Kainų skaičiuoklė

Teisinis pranešimas

Teisinis pranešimas

Šis teisinis pranešimas reglamentuoja prieigą, naršymą ir naudojimąsi interneto svetaine https://www.bigtranslation.com/ (toliau – Interneto svetainė).

Šiame Teisiniame pranešime nustatytos sąlygos taikomos papildomai, jei bendrovė nustato specialias naudojimosi konkrečiomis paslaugomis ir (arba) sutarčių sudarymo sąlygas.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Vadovaudamiesi liepos 11 d. Įstatymo Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos 10 straipsnyje nurodyta pareiga pateikti informaciją, informuojame, kad Svetainė priklauso bendrovei „BigTranslation“ (BigTranslation Agency SL), komercinei bendrovei, įsteigtai pagal Ispanijos teisės aktus, kurios mokesčių mokėtojo kodas yra B40532194 ir registruota buveinė yra adresu Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valensija, Ispanija.

Su mumis galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@bigtranslation.com.

VARTOTOJAI

Prieiga prie Interneto svetainės ir (arba) naudojimasis ja suteikia jums naudotojo statusą ir dėl šios prieigos ir (arba) naudojimo jūs sutinkate su šiuo teisiniu pranešimu.

INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje gali būti prieiga prie daugybės tekstų, grafikos, brėžinių, dizaino, kodų, programinės įrangos, nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų, garsų, duomenų bazių, vaizdų, išraiškų ir informacijos (toliau – Turinys), priklausančių bendrovei arba trečiosioms šalims, su kuriais gali susipažinti naudotojas.

Vartotojas prisiima atsakomybę už naudojimąsi Interneto svetaine. Ši atsakomybė apima ir registraciją, kuri, jei reikia, yra būtina norint naudotis Turiniu ar Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Vartotojas įsipareigoja tinkamai naudotis Interneto svetainėje siūlomu Turiniu ir paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, nenaudoti jų: (i) užsiimti neteisėta, nelegalia ar sąžiningumui ir viešajai tvarkai prieštaraujančia veikla; (ii) daryti žalą Interneto svetainės savininko, jo tiekėjų ar trečiųjų šalių fizinėms ir loginėms sistemoms; (iii) įvesti ar platinti kompiuterinius virusus ar bet kokias kitas fizines ar logines sistemas, galinčias sukelti minėtą žalą.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Šios Interneto svetainės Turinys, įskaitant, be kita ko, paveikslėlius, logotipus, grafiką, animaciją ir tekstus, neatsižvelgiant į jų formatą, taip pat domeno vardas bigtranslation.com yra Savininko nuosavybė. Parduodamų paslaugų atveju Savininkas yra gavęs leidimą jas naudoti. Šį Turinį saugo tarptautiniai įstatymai ir sutartys dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės, taip pat domenų vardų reguliavimo politika.

Leidžiama naudoti nuorodas į šią Interneto svetainę, jei jos nekenkia Savininko įvaizdžiui ir interesams, ir visais formatais ar laikmenomis.

ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

Šioje Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos yra skirtos informacijai išplėsti. Jų įtraukimas nereiškia, kad sutinkama su šių Interneto svetainių Turiniu ar Savininko ryšiais su jų valdytojais, todėl Savininkas neprisiima jokios su jomis susijusios atsakomybės ar už žalą, kurią jos dėl kokių nors priežasčių gali padaryti jūsų kompiuterio sistemai, dokumentams ar failams.

Savininkas negarantuoja šios Interneto svetainės ar jos Turinio patikimumo, prieinamumo ar nepertraukiamumo dėl techninių, saugumo ar kontrolės priežasčių arba paslaugos priežiūros; dėl gedimų, priskirtinų serveriui, kuriame talpinamas turinys, arba kitiems tarpininkams ar paslaugų teikėjams; dėl atakų prieš kompiuterinę sistemą; arba dėl bet kokios kitos priežasties, atsiradusios dėl bet kokios nuo Savininko nepriklausančios priežasties. Todėl jis atleidžiamas nuo bet kokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės, susijusios su šiais atvejais.

TRUKMĖ IR MODIFIKAVIMAS

Šio Teisinio pranešimo sąlygos galioja tol, kol nėra pakeistos. „BigTranslation“ gali atlikti šiuos pakeitimus ir apie juos praneša Vartotojui.

BigTranslation gali ištrinti, papildyti ar pakeisti tiek turinį, tiek teikiamas paslaugas, taip pat jų išdėstymo ar pateikimo būdą. Galiojančiomis laikomos tos sąlygos, kurios yra paskelbtos tuo metu, kai Vartotojas naudojasi BigTranslation Interneto svetaine.

Įeidamas į Interneto svetainę ir (arba) ja naudodamasis, Vartotojas laikomas sutikusiu su šio Teisinio pranešimo sąlygomis ir, jei reikia, su jų pakeitimais.

SLAPUKAI

Norint naudotis mūsų svetaine, būtina naudoti slapukus. Slapukai naudojami įvairiais tikslais (paslaugos vertinimui, pardavimų stebėjimui, tikslinei rinkodarai ir t. t.). Jei norite, galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ekrane būtumėte įspėjami apie slapukų gavimą ir kad slapukai nebūtų diegiami į kietąjį diską. Daugiau informacijos rasite savo naršyklės instrukcijose ir vadovuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SLAPUKŲ NAUDOJIMĄ

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Gauti Citatą Krepšelis

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15