OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA
O nás

Jazykové kombinácie

BigTranslation je prekladateľská agentúra s pevnou technologickou štruktúrou. Zaviedli sme početné automatizované procesy na zjednodušenie samotného prekladateľského procesu pre klientov ako aj pre prekladateľov. Všetky prekladateľské služby, ktoré ponúkame je možné objednať automaticky na našej webovej stránke.

Jediná časť procesu, ktorá nie je automatizované je samotný preklad! V BigTranslation, sme pyšní na to, že vždy poskytujeme ľudský preklad, toto nikdy nebude vykonávať automatizovaný nástroj.

Viac informácií
Wood Pieces
Native translators Decoration

Rodení prekladatelia

Náš špecializovaný tím prekladateľov je vytovrený z kvalifikovaných a rodených prekladateľov. Všetci profesionálni prekaldatelia sú vybraní pomocou náročného výberového procesu, aby sme našim klientom zaručili vysoko kvalitné preklady.

Viac informácií

Automated order management

You will be able to upload the files you want to translate directly onto our website, select the language for the translation and receive an instant quote. And that's not all: our commitment to technology has enabled us to optimise processes and offer professional, fast translations at the best price, without sacrificing quality.

Viac informácií
Corporate Solutions
Odborné predmety

Odborné predmety

BigTranslation ponúka vynikajúcu korektorskú službu za účlom ubezpečenia sa, že váš preklad je úplne presný a bez chýb.

Ak si túto službu zvolíte, naši rodení korektori budp mať zameranie na dané odvetvie a takisto zabezpečia, aby bol váš obsah správne umiestnený do oblastí so správnou slovnou zásobou.

Formáty súborov

Používame množstvo rôznych automatizovaných nástrojov, ktoré nám umožňujú výber slov na preklad z početného množstva súborových formátov vrátane: OpenOffice, Microsoft Office, Adobe, etc.

Či už potrebujete preložiť jednoduchý dokument Word alebo celú korpotátnu brožúru v Adobe InDesign, môžete nám váš dokument jednoducho zaslať a náš pokročilý systém spočítania slov vám automaticky vypočíta počet slov vo vašom dokumente.

Formáty súborov
Corporate Solutions

Rýchly preklad

Ak potrebujete rýchly preklad, možete si zvoliť náš Rýchly Preklad ako možnosť na urýchlenie celého procesu. Ako popri všetkých našich službách, našou najväčšou prioritou je kvality práce, ktorú poskytujeme. Náš proces Rýchleho Prekladu stále zahŕňa niekoľko rôznych štádií kontroly kvality, na zabezpečenie dokončenej práce za navjyšších možných štandardov.

Kontrola kvality & dôvernosť

Tu v BigTranslation, kvalita a dôvernosť sú našimi prioritami. Preto sme vytvorili sériu postupov a manuálov, ktoré opisujú povinné štandardy vyžadované pre každý druh práce, ktorú naši prekladatelia vykonávajú. Pracujeme v súlade so všetkými európskymi reguláciami na ochranu dát a zaručujeme úplnu dôvernosť, čo sa týka preložených dokumentov, ako aj entít vyžadujúcich naše služby.

Corporate Solutions

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15