Offert & beställning direkt
Om oss
Korrekturläsning

Högkvalitativ tolktjänst som uppfyller alla dina språkliga behov

Om du behöver en tolktjänst, har BigTranslation den perfekta lösningen. Vi arbetar med erfarna modersmålstolkar inom ett antal olika språkkombinationer.

Men… hur skiljer sig tolkning från översättning? Trots att det är två närbesläktade discipliner, är tolkning en annorlunda tjänst jämfört med översättning.

Tolkning är en muntlig översättning från ett språk till ett annat, medan översättning innebär överföring av skriven text till text på ett annat språk. Med andra ord, det är mediet som förändras – tal eller text.

Vad har en tolk för kunskaper som jag kan ha hjälp av?

En tolk kan översätta till och från båda språken direkt på stället, antingen simultant eller konsekutivt, beroende på vilken slags tjänst du har valt. De kommer också att ha kunskap om ämnet för att garantera full förståelse och för att korrekt och tydligt förmedla informationen. Det här betyder att du kan glömma kommunikationssvårigheter och fokusera på det viktigaste – din verksamhet.

Korrekturläsning

Vilka slags tolktjänster kan BigTranslation erbjuda?

Våra tolktjänster kan anpassas för att möta dina behov. Från tolkning ansikte mot ansikte på plats till kundtjänst via telefon – vi tar hand om allt. Oavsett om du behöver en modersmålstolk som följer med dig till ett entimmesmöte, som tillbringar hela dagen med dig och underlättar kommunikationen eller som ringer din kund direkt. Ta kontakt med vår försäljningsavdelning, som kan hjälpa dig att se hur denna tjänst kan anpassas till dina behov och din budget..

Hur kan tolkning vara av fördel för din verksamhet?

Om du inte talar din kunds språk behöver du någon till hands för att säkerställa en smidig kommunikation. Att förlita sig på tolkhjälp gör saker lättare och säkerställer att verksamheten lätt tas om hand och förstås av samtliga inblandade. Inte bara kan en tolk behövas för att dina kunder och partner ska förstå dig, en tolk kan också behövas för att hjälpa DIG att förstå DEM!

För prisinformation gällande tolkning, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning som kan ge dig en skräddarsydd offert.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Få ett Citat Vagn

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15