Monitorují návyky uživatelů při prohlížení (např. návštěvnost jednotlivých stránek) a ukládají získané informace; cílem je vytvořit specifický profil a zobrazovat personalizovanou reklamu podle individuálních preferencí a zájmů.

Mějte na paměti, že pokud odmítnete cookies třetích stran, vaše zkušenost při prohlížení webu BigTranslation nebude optimální.

3. Zákaz nebo výmaz cookies

Máte možnost nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby tyto cookies odmítl. Pokud tak neučiníte, vaše rozhodnutí chápeme jako souhlas s jejich instalací.

Své preference ohledně používání cookies můžete kdykoli spravovat z většiny prohlížečů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nainstalované v zařízení odmítl nebo odstranil. Cookies jsou nainstalovány pro každý prohlížeč, a proto byste je měli odstranit z prohlížeče používaného pro vstup na naše webové stránky.

Zde je několik informací, jak postupovat u hlavních prohlížečů:

Svůj souhlas s používáním cookies ve vašem prohlížeči můžete také odvolat instalací pluginu nebo přes odhlašovací systém poskytovaný některými třetími stranami, které instalují cookies na našich webových stránkách:

Měli byste mít na paměti, že některé vlastnosti obsahu www.bigtranslation.comjsou k dispozici pouze tehdy, pokud povolíte instalaci cookies z vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete podle jejich účelu nepřijmout nebo zablokovat určité cookies, může to zcela nebo částečně ovlivnit normální fungování webových stránek nebo zabránit přístupu k některým jejich službám; jak je uvedeno v části „Účely cookies a třetí strany / konfigurace a odmítnutí cookies“, některé cookies slouží k daným účelům.

4. Informace o přijetí, odmítnutí nebo odvolání souhlasu

Nabízíme vám k dispozici systém pro správu nebo konfiguraci cookies, který můžete použít k jejich povolení či zakázání, jak uznáte za vhodné. Nebude možné zakázat cookies potřebné ke správnému fungování webové stránky.

Podle platných právních předpisů, s výjimkou nezbytných a výkonnostních/analytických cookies, bude www.bigtranslation.com používat cookies pouze s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka. Subjekt odpovědný za webové stránky se zavazuje používat cookies výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách používání cookies.

Mějte na paměti, že pokud přijmete cookies třetích stran, měli byste mít možnost je odstranit z možností prohlížeče nebo ze systému poskytovaného samotnou třetí stranou, popř. je odmítnout, jak jsme uvedli v části „Zákaz nebo výmaz cookies“.

5. Informace o zpracování údajů.

a) Správce údajů

Správcem údajů je BigTranslation Agency SL

  • BigTranslation Agency SL
  • CIF (DIČ): B40532194
  • Adresa: Avenida Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencie

Pro určité činnosti bude společnost BigTranslation zpracovávat vaše údaje, společně rozhodovat o cílech („k čemu se údaje používají“) a aplikovaných prostředcích („jak se údaje používají“); při zpracování údajů je proto jejich společným správcem.

Právní základ zpracování

Souhlas s používáním cookies, který udělíte, legitimizuje jejich použití za účelem zpracování vašich osobních údajů.

V části „Účely cookies a třetí strany / konfigurace a odmítnutí cookies“ máte možnost konfigurovat nebo odmítnout používání cookies, a tím uplatnit své právo odvolat předchozí souhlas. Cookies můžete také zakázat nebo odstranit, jak je uvedeno v části „Zákaz nebo výmaz cookies“.

c) Zpracovávané údaje

Pokud souhlasíte s používáním cookies, budeme zpracovávat následující údaje

Ve vztahu k vlastním cookies:

Údaje o prohlížení: data získaná z vašeho prohlížení našich webových stránek nebo webových stránek třetích stran: historie prohlížení (navštívené stránky a kliknutí na obsah), ID zařízení, reklamní ID, adresa IP.

Pokud jde o třetí strany uvedené v části „Účely cookies a třetí strany / konfigurace a odmítnutí cookies“, viz jejich příslušné zásady uvedené v této části, kde se dozvíte o údajích popř. kategoriích údajů, které zpracovávají.

d) Profilace

Pokud souhlasíte s používáním cookies pro behaviorální reklamu, budeme moct použít data uvedená v Údajích zpracovaných pro vaši komerční profilaci, abychom vám nabídli produkty a služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Máte-li např. zájem o naše služby na tržištích, budeme vám moct ukázat naši komerční nabídku konektorů.

Pokud jde o třetí strany uvedené v části „Účely cookies a třetí strany/ konfigurace a odmítnutí cookies“, které používají cookies pro behaviorální reklamu, viz jejich příslušné zásady uvedené v této části, kde se dozvíte o profilaci, kterou provádějí.

e) Příjemci údajů

BigTranslation může sdělovat shromážděné údaje veřejným orgánům a subjektům za účelem splnění zákonné povinnosti, jakož i poskytovatelům služeb a třetím stranám nezbytným pro správu a implementaci cookies.

Pokud jde o třetí strany uvedené v části „Účely cookies a třetí strany / konfigurace a odmítnutí cookies“, viz jejich příslušné zásady uvedené v této části, kde se dozvíte o příjemcích údajů.

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ

Údaje získané pomocí cookies přijatých uživatelem budou uchovávány po dobu 12 měsíců

Pokud jde o třetí strany uvedené v části „Účely cookies a třetí strany / konfigurace a odmítnutí cookies“, viz jejich příslušné zásady uvedené v této části, kde zjistíte, po jako dobu získané údaje uchovávají.

Převody do třetích zemí

Ve společnosti BigTranslation zpracováváme vaše údaje v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a obecně uzavíráme smlouvy s poskytovateli služeb, kteří se také nacházejí v EHP nebo v zemích, které byly prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany.

Pokud potřebujeme využít poskytovatele služeb, kteří provádějí zpracování mimo EHP nebo v zemích, které nebyly prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany, zajistíme, aby byla zaručena bezpečnost a legitimita zpracování vašich údajů.

Za tímto účelem požadujeme od zmíněných poskytovatelů služeb vhodná ochranná opatření podle směrnic obecného nařízení o ochraně osobních údajů, abychom zajistili, že mají např. závazné podnikové směrnice, které zaručují ochranu informací podobným způsobem, jaký je stanoven evropskými předpisy, nebo že se hlásí ke standardním doložkám Evropské unie.

Pokud jde o třetí strany uvedené v části „Účely cookies a třetí strany/ konfigurace a odmítnutí cookies“, přečtěte si jejich příslušné zásady v této části, kde se dozvíte o případných převodech do třetích zemí, které provádějí.

h) Dodatečné informace o zpracování údajů

Veškeré informace o zpracování Vašich údajů najdete na https://www.bigtranslation.com/terms-and-conditions

i) Kontrola zásad používání cookies

Zásady používání cookies budeme přezkoumávat jednou ročně, pokud neexistují žádné regulační nebo jiné požadavky, které vyžadují úpravu zásad v kratším časovém období. Proto uživatelům doporučujeme pravidelně číst jejich obsah.

Pokud dojde k významným změnám v těchto zásadách používání cookies, budeme uživatele informovat skrze oznámení na webových stránkách.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Získejte nabídku Vozík

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15