Natychmiastowa wycena & zamówienie

Nota prawna

Nota prawna

Niniejsza Nota Prawna reguluje dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej https://www.bigtranslation.com/ (zwanej dalej Stroną Internetową).

W przypadku, gdy firma ustanowi szczególne warunki korzystania i/lub zlecania określonych usług, warunki określone w niniejszej Nocie Prawnej mają charakter uzupełniający.

PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (Ustawa LSSICE) informujemy, że właścicielem strony internetowej jest firma BigTranslation (BigTranslation Agency SL), spółka handlowa utworzona zgodnie z prawem hiszpańskim, posiadająca numer identyfikacji podatkowej B40532194 z siedzibą w Moncada, Walencja (Hiszpania), Av. Paret del Patriarca 15, kod pocztowy 46113.

Można się z nami skontaktować pod następującym adresem e-mail [email protected].

UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie ze Strony Internetowej nadaje status Użytkownika i wyraża akceptację, na mocy tego dostępu i/lub korzystania, niniejszej Noty Prawnej.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Strona Internetowa może umożliwić dostęp do najróżniejszych tekstów, grafik, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, fotografii, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (dalej „Zawartość”) należących do firmy lub do osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie ze Strony Internetowej. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestrację, która, w stosownych przypadkach, jest niezbędna do uzyskania dostępu do Zawartości lub usług świadczonych przez tę Stronę.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Zawartości i usług oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz, tytułem przykładu, ale nie ograniczenia, do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Strony Internetowej, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogłyby spowodować wyżej wymienione szkody.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym między innymi, obrazy, logo, grafiki, animacje i teksty, w dowolnym formacie, jak również nazwa domeny bigtranslation.com są własnością Właściciela. W przypadku usług przeznaczonych do sprzedaży, Właściciel uzyskał zgodę na ich wykorzystanie. Treści te są chronione przez prawa i traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, a także przez przepisy regulujące nazwy domen.

Używanie linków do tej strony jest dozwolone, o ile nie szkodzi to wizerunkowi i interesom właściciela i jest możliwe stosowanie wszystkich dostępnych formatów i środków przekazu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

Linki, które pojawiają się na niniejszej stronie, zostały zamieszczone w celu dostarczenia informacji dodatkowych. Ich zamieszczenie nie oznacza jednak akceptacji dla tych treści ani powiązania Właściciela z osobami odpowiedzialnymi za te strony internetowe, w związku z czym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do nich, jak również za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane z jakiegokolwiek powodu w systemie komputerowym, dokumentach lub plikach użytkownika.

Właściciel nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości funkcjonowania niniejszej strony internetowej ani jej zawartości ze względów technicznych, bezpieczeństwa, kontroli lub konserwacji usługi, ani z powodu awarii ze strony serwera, na którym znajdują się treści lub też awarii innych pośredników lub dostawców, ani z powodu ataków na system komputerowy, ani z żadnych innych powodów niezależnych od niego, w związku z czym zrzeka się on jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, z tego tytułu.

CZAS TRWANIA I ZMIANY

Warunki niniejszej Noty Prawnej obowiązują do momentu ich zmiany, której może dokonać firma BigTranslation, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

BigTranslation może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i usługi, które oferuje, a także sposób ich rozmieszczenia lub prezentacji. Za obowiązujące uważa się warunki opublikowane w momencie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej BigTranslation.

Dostęp do i/lub korzystanie ze strony internetowej należy rozumieć jako akceptację przez użytkownika warunków niniejszej Noty Prawnej oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich wprowadzonych do nich zmian.

PLIKI COOKIES

Stosowanie plików cookies jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane do różnych celów (badanie usług, śledzenie sprzedaży, marketing ukierunkowany itp.), użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby była powiadamiana na ekranie o otrzymywaniu plików cookies oraz aby zapobiec instalacji plików cookies na jego dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami przeglądarki.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Uzyskaj wycenę Wózek

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15