Tilbud og ordre

Juridisk erklæring

Juridisk erklæring

Denne juridiske erklæringen regulerer tilgang, surfing og bruk av nettstedet https://www.bigtranslation.com/ (heretter nettstedet).

Vilkårene fastsatt i denne juridiske erklæringen skal gjelde i forlengelse i tilfelle selskapet etablerer spesifikke vilkår for bruk og/eller kontraktsinngåelse av spesifikke tjenester.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER

I samsvar med informasjonsplikten nevnt i Artikkel 10 i Lov 34/2002, av 11. juli, om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, informerer vi deg om at nettstedet tilhører selskapet BigTranslation (BigTranslation Agency SL), et kommersielt selskap dannet i samsvar med spansk lovgivning, med CIF (Skatte-ID) B40532194 og registrert kontor på Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Spania.

Du kan kontakte oss ved å bruke følgende e-postadresse [email protected].

BRUKERE

Tilgang og/eller bruk av nettstedet tilskriver deg brukerens tilstand, og som et resultat av denne tilgangen og/eller bruken aksepterer du denne juridiske erklæringen.

BRUK AV NETTSTEDET

Nettstedet kan gi tilgang til et stort antall tekster, grafikk, tegninger, design, koder, programvare, fotografier, musikk, videoer, lyder, databaser, bilder, uttrykk og informasjon (heretter kalt «innhold») som tilhører selskapet eller til tredjeparter som brukeren kan ha tilgang til.

Brukeren påtar seg ansvar for sin bruk av nettstedet. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som, der det er hensiktsmessig, er nødvendig for å få tilgang til innhold eller tjenester levert av nettstedet.

Brukeren forplikter seg til å gjøre riktig bruk av innholdet og tjenestene som tilbys gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, ikke å bruke dem til (i) å delta i ulovlig, ikke godkjent eller aktiviteter som er i strid med god tro og offentlig orden; (ii) forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til eieren av nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter, (iii) introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake den ovennevnte skaden.

IMMATERIELLE EIENDELER

Innholdet på dette nettstedet, inkludert blant annet bilder, logoer, grafikk, animasjoner og tekster, uavhengig av deres format, samt domenenavnet bigtranslation.com, tilhører eieren. Når det gjelder de tjenester som er til salgs, har eieren innhentet tillatelse til bruk av dem. Dette innholdet er beskyttet av internasjonale lover og traktater om intellektuell og industriell eiendom, samt reguleringspolitikken for domenenavnene.

Bruk av lenker til dette nettstedet er tillatt forutsatt at de ikke skader bildet og interessene til eieren og i alle formater eller medier.

ANSVAR OG GARANTIER

Lenkene som vises på dette nettstedet er gitt med det formål å utvide informasjonen. Deres inkludering innebærer ikke aksept av dette innholdet, eller eierens tilknytning til kontrollørene av disse nettstedene, og derfor skal eieren ikke akseptere noe ansvar i forhold til dem, eller for den skade de kan forårsake av en eller annen grunn på datasystemet, dokumenter eller filer.

Eieren garanterer ikke påliteligheten, tilgjengeligheten eller kontinuiteten til dette nettstedet eller innholdet på grunn av tekniske, sikkerhetsmessige eller kontrollmessige årsaker eller vedlikehold av tjenesten; på grunn av feil som kan tilskrives serveren som er vert for innholdet eller andre mellomledd eller leverandører; på grunn av angrep mot datasystemet; eller av noen annen grunn avledet av en årsak utenfor eierens kontroll. Følgelig skal den være unntatt fra ethvert ansvar, direkte eller indirekte, i forbindelse med dem.

VARIGHET OG ENDRING

Vilkårene i denne juridiske erklæringen skal være i kraft inntil de endres. BigTranslation kan gjøre disse endringene og skal kommunisere dem til brukeren.

BigTranslation kan slette, legge til eller endre både innholdet og tjenestene det tilbyr, i tillegg til måten de er plassert eller presentert på. Vilkårene som publiseres på det tidspunktet brukeren får tilgang til BigTranslation-nettstedet, skal forstås som gjeldende.

Ved å gå inn på og/eller bruke nettstedet, skal brukeren anses å ha akseptert vilkårene i denne juridiske erklæringen og, der det er hensiktsmessig, endringene som er gjort på dem.

INFORMASJONSKAPSLER

For å bruke nettstedet vårt kreves bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler brukes til en rekke formål (måling av tjenesten, sporing av salg, målrettet markedsføring, osv.). Hvis du ønsker det, kan du justere nettleseren slik at du blir advart på skjermen om mottak av informasjonskapsler og for å forhindre installasjon av informasjonskapsler på harddisken. Sjekk nettleserens instruksjoner og håndbøker for mer informasjon.

MER INFORMASJON OM BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Få et Tilbud Vogn

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15