Estimare instantanee

Aviz legal

Aviz legal

Prezentul Aviz Legal reglementează accesul, navigarea și utilizarea site-ului web https://www.bigtranslation.com/ (denumit în continuare Website).

Condițiile stabilite în prezentul Aviz Legal sunt de aplicare suplimentară în cazul în care societatea stabilește condiții particulare de utilizare și/sau contractare a unor servicii specifice.

DREPTUL LA INFORMARE

În conformitate cu obligația de informare cuprinsă în articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, vă informăm că Site-ul este deținut de societatea BigTranslation (BigTranslation Agency SL), societate comercială înființată în conformitate cu legislația spaniolă, cu CIF B40532194 și sediul social la adresa Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Spania.

Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail [email protected].

UTILIZATORI

Accesul și/sau utilizarea Website-ului atribuie condiția de Utilizator și acceptă, din accesul și/sau utilizarea respectivă, acest Aviz Legal.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Site-ul poate oferi acces la o multitudine de texte, grafice, desene, coduri, software, fotografii, muzică, videoclipuri, sunete, baze de date, imagini, expresii și informații (denumite în continuare „Conținut”) aparținând companiei sau terților la care Utilizatorul poate avea acces.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea Site-ului. Responsabilitatea respectivă se extinde la înregistrarea care, acolo unde este cazul, este necesară pentru a accesa Conținutul sau serviciile furnizate de Website.

Utilizatorul este de acord să facă o utilizare adecvată a Conținutului și serviciilor oferite prin intermediul Site-ului și, cu titlu exemplificativ, dar fără limitare, să nu le folosească pentru ca (i) să se angajeze în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice; (ii) să provoace deteriorări sistemelor fizice și logice ale proprietarului Site-ului, furnizorilor acestuia sau terților, (iii) să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care sunt de natură să provoace daunele menționate anterior.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site web, inclusiv, printre altele, imagini, logo-uri, grafice, animații și texte, indiferent de formatul acestora, precum și numele domeniului bigtranslation.com sunt proprietatea Proprietarului. În cazul serviciilor de vânzare, Proprietarul a obținut autorizație pentru utilizarea acestora. Conținuturile menționate sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială, precum și de normele care reglementează denumirile de domenii.

Utilizarea link-urilor către acest site este permisă atâta timp cât acestea nu dăunează imaginii și intereselor proprietarului și în toate formatele sau media.

RESPONSABILITATE ȘI GARANȚII

Link-urile care apar pe acest site sunt furnizate în scopul extinderii informațiilor. Includerea nu implică acceptarea acestor conținuturi, nici asocierea Proprietarului cu responsabilii pentru site-urile menționate, astfel că respinge orice responsabilitate în legătură cu acestea, precum și pentru daunele care ar putea fi cauzate din orice motiv în sistem informatic, documente sau fișiere.

Proprietarul nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea acestui site sau a conținutului acestuia din motive tehnice, de securitate, control sau întreținere a serviciului, pentru defecțiuni datorate serverului care găzduiește conținutul sau altor intermediari sau furnizori, pentru atacuri împotriva sistemului informatic, nici din orice alte motive care decurg din cauze independente de voința sa, pentru care este exonerat de orice responsabilitate, directă sau indirectă, pentru acestea.

PERIOADĂ ȘI MODIFICARE

Condițiile prezentului Aviz Legal vor fi în vigoare până la modificarea acestora, iar BigTranslation poate face aceste modificări care vor fi comunicate Utilizatorului.

BigTranslation poate șterge, adăuga sau modifica atât conținutul, cât și serviciile pe care le furnizează, precum și modul în care acestea sunt localizate sau prezentate. Condițiile care sunt publicate în momentul în care utilizatorul accesează site-ul BigTranslation se înțeleg ca fiind valabile.

Accesul și/sau utilizarea site-ului web va fi înțeleasă ca o acceptare de către utilizator a condițiilor prezentului Aviz juridic și, după caz, a modificărilor aduse acestora.

COOKIES

Pentru a utiliza site-ul nostru este necesar să folosiți cookie-uri. Cookie-urile sunt folosite în diverse scopuri (măsurarea serviciilor, urmărirea vânzărilor, marketingul direcționat etc.), dacă doriți, vă puteți configura browser-ul pentru a fi notificat pe ecran cu privire la primirea cookie-urilor și pentru a împiedica instalarea cookie-urilor pe drive. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele browser-ului dumneavoastră pentru mai multe informații.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Obțineți o Ofertă Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15