Onmiddellijke offerte & bestelling

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Deze juridische kennisgeving regelt de toegang tot, het surfen op en het gebruik van de website https://www.bigtranslation.com/ (hierna de Website genoemd).

De voorwaarden in deze juridische kennisgeving zijn bij uitbreiding van toepassing in het geval dat de onderneming specifieke voorwaarden vaststelt voor het gebruik en/of de aanbesteding van specifieke diensten.

OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht als bedoeld in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, delen wij u mee dat de Website toebehoort aan de onderneming BigTranslation (BigTranslation Agency SL), een commerciële onderneming opgericht in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, met CIF (fiscaal nummer) B40532194 en statutair gevestigd te Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Spanje.

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

GEBRUIKERS

Het toegang verkrijgen tot en/of gebruiken van de Website kent u de conditie van gebruiker toe en, als gevolg van deze toegang en/of gebruik, accepteert u deze Juridische kennisgeving.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Website kan toegang verlenen tot een groot aantal teksten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, codes, software, foto ‘s, muziek, video’ s, geluiden, databases, afbeeldingen, uitdrukkingen en informatie (hierna “Inhoud” genoemd) die toebehoren aan het bedrijf of aan derden waartoe de Gebruiker toegang kan hebben.

De gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid voor zijn/haar gebruik van de Website. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot de registratie die, in voorkomend geval, noodzakelijk is om toegang te krijgen tot inhoud of diensten die door de Website worden geleverd.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de juiste manier gebruik te maken van de inhoud en diensten die via de Website worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken ervan om (i) deel te nemen aan onrechtmatige, illegale of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; (ii) schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar van de Website, zijn leveranciers of derden, (iii) computervirussen of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen berokkenen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, met inbegrip van onder andere afbeeldingen, logo ‘s, afbeeldingen, animaties en teksten, ongeacht het formaat, evenals de domeinnaam bigtranslation.com zijn eigendom van de Eigenaar. In het geval van de te koop aangeboden diensten heeft de Eigenaar toestemming verkregen voor het gebruik ervan. Deze inhoud wordt beschermd door internationale wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel en industrieel eigendom, evenals het reguleringsbeleid van de domeinnamen.

Het gebruik van links naar deze website is toegestaan op voorwaarde dat deze het imago en de belangen van de Eigenaar niet schaden, en is in alle formaten of media.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

De links die op deze website worden weergegeven, zijn bedoeld om de informatie uit te breiden. De opname ervan impliceert geen aanvaarding van die inhoud, of de associatie van de Eigenaar met de controllers van deze websites, en daarom aanvaardt de Eigenaar geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot hen, of voor de schade die zij om welke reden dan ook kunnen veroorzaken aan uw computersysteem, documenten of bestanden.

De Eigenaar garandeert niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van deze website of van de inhoud ervan als gevolg van technische, beveiligings- of controleredenen of onderhoud van de dienst; als gevolg van storingen die kunnen worden toegeschreven aan de server die de inhoud host of aan andere tussenpersonen of providers; als gevolg van aanvallen op het computersysteem; of om enige andere reden die is afgeleid van een oorzaak buiten zijn controle. Zodoende is zij vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, direct of indirect, met betrekking daartoe.

DUUR EN WIJZIGING

De voorwaarden van deze juridische kennisgeving zijn van kracht tot deze worden gewijzigd. BigTranslation kan deze wijzigingen doorvoeren en zal deze aan de Gebruiker meedelen.

BigTranslation kan zowel de inhoud als de diensten die het levert verwijderen, toevoegen of wijzigen, naast de manier waarop deze worden gelokaliseerd of gepresenteerd. De voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de Gebruiker de BigTranslation-website bezoekt, worden geacht van kracht te zijn.

Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, wordt de Gebruiker geacht de voorwaarden van deze Juridische kennisgeving en, indien van toepassing, de wijzigingen die daarin zijn aangebracht, te hebben geaccepteerd.

COOKIES

Om onze website te gebruiken, is het gebruik van cookies vereist. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden (meten van de dienst, volgen van de verkoop, gerichte marketing, enz.). Als u wilt, kunt u uw browser aanpassen zodat u op het scherm wordt gewaarschuwd over de ontvangst van cookies en om de installatie van cookies op uw harde schijf te voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

MEER INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Heeft u een project?

Vraag direct vrijblijvend uw gratis offerte aan.

Offerte aanvragen
Krijg een begroting Winkelwagen

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15