Offert & beställning direkt

Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande

Detta juridiska meddelande reglerar åtkomst, surfning och användning av webbplatsen https://www.bigtranslation.com/ (nedan kallad webbplatsen).

De villkor som fastställs i detta juridiska meddelande ska gälla i förlängningen om företaget fastställer särskilda villkor för användning och/eller kontraktering av specifika tjänster.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

I enlighet med den informationsskyldighet som avses i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi dig om att webbplatsen tillhör företaget, BigTranslation (BigTranslation Agency SL), ett kommersiellt företag bildat i enlighet med spansk lagstiftning, med CIF (skatte-ID) B40532194 och säte på Av Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Spanien.

Du kan kontakta oss via följande e-postadress [email protected].

ANVÄNDARE

Åtkomst och/eller användning av webbplatsen tillskriver dig användarens villkor och, som ett resultat av denna åtkomst och/eller användning, accepterar du detta juridiska meddelande.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen kan ge tillgång till ett stort antal texter, grafik, ritningar, mönster, koder, programvara, fotografier, musik, videor, ljud, databaser, bilder, uttryck och information (nedan kallat ”Innehåll”) som tillhör företaget eller tredje part som användaren kan ha tillgång till.

Användaren tar ansvar för sin användning av webbplatsen. Detta ansvar sträcker sig till den registrering som, i förekommande fall, är nödvändig för att få tillgång till innehåll eller tjänster som tillhandahålls av webbplatsen.

Användaren förbinder sig att korrekt använda innehållet och tjänsterna som erbjuds via webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, att inte använda dem för att (i) delta i något olagligt, eller aktiviteter som strider mot god tro och allmän ordning; (ii) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen hos webbplatsens ägare, dess leverantörer eller tredje part, (iii) införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kommer att orsaka ovannämnda skada.

IMMATERIELLA

Innehållet på denna webbplats, inklusive bland annat bilder, logotyper, grafik, animationer och texter, oavsett format, samt domännamnet bigtranslation.com tillhör ägaren. När det gäller tjänsterna till salu har ägaren fått tillstånd för deras användning. Detta innehåll skyddas av internationella lagar och fördrag om immateriell och industriell äganderätt, liksom regleringspolitiken för domännamnen.

Användning av länkar till denna webbplats är tillåten förutsatt att de inte skadar ägarens bild och intressen och i alla format eller medier.

ANSVAR OCH GARANTIER

Länkarna som visas på denna webbplats tillhandahålls i syfte att utöka informationen. Deras inkludering innebär inte godkännande av dessa innehåll eller ägarens koppling till de registeransvariga för dessa webbplatser och följaktligen ska Ägaren inte ta något ansvar i förhållande till dem eller för den skada de kan orsaka av någon anledning till ditt datorsystem, dokument eller filer.

Ägaren garanterar inte tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten på denna webbplats eller dess innehåll på grund av tekniska, säkerhets- eller kontrollskäl eller underhåll av tjänsten; på grund av fel som kan hänföras till servern som är värd för innehållet eller till andra mellanhänder eller leverantörer; på grund av attacker mot datorsystemet; eller av någon annan anledning som härrör från någon orsak utanför dess kontroll. Följaktligen ska det vara befriat från allt ansvar, direkt eller indirekt, i förhållande till dem.

VARAKTIGHET OCH MODIFIERING

Villkoren i detta juridiska meddelande ska gälla tills de ändras. BigTranslation kan göra dessa ändringar och ska kommunicera dem till användaren.

BigTranslation kan ta bort, lägga till eller ändra både innehållet och de tjänster som det tillhandahåller, utöver det sätt på vilket de finns eller presenteras. De villkor som publiceras vid den tidpunkt då användaren besöker BigTranslations webbplats ska anses vara i kraft.

Genom att komma åt och/eller använda webbplatsen ska användaren anses ha accepterat villkoren i detta juridiska meddelande och, i förekommande fall, de ändringar som gjorts i dem.

COOKIES

För att använda vår webbplats krävs användning av cookies. Cookies används för en mängd olika ändamål (mätning av tjänsten, spårning av försäljning, riktad marknadsföring etc.). Om du vill kan du justera din webbläsare så att du varnas på skärmen om mottagandet av cookies och för att förhindra installation av cookies på din hårddisk. Se din webbläsares instruktioner och manualer för mer information.

MER INFORMATION OM ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Få ett Citat Vagn

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15