Tūlītējs pieprasījums & pasūtījums

Juridiskais paziņojums

Juridiskais paziņojums

Šis juridiskais paziņojums regulē piekļuvi vietnei https://www.bigtranslation.com/ (turpmāk – Vietne), tās pārlūkošanu un lietošanu.

Šajā juridiskajā paziņojumā izklāstītie nosacījumi tiek piemēroti un paplašināti, ja uzņēmums nosaka īpašus nosacījumus konkrētu pakalpojumu izmantošanai un/vai līgumu slēgšanai.

INFORMĀCIJAS PAZIŅOŠANA

Saskaņā ar 11.jūlijā izdoto likumu 34/2002 par Informācijas publiskošanas pakalpojumiem un elektronisko komerciju, likuma 10.pantā minēto informācijas publiskošanas pienākumu, informējam, ka Vietne pieder uzņēmumam BigTranslation (BigTranslation Agency SL), kas darbojas uz komercsabiedrības pamatiem. Uzņēmums dibināts saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ar CIF (nodokļu ID) B40532194, tā juridiskā adrese – Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valensija, Spānija.

Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz norādīto e-pasta adresi: [email protected].

LIETOTĀJI

Piekļuve vietnei un/vai tās izmantošana variē atkarībā no lietotāja stāvokļa, un šīs piekļuves un/vai lietošanas rezultātā jūs sniedzat savu piekrišanu šī juridiskā paziņojuma saturam.

VIETNES IZMANTOŠANA

Vietne var nodrošināt publikācijas vietu lielam skaitam tekstu, grafiku, zīmējumu, dizainu, kodu, programmatūru, fotogrāfiju, mūzikas, video, skaņu, datu bāzu, attēlu, izteicienu un informācijas (turpmāk tekstā “Saturs”), kas pieder uzņēmumam vai trešajām personām, kurām Lietotājam var būt piekļuve.

Lietotājs uzņemas atbildību par savu Vietnes lietošanu. Šī atbildība attiecas uz reģistrāciju, kas attiecīgā gadījumā ir nepieciešama, lai piekļūtu Vietnes Saturam vai pakalpojumiem.

Lietotājs apņemas pareizi izmantot Vietnē piedāvāto Saturu un pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, neizmantot tos, lai (i) iesaistītos nelikumīgās vai nesankcionētās darbībās, kas ir pretrunā ar godaprātu un sabiedrisko kārtību; (ii) radīt bojājumus Vietnes īpašnieka, tās piegādātāju vai trešo pušu fiziskajām un loģiskajām sistēmām, (iii) ieviest vai izplatīt datorvīrusus vai jebkuras citas fiziskas vai loģiskas sistēmas, kas varētu izraisīt iepriekš minētos bojājumus.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Šīs vietnes saturs, tostarp, attēli, logotipi, grafikas, animācijas un teksti neatkarīgi no to formāta, kā arī domēna vārds bigtranslation.com ir Īpašnieka īpašums. Pārdodot pakalpojumus, Īpašnieks ir saņēmis atļauju to lietošanai. Šo saturu aizsargā starptautiskie likumi un līgumi par intelektuālo un rūpniecisko īpašumu, kā arī domēna vārdu regulējošā politika.

Saišu izmantošana uz šo vietni ir atļauta ar nosacījumu, ka tās nekaitē Īpašnieka tēlam un interesēm, tostarp visos formātos vai medijos.

ATBILDĪBA UN GARANTIJAS

Saites, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ir paredzētas informācijas paplašināšanai. To iekļaušana nenozīmē šī satura pieņemšanu vai Īpašnieka saistību ar šo vietņu pārziņiem, un līdz ar to Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar tiem vai kaitējumu, ko tie jebkāda iemesla dēļ var nodarīt jūsu datorsistēmai.

DOKUMENTI UN FAILI

Īpašnieks negarantē šīs tīmekļa vietnes vai tās satura uzticamību, pieejamību vai nepārtrauktību tehnisku, drošības vai kontroles iemeslu vai pakalpojuma uzturēšanas dēļ; kļūmju dēļ, kas saistītas ar serveri, kas izmitina saturu, vai citiem starpniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem; uzbrukumu dēļ datorsistēmai; vai jebkura cita iemesla dēļ, kas izriet no jebkāda iemesla, ko tā nevar ietekmēt. Līdz ar to īpašnieks ir atbrīvots no jebkādas tiešas vai netiešas atbildības saistībā ar tiem.

SPĒKĀ ESAMĪBA UN IZMAIŅAS

Šī juridiskā paziņojuma nosacījumi ir spēkā līdz to grozīšanai. BigTranslation var veikt šīs izmaiņas un paziņot par tām Lietotājam.

BigTranslation var dzēst, pievienot vai mainīt gan saturu, gan sniegtos pakalpojumus, kā arī veidu, kādā tie atrodas vai tiek parādīti. Nosacījumi, kas ir publicēti brīdī, kad Lietotājs piekļūst BigTranslation vietnei, tiek uzskatīti par spēkā esošiem.

Tiek uzskatīts, ka, apmeklējot Vietni un/vai izmantojot to, lietotājs ir piekritis šī Juridiskā paziņojuma nosacījumiem un, ja nepieciešams, tajos veiktajām izmaiņām.

SĪKDATNES

Lai izmantotu mūsu vietni, ir nepieciešama sīkdatņu atļaušana. Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem (pakalpojuma efektivitātes mērīšanai, pārdošanas apjoma izsekošanai, mērķtiecīgam mārketingam utt.). Ja vēlaties, varat pielāgot savu pārlūkprogrammu, lai ekrānā tiktu brīdināts par sīkdatņu saņemšanu un lai novērstu sīkfailu instalēšanu jūsu cietajā diskā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, pārbaudiet savas pārlūkprogrammas instrukcijas un rokasgrāmatas.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Legūstiet budžetu Καροτσάκι

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15