Onmiddellijke offerte & bestelling

VOORWAARDEN

VOORWAARDEN
 • ‘U’ betekent u als individu of, indien van toepassing, het bedrijf of de andere rechtspersoon die u vertegenwoordigt.
 • ‘Gebruikers’ zijn bezoekers van de website, blog of services van BigTranslation die geen account bij ons hebben aangemaakt.
 • ‘Klant(en)’ zijn bezoekers die een account hebben aangemaakt bij BigTranslation om gebruik te maken van de Dienst.
 • “Dienst(en)”: alle websites, blogs, platforms, ondersteuningsgebieden, documentatie en vertaaldiensten van BigTranslation die met het voorgaande verband houden.
 • “Opdracht(en)”: elke opdracht voor Diensten die door een Klant wordt aangemaakt en door BigTranslation via een bevestiging op het Vertaalplatform of anderszins schriftelijk wordt aanvaard.
 • ‘Vertalers’ zijn zowel medewerkers van BigTranslation als derden, die als contractanten van BigTranslation met BigTranslation en de klant samenwerken om vertaaldiensten te leveren.
 • ‘Bronmateriaal’ betekent de broninhoud voor vertaling door de Dienst, en alle richtlijnen, woordenlijsten, instructies en andere materialen die door de Klant worden verstrekt.
 • ‘Vertaalde projecten’ verwijst naar de inhoud die is vertaald aan de hand van het Bronmateriaal.
 • ‘Vertaalplatform’: de website en het online platform van BigTranslation waar u toegang hebt tot uw BigTranslation-account, bestellingen kunt plaatsen en toegang hebt tot de Dienst.
 • ‘Kwaliteitsniveaus’ worden gedefinieerd en beschreven op de BigTranslation-website en het Vertaalplatform (Basic, Pro, Business) en wij behouden ons het recht voor om deze diensten op elk gewenst moment te wijzigen.
 • ‘Voorwaarden’ zijn deze Algemene voorwaarden van BigTranslation en alle beleidsregels of richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen.

2. GEBRUIKERS EN KLANTEN

Door deze website te gebruiken en/of U als Klant te registreren, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Als U deze Voorwaarden aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, moet U de wettelijke bevoegdheid hebben om de rechtspersoon te binden aan deze Voorwaarden. Als U deze bevoegdheid niet hebt, of als U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag U de Dienst niet gebruiken.

Voordat U een Opdracht plaatst of een offerte aanvraagt, moet U zich registreren en een account aanmaken bij BigTranslation als Klant. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, zijn onderworpen aan het privacybeleid van BigTranslation.

U gaat akkoord met het volgende:

 • U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in verband met uw BigTranslation-account
 • U houdt uw wachtwoord en inloggegevens voor uzelf
 • U zorgt ervoor dat alle accountgegevens te allen tijde actueel en nauwkeurig zijn
 • U maakt geen misbruik van onze Dienst en gebruik deze niet voor illegale activiteiten
 • U neemt geen contact op met Vertalers of contractanten buiten het vertaalplatform van BigTranslation
 • U belastert of intimideert BigTranslation, haar werknemers, contractanten of vertalers niet

BigTranslation kan uw toegang tot de Dienst of een Opdracht met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen als u zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt, of als we wangedrag, frauduleuze activiteiten of betalingen of een schending van deze Algemene voorwaarden vermoeden.

BigTranslation kan het Vertaalplatform of de Dienst op elk moment wijzigen of opschorten, om welke reden dan ook.

3. INFORMATIE OVER OFFERTES EN DIENSTEN

Automatische offertes zijn beschikbaar voor advies en raadpleging en zijn niet bindend voor BigTranslation. Automatische offertes kunnen ook worden gebruikt voor bestellingen.

BigTranslation behoudt zich het recht voor een toeslag op het offertebedrag in rekening te brengen, indien de klant na aanvang van de vertaling wijzigingen in de Dienst of het Bronmateriaal wenst aan te brengen. Dergelijke kosten worden met de klant overeengekomen en moeten vooraf worden betaald, voordat de wijzigingen in de Dienst worden doorgevoerd.

Alle informatie die wordt verstrekt via brochures, websites, het Vertaalplatform, de Dienst of ander gepubliceerd materiaal van BigTranslation wordt uitsluitend gezien als een algemene beschrijving ter informatie en heeft derhalve geen juridische invloed op de Algemene voorwaarden of een Opdracht.

Alle diensten zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Als een opdracht is geplaatst maar BigTranslation de vertaling niet kan uitvoeren onder een gecontracteerde dienst, kan BigTranslation een nieuwe dienst voorstellen aan de klant of een terugbetaling aanbieden.

4. BESTELLINGEN EN BETALINGEN

U kunt een Opdracht plaatsen door alle vereiste gegevens in te voeren via het Vertaalplatform, inclusief het vereiste Kwaliteitsniveau voor uw vertaling, zoals beschreven op de website en het Vertaalplatform van BigTranslation.

De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s (EUR).

Betalingen voor alle Diensten worden vooraf gedaan, voordat de bestelling wordt geaccepteerd, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door BigTranslation.

Alle bij BigTranslation geplaatste bestellingen zijn onderworpen aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving, evenals aan alle andere wettelijke bepalingen.

BigTranslation heeft een intracommunautair btw- en fiscaal identificatienummer, alle bestellingen van klanten die in een land van de Europese Unie wonen en een btw-nummer hebben, zijn vrijgesteld van de btw-plicht. Het is echter van essentieel belang dat ons systeem dit btw-nummer valideert op het VIES-platform. Klanten met een factuuradres in Spanje wordt de bijbehorende btw in rekening gebracht op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De Klant kan de factuur downloaden via diens Klantenpagina, die ongeveer 48 uur na het plaatsen van de bestelling beschikbaar is.

De Klant kan te allen tijde verzoeken om het account op te heffen via ons contactformulier. Dit is alleen geldig wanneer u dit via deze methode doet.

5. VERTALERS, CONTRACTANTEN.

BigTranslation kan externe aannemers (zoals vertalers) inhuren om de Dienst aan u te leveren. Als zodanig stemt u ermee in dat BigTranslation haar rechten onder deze Algemene voorwaarden in sublicentie kan geven aan derden om namens BigTranslation te handelen, op voorwaarde dat deze derden contractueel gebonden zijn aan voorwaarden die de Klant dezelfde bescherming bieden als deze Algemene voorwaarden. 

6. BRONMATERIAAL EN VERTAALDE PROJECTEN

De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van het Bronmateriaal, inclusief de te vertalen inhoud en alle andere benodigde materialen en informatie (woordenlijst, samenvatting, context, etc.) bij het plaatsen van de Opdracht. BigTranslation kan aanbevelingen doen over welke soorten Bronmateriaal moeten worden aangeleverd, maar uiteindelijk zal de kwaliteit van de Vertaalde projecten afhangen van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van het aangeleverde Bronmateriaal. Deze bestanden mogen in geen geval de contactgegevens van de Klant bevatten, aangezien direct contact met de Vertaler uitdrukkelijk verboden is. Op het moment van het plaatsen van de bestelling kan de Klant alle noodzakelijke informatie toevoegen waarmee de Vertaler rekening moet houden.

BigTranslation zal de Vertaalde projecten aan de Klant retourneren volgens het Kwaliteitsniveau dat in de Opdracht is aangegeven, maar BigTranslation kan niet garanderen dat een bepaalde Vertaler uw Opdracht zal aannemen. 

BigTranslation geeft een geschatte tijd voor de voltooiing van de Dienst, maar kan geen exacte levertijd garanderen. U kunt de voortgang van de Opdracht volgen via uw controlepaneel op het Vertaalplatform en u wordt automatisch per e-mail geïnformeerd wanneer de Opdracht is geleverd. Vertaalde projecten worden als afgerond beschouwd wanneer ze op het Vertaalplatform de status ‘Voltooid’ hebben en de klant is geïnformeerd dat ze klaar zijn. De klant kan het Vertaalde project rechtstreeks via diens bedieningspaneel downloaden.

6. OPENBAARMAKING BRONMATERIAAL

Wij maken het Bronmateriaal bekend aan potentiële Vertalers en aannemers via ons Vertaalplatform met als enige doel hem/haar een voorbeeld van de inhoud te laten bekijken om te beslissen of hij/zij de Opdracht aanneemt. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewerken of verwijderen van vertrouwelijke of persoonlijk identificeerbare informatie uit het Bronmateriaal als u deze informatie niet aan derden wilt verstrekken.

Onze aannemers en Vertalers ondertekenen allemaal een Geheimhoudingsovereenkomst om vertrouwelijk materiaal dat zij ontvangen te beschermen. BigTranslation is echter niet aansprakelijk voor een schending van de vertrouwelijkheid door deze derden, als zij voldoende kan aantonen dat zij niet in staat was om deze schending te voorkomen.

7. Annuleringsbeleid

Vertaaldiensten

Zodra de bestelling is bevestigd, wijzen we onmiddellijk een vertaler toe om het project binnen het geschatte tijdsbestek uit te voeren. Als u uw bestelling wilt annuleren, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact op te nemen via [email protected]. Als het project nog niet is toegewezen, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Helaas kunnen we geen restitutie verlenen als de vertaling al aan een vertaler is toegewezen. Houd er rekening mee dat wij projecten gewoonlijk onmiddellijk na ontvangst van de opdracht toewijzen.

BigTranslation heeft het recht om elke opdracht te annuleren als dat om welke reden dan ook noodzakelijk wordt geacht. In dat geval wordt het volledige bedrag aan de Klant terugbetaald via dezelfde betalingsmethode die is gebruikt om de opdracht te plaatsen.

Opmaak

Bij complexe opmaak, pdf-documenten of InDesign-bestanden kunnen we niet garanderen dat de opmaak exact overeenkomt met de originele tekst. In dergelijke gevallen zal alles in het werk worden gesteld om de opmaak zo dicht mogelijk te benaderen, maar in geval van afwijkingen kan geen restitutie worden verleend. Bij niet-wijzigbare bronteksten wordt een vertaling in onbewerkte tekst geleverd.

Vertraagde levering

We streven ernaar al onze vertalingen zo snel mogelijk af te leveren. De geschatte levertijd staat vermeld in de bevestiging van uw bestelling. We kunnen echter niet voor alle bestellingen een exacte levertijd garanderen. Als de levering van uw vertaling meer dan 72 uur langer duurt dan de langst geschatte levertijd, krijgt u op verzoek 10% van het aankoopbedrag terug.

Als de klant de vertaling niet binnen de geschatte levertijd heeft ontvangen, moet deze contact opnemen met BigTranslation via [email protected]

BigTranslation is niet verantwoordelijk voor technische problemen, interne mailfilters, enzovoorts, waardoor de klant geen meldingen of voltooide vertalingen ontvangt. Zo is BigTranslation ook niet verantwoordelijk voor problemen met de fysieke levering van beëdigde vertalingen die worden veroorzaakt door de vervoerder. BigTranslation verstrekt een trackingnummer voor het pakket via het account van de klant op het platform. De klant is verantwoordelijk voor de opvolging bij de vervoerder als er zich problemen voordoen met de levering.

Bewerkingsverzoeken

Stijlvoorkeuren en specifieke terminologieverzoeken moeten worden opgegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. U kunt echter redelijke bewerkingen (synoniemen, woordvoorkeuren, spelling van namen en onleesbare woorden in een scan) op uw vertaalde documenten aanvragen door binnen 48 uur na levering een e-mail te sturen naar [email protected]. We zullen de bewerkingen zo snel mogelijk uitvoeren. Dergelijke bewerkingen moeten allemaal tegelijk worden aangevraagd. Voor opeenvolgende bewerkingsverzoeken kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. In alle talen zijn vele formuleringen en woordkeuzes mogelijk en daarom staan we open voor uw feedback en bewerkingsverzoeken. We kunnen echter geen restitutie verlenen op basis van stilistische voorkeuren. Stilistische veranderingen die van invloed zijn op de gehele vertaling worden niet beschouwd als redelijke bewerkingsverzoeken en worden niet geaccepteerd.

Fouten of foutieve vertalingen

We streven ernaar vertalingen van de hoogste kwaliteit te leveren en volgen een strikt kwaliteitscontroleproces. Door de aard van de taak zullen er van tijd tot tijd onvermijdelijk vertaalfouten optreden. Als u een fout of verkeerde vertaling in uw document ziet, neem dan onmiddellijk contact met ons op en geef ons informatie over het specifieke deel van de tekst of voorbeelden. Wij controleren de vertaling en corrigeren alle bevestigde fouten in uw document. We leveren de gecorrigeerde vertaling zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn.

Als u de vertaling wilt afwijzen en een terugbetaling wilt aanvragen, staan we een dergelijke terugbetaling alleen toe als redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat niet aan onze kwaliteitsnormen is voldaan en dat de kwaliteit van de vertaling in zijn geheel niet van professionele kwaliteit was. Geïsoleerde menselijke fouten zoals spelfouten, grammaticafouten of onjuiste woordkeuzes vormen geen aanleiding voor restitutie. Stilistische voorkeuren die niet zijn opgegeven bij het plaatsen van de bestelling zijn geen reden voor restitutie.

Onder alle omstandigheden is onze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het herstellen van de fouten of het verstrekken van een restitutie. BigTranslation heeft geen andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichtingen.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De dienst van BigTranslation en alle rechten op de inhoud, afbeeldingen, teksten, ontwerpen en tools zijn eigendom van BigTranslation. Alle elementen van de dienst, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp en de inhoud, worden beschermd door intellectuele en commerciële eigendomswetten en internationale auteursrechtverdragen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van BigTranslation mag u de inhoud van deze dienst op geen enkele manier reproduceren, overdragen of exploiteren.

Alle inhoud van derden, afbeeldingen en handelsmerken die op de Dienst worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Hoewel BigTranslation alles in het werk stelt om de nauwkeurigheid en juistheid van de inhoud van deze website te garanderen, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Als gevolg daarvan kunnen wij de oprechtheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud niet garanderen. BigTranslation wijst elke verantwoordelijkheid af voor de informatie op websites van derden, die via links verbonden zijn met de webpagina’s van BigTranslation. BigTranslation kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. BigTranslation moet worden gevrijwaard van alle schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze voorwaarden of uit het gebruik van de inhoud van deze website zonder voorafgaande toestemming.

Als u feedback of suggesties levert met betrekking tot onze Dienst, kunnen we de feedback of suggesties vrijblijvend gebruiken.

Het auteursrecht dat inherent is aan alle door BigTranslation gemaakte vertalingen, krachtens artikel 11.1 van de Spaanse Wet 1/1996, van 12 april, inzake intellectueel eigendom, is haar eigendom, puur vanwege het feit dat zij deze vertalingen heeft geproduceerd.

Niettegenstaande het bovenstaande verleent BigTranslation aan de klant de exclusieve exploitatierechten van de door haar gemaakte vertalingen, namelijk de rechten op reproductie, distributie en verkoop van deze vertalingen voor een wereldwijd territoriaal bereik, voor onbepaalde tijd en zonder aanvullende tegenprestatie naast de betaling van de diensten waarop dit contract betrekking heeft. 

BigTranslation kan de overdracht van deze rechten aan de Klant echter herroepen, indien deze de vertaling in strijd met de wet of de ethische overeenkomst gebruikt.

Bovendien verplicht de klant zich ertoe, indien van toepassing, ervoor te zorgen dat de naam van BigTranslation als vertaalbureau op een zichtbare plek op de vertalingen wordt vermeld, evenals het copyright van de vertalingen.

9. VERTROUWELIJKHEID

BigTranslation zal ervoor zorgen dat de informatie en de inhoud van de projectbestanden vertrouwelijk worden behandeld.

Onze Vertalers hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend voor BigTranslation, die garandeert dat de behandeling van informatie consistent is. Het BigTranslation-platform heeft een digitaal certificaat (SSL) dat gebruikers authenticeert en de uitwisseling van documentatie versleutelt door middel van identificatiesleutels.

10. SCHADELOOSSTELLING

De Klant zal BigTranslation, haar filialen, huidige en vroegere bestuurders, functionarissen en werknemers vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle claims, belastingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten en juridische kosten, die direct of indirect voortvloeien uit of in verband staan met: (1) de schending van representaties, garanties of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden door de Klant; (2) nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijk onrechtmatig handelen door de Klant of door diens assistenten, werknemers, aannemers of agenten; (3) het verzuim van de Klant om diens verplichtingen na te komen of diens rechten uit te oefenen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE WEGENS WINSTVERLIES OF VERLIES VAN ZAKEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER DAN OOK, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE HANDELINGEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSLEER, ONGEACHT OF EEN VAN BEIDE PARTIJEN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKT REDMIDDEL. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BIGTRANSLATION HIERONDER HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR DE KLANT AAN BIGTRANSLATION IS BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT AANSPRAKELIJKHEID.

12. TOEPASSELIJKE WETTEN EN JURISDICTIE

Deze Algemene voorwaarden worden bepaald en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende Spaanse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van Valencia, Spanje. Dit belet BigTranslation echter niet haar recht uit te oefenen om geschillen te beslechten in een andere bevoegde rechtbank.

De koppen van de paragrafen in deze Overeenkomst zijn slechts bedoeld ter referentie en deze mogen niet worden gebruikt of aangehaald voor de interpretatie van deze Overeenkomst.

BigTranslation behoudt zich het recht voor haar Algemene voorwaarden en Privacybeleid te wijzigen om deze aan te passen aan de bestaande wetgeving of om andere redenen. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren, aangezien u door het gebruik van deze website akkoord gaat met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid die op dat moment van kracht zijn.

Heeft u een project?

Vraag direct vrijblijvend uw gratis offerte aan.

Offerte aanvragen
Krijg een begroting Winkelwagen

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15