Pressupost i comanda instantanis

Avís legal

Avís legal

Aquest Avís legal regula l’accés, navegació i ús del lloc web https://www.bigtranslation.com/ (en endavant el Lloc web).

Les condicions establertes en aquest Avís legal s’aplicaran per extensió en el cas que l’empresa establisca condicions específiques per a l’ús i/o contractació de serveis específics.

DIVULGACIÓ D’INFORMACIÓ

D’acord amb el deure d’informació a què fa referència l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web pertany a la Companyia, BigTranslation (Agència BigTranslation SL), una societat mercantil constituïda d’acord amb la legislació espanyola, amb CIF B40532194 i domicili social a l’Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, València, Espanya.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica [email protected].

USUARIS

L’accés i/o ús del Lloc web li atribueix la condició d’usuari i, com a conseqüència d’aquest accés i/o ús, accepta aquest Avís legal.

ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc web pot proporcionar accés a un gran nombre de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informació (en endavant, «Continguts») pertanyents a l’empresa o a tercers a què l’Usuari puga tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de la seua utilització del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que, en el seu cas, siga necessari per accedir als Continguts o serveis prestats pel Lloc web.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, la utilització dels mateixos per (i) participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) causar danys als sistemes físics i lògics del titular del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, iii) introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys esmentats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquest lloc web, incloent, entre d’altres, imatges, logotips, gràfics, animacions i textos, independentment del seu format, així com el nom de domini bigtranslation.com són propietat del Propietari. En el cas dels serveis en venda, el Propietari ha obtingut l’autorització per al seu ús. Aquests continguts estan protegits per les lleis i els tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial, així com per la política reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’enllaços a aquesta pàgina web sempre que no perjudiquen la imatge i els interessos del Propietari i en tots els formats o suports.

RESPONSABILITAT I GARANTIES

Els enllaços que apareixen en aquest lloc web es proporcionen amb la finalitat d’ampliar la informació. La seua inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació del Propietari amb els controladors d’aquests llocs web i, en conseqüència, el Propietari no acceptarà cap responsabilitat en relació amb els mateixos, ni pels danys que puguen causar per qualsevol motiu al seu sistema informàtic, documents o fitxers.

El Propietari no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o de control o manteniment del servei; per fallades imputables al servidor que allotja els continguts o a altres intermediaris o proveïdors; per atacs contra el sistema informàtic; o per qualsevol altre motiu derivat de qualsevol causa fora del seu control. En conseqüència, quedarà exempt de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, en relació amb els mateixos.

DURADA I MODIFICACIÓ

Les condicions d’aquest Avís legal estaran vigents fins que es modifiquen. BigTranslation pot fer aquests canvis i els comunicarà a l’Usuari.

BigTranslation pot suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, a més de la manera en què es troben o es presenten. S’entendran vigents les condicions que es publiquen en el moment en què l’Usuari accedisca al Lloc web de BigTranslation.

En accedir i/o utilitzar el Lloc web, s’entendrà que l’usuari ha acceptat les condicions d’aquest Avís legal i, en el seu cas, les modificacions que se li facen.

COOKIES

Per utilitzar el nostre lloc web és necessari l’ús de cookies. Les cookies s’utilitzen per a diversos propòsits (mesurar el servei, fer un seguiment de les vendes, fer un màrqueting dirigit, etc.). Si ho desitja, pot ajustar el seu navegador perquè se li avise en pantalla de la recepció de cookies i per evitar-ne la instal·lació al vostre disc dur. Consulta les instruccions i els manuals del teu navegador per obtenir més informació.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE COOKIES

Tens un projecte?

Sol·licita el teu pressupost instantani gratuït sense compromís.

Sol·licitar pressupost
Obtenir un pressupost Cistella

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15