Kohene hinnapakkumine või tellimus

Õigusteatis

Õigusteatis

Käesolev õiguslik teatis reguleerib veebisaidi https://www.bigtranslation.com/ (edaspidi Veebisait) juurdepääsu, sirvimist ja kasutamist.

Käesolevas õigusalases teatises sätestatud tingimusi kohaldatakse laiemalt juhul, kui ettevõte kehtestab konkreetsete teenuste kasutamiseks ja/või lepingute sõlmimiseks eritingimused.

TEABE AVALDAMINE

Kooskõlas infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse 11. juuli seaduse 34/2002 artiklis 10 viidatud teabekohustusega teatame teile, et veebisait kuulub äriettevõttele BigTranslation (BigTranslation Agency SL). äriühing, mis on asutatud vastavalt Hispaania seadustele, CIF (maksu ID) B40532194 ja registrijärgse asukohaga Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Hispaania.

Meiega võib võtta ühendust järgmisel e.posti aadressil: [email protected].

KASUTAJAD

Juurdepääs veebisaidile ja/või selle kasutamine omistab teile kasutaja seisundi ning selle juurdepääsu ja/või kasutamise tulemusena nõustute käesoleva juriidilise teatisega.

VEEBISAIDI KASUTAMINE

Veebisait võib pakkuda juurdepääsu suurele hulgale tekstile, graafikale, joonistele, kavanditele, koodidele, tarkvarale, fotodele, muusikale, videotele, helidele, andmebaasidele, piltidele, väljenditele ja teabele (edaspidi “Sisu”), mis kuulub ettevõttele või kolmandatele isikutele, millele Kasutajal võib olla juurdepääs.

Kasutaja võtab endale vastutuse Veebilehe kasutamise eest. See vastutus laieneb registreerimisele, mis on vajaduse korral möödapääsmatu veebisaidi sisule või pakutavatele teenustele juurdepääsuks.

Kasutaja kohustub veebisaidi kaudu pakutavat sisu ja teenuseid kasutama nõuetekohaselt, sealhulgas – kuid mitte ainult – mitte kasutama neid (i) ebaseaduslikuks, seadusevastaseks või hea tava ja avaliku korra vastaseks tegevuseks; (ii) kahjustada veebisaidi omaniku, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsilisi ja loogilisi süsteeme; (iii) tuua sisse või levitada arvutiviirusi või muid füüsilisi või loogilisi süsteeme, mis võivad põhjustada ülalnimetatud kahju.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Selle veebisaidi sisu, sealhulgas pildid, logod, graafika, animatsioonid ja tekstid, olenemata nende vormingust, samuti domeeninimi bigtranslation.com on Omaniku omand. Müüdavate teenuste puhul on Omanik saanud nende kasutamiseks loa. See sisu on kaitstud rahvusvaheliste intellektuaal- ja tööstusomandit käsitlevate seaduste ja lepingutega, samuti domeeninimede regulatiivse poliitikaga.

Sellele veebisaidile viivate linkide kasutamine on lubatud tingimusel, et need ei kahjusta omaniku mainet ega huve ning seda kõigis vormingutes või meediumites.

VASTUTUS JA GARANTIID

Sellel veebisaidil ilmuvad lingid on mõeldud teabe laiendamiseks. Nende kaasamine ei tähenda selle sisuga nõustumist ega omaniku seotust nende veebisaitide vastutavate töötlejatega ning sellest tulenevalt ei võta omanik nendega seoses mingit vastutust kahju eest, mida need võivad mis tahes põhjusel teie arvutisüsteemile, dokumentidele või failidele põhjustada.

Omanik ei garanteeri selle veebisaidi või selle sisu usaldusväärsust, käideldavust ega järjepidevust tehnilistel, turvalisuse või kontrolliga seotud põhjustel või teenuse hooldamise ajal; rikete tõttu, mis on tingitud sisu majutavast serverist või muudest vahendajatest või pakkujatest; arvutisüsteemi vastu suunatud rünnakute tõttu; või mis tahes muul põhjusel, mis tuleneb temast mitteolenevast põhjusest. Sellest tulenevalt on ta vabastatud mis tahes otsesest või kaudsest vastutusest, mis on nendega seotud.

KESTUS JA MUUDATUSED

Käesoleva juriidilise teatise tingimused kehtivad kuni nende muutmiseni. BigTranslation võib neid muudatusi teha ja edastab need kasutajale.

BigTranslation võib kustutada, lisada või muuta nii sisu kui ka pakutavaid teenuseid, lisaks viisile, kuidas need paiknevad või esitatakse. Kehtivaks loetakse tingimusi, mis on avaldatud ajal, mil kasutaja BigTranslationi veebisaidile siseneb.

Veebisaidile sisenemise ja/või selle kasutamise puhul loetakse, et kasutaja on nõustunud käesoleva juriidilise teatise tingimustega ja vajaduse korral ka nendes tehtud muudatustega.

KÜPSISED

Meie veebisaidi kasutamiseks on nõutav küpsiste kasutamine. Küpsiseid kasutatakse erinevatel eesmärkidel (teenuse mõõtmine, müügi jälgimine, suunatud turundus jne). Soovi korral saate oma veebilehitsejat reguleerida nii, et teid hoiataks ekraanil küpsiste saabumise eest ja välditakse küpsiste installeerimist teie kõvakettale. Lisateabe saamiseks vaadake oma brauseri juhiseid ja kasutusjuhendit.

ROHKEM INFOT KÜPSISTE KASUTAMISE KOHTA

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15