VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

1.DEFINITIES

U bent de persoon of, in voorkomend geval, het bedrijf of een andere wettelijke entiteit die de persoon vertegenwoordigt.
Klant(en) zijn de particulieren of professionals die beroep willen doen op de diensten van BigTranslation.
Dienst(en) die BigTranslation aanbiedt is/zijn vertaling, proofreading en transcriptie.
Vertalers zijn de gekwalificeerde en zorgvuldig door BigTranslation uitgekozen professionals.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVOORWAARDEN

Door naar de website van BigTranslation te surfen en/of zich te registreren als klant, aanvaardt u de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden beschreven. Indien u een verzoek maakt in naam van derden of een bedrijf, moet u verschijnen als wettelijke verantwoordelijke van deze derden of dit bedrijf, en moet u hen informeren over dat het aanvaarden van de verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijf of de derden namens wie U handelt.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet 34/2002, van 11 juli, over de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI), informeren we u dat de door U verstrekte persoonlijke gegevens uit formulieren van deze website opgenomen zijn in computerbestanden die eigendom zijn van BigTranslation en waar BigTranslation verantwoordelijk voor is, en dat ze worden verwerkt met geautomatiseerde methoden met als enige doel het administratieve beheer van onze commerciële relaties en/of de uitvoering van de diensten die uitvoerig worden uitgelegd op deze website. U kunt beroep doen op uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet volgens de Wet 15/1999 over Gegevensbescherming (LOPD) en de Wet 34/2002 over de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI), door eenvoudige kennisgeving per post, e-mail of rechtstreeks op deze website. BigTranslation behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze webpagina aan te passen, alsook zijn privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze diensten ter wille van wijzigingen in de geldende wetgeving of andere redenen. Het wordt hierom aangeraden aan de gebruiker van deze website om deze pagina regelmatig te lezen aangezien het gebruik van deze website door de gebruiker geldt als aanvaarding van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

Indien U zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden die hier worden uiteengezet, behoudt BigTranslation zich het recht voor om het account van de Klant te sluiten en de maatregelen te nemen die nodig zijn om de belangen van BigTranslation veilig te stellen.

Indien u wordt verdacht van fraude, behoudt BigTranslation zich het recht voor om het account van de Klant te bevriezen voor zo lang als nodig en gedurende het onderzoek van de zaak. In dit geval is BigTranslation niet verantwoordelijk voor het halen van de deadline, terug te vinden in artikel 7 van deze voorwaarden.

3. DIENSTEN

BigTranslation biedt een verscheidenheid aan diensten, waaronder vertaling, proofreading en transcriptie, zoals we hieronder in detail uitleggen.

BigTranslation richt zich vooral op vertaling, een dienst waardoor onze klanten inhoud ontvangen in de taal die ze selecteren op basis van de oorspronkelijke inhoud in een andere taal. Onze vertalers zijn native en zullen opdracht na opdracht zorgen voor het behoud van de gebruikte woordenschat van het originele document.

Onze proofreading-diensten waarbij de woordenschat, grammaticale fouten en fouten in zinsbouw worden verbeterd in een document, net als punctuatiefouten. De structuur, het formaat, integratie en lay-out vormen geen onderdeel van deze service.

Wat betreft de transcriptie, proberen we zorgvuldig de audiofragmenten die de Klant wilt laten transcriberen op schrift vast te leggen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. BigTranslation zal de inhoud van de video controleren en daarna beslissen of het project wordt aangenomen, aangezien de slechte akoestiek in veel audiofragmenten een goede transcriptie onmogelijk maakt.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker zelf is volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling en een deugdelijke bewaring van de wachtwoorden waarover hij/zij beschikt, en voorkomt dat onbevoegde derden toegang hebben tot deze wachtwoorden.

Voor het aanbesteden van de diensten die worden aangeboden op deze website, is een aantal gebruikersgegevens nodig. Het doel van dit verzoek is om het contract mogelijk te maken en de gecontracteerde dienst uit te voeren onder de vereiste voorwaarden. De gebruiker stemt er wat dit betreft mee in dat de gevraagde en gegeven informatie waarheidsgetrouw, compleet en nauwkeurig is, en hij/zij gaat ermee akkoord om BigTranslation zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering van deze gegevens om problemen te vermijden die kunnen ontstaan als de aanbieder een aantal onjuiste of verouderde gegevens heeft.

De Gebruiker mag niet opzettelijk virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk kan zijn naar onze Website sturen. Hij of zij mag ook niet proberen om onbevoegde toegang tot onze Website te verlenen, noch tot de servers waarop deze wordt opgeslagen of elke andere server, computer of gegevensbank die ermee is verbonden. Het is ook verboden om onze website aan te vallen met DOS-aanvallen of DDoS-aanvallen.

Elke inbreuk op deze bepaling wordt beschouwd als een misdaad. We zullen de wethandhavingsinstanties op de hoogte brengen van elke inbreuk en met hen samenwerken door uw identiteit te onthullen. In het geval van een schending, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk vervallen.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade door een distributie-aanval, DOS-virus of ander technologisch beschadigd materiaal dat uw IT-toestel, IT-programma’s, gegevens of ander materiaal kan infecteren door uw gebruik van onze Website, hetzij door gepubliceerd materiaal te downloaden van de website, hetzij door het gebruik van een gelinkte website.

5. PROJECTEN EN OPDRACHTEN

BigTranslation behoudt zich het recht voor om projecten te aanvaarden of te weigeren als ze aanstootgevend materiaal bevatten, aanzetten tot geweld, discriminatie, of zelfs de fundamentele rechten en vrijheden schenden die zijn erkend door de communautaire wetgeving.

De inhoud van het vertaalproject zal worden door de Klant worden verstrekt via ons platform, evenals de hulpbestanden die nodig kunnen zijn voor de Vertaler. De inhoud moet nauwkeurig zijn, het formaat respecteren waarmee BigTranslation werkt en vrij zijn van virussen of encryptie. BigTranslation is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die in het bronbestand of de hulpbestanden zijn opgenomen.

In geen geval mogen het bronbestand of de hulpbestanden contactinformatie van de Klant bevatten, aangezien contact met de Vertaler uitdrukkelijk wordt verboden. Wat wel kan, is dat u op het moment van het doorgeven van de opdracht, de nodige indicaties doorgeeft zodat de Vertaler hier rekening mee kan houden.

Om een opdracht te kunnen plaatsen, moet de Klant zich registreren op het platform en de aangegeven stappen volgen om een offerte aan te vragen. Wanneer de opdracht is bevestigd en et project is toegewezen aan een Vertaler, kunt u niet meer annuleren of een terugbetaling aanvragen.

Na afloop van het project, ontvangt u een bericht waarin wordt gemeld dat het project beschikbaar is in uw Klantomgeving, waar u het bestand rechtstreeks kunt downloaden.

6. LEVERING VAN HET PROJECT

De levertijden die worden weergegeven op ons platform zijn schattingen en dienen als richtlijn aangezien er rekening moet worden gehouden met allerlei factoren zoals de complexiteit van het project, het volume en de beschikbaarheid van de Vertalers, onder andere.

Daarom kan BigTranslation geen specifieke deadline garanderen, maar alles zal in het werk worden gesteld om het proces zo vlot mogelijk te laten gaan, voor zover mogelijk.

Het project zal worden aangeleverd in hetzelfde formaat dat het werd ingezonden.

7. BETALINGS- EN FACTURERINGSWIJZEN

De prijs van het project wordt op het platform aangegeven wanneer u de opdracht plaatst. De referentievaluta is de euro (€).

De betaalmethoden op ons platform zijn bankoverschrijving, creditcard en/of PayPal.

Als u kiest voor bankoverschrijving, zullen we beginnen met uw project als we het geld hebben ontvangen op onze bankrekening.

BigTranslation aanvaardt ook betaling per creditcard, via de betalingsgateway van PayPal in gastmodus (een PayPal-account aanmaken of zich registreren is niet nodig.

Als u daarentegen kiest voor PayPal als betaalwijze, behalve dat dit het veiligste betaalplatform van internet is, kunt u de betalingen op uw creditcard, pinpas of zelf uw bankrekening koppelen.

Er is ook een mogelijkheid om uw eigen portemonnee op te laden via bankoverschrijving en het saldo te gebruiken voor nieuwe bestellingen. U beschikt over een betaalgeschiedenis in uw bedieningspaneel en u hebt de mogelijkheid om het saldo (min. € 300) over te dragen naar uw bankrekening of PayPal. Zeer handig en zonder extra kosten.

Als u een promotiecode bezit, blijft deze drie maanden geldig.

Alle bestelling die worden geplaatst op BigTranslation zijn onderhevig aan de toepasselijke Spaanse en Europese regelgeving, net als de rest van de wettelijke bepalingen. BigTranslation heeft een Intracommunautaire NIF-btw, alle bestellingen geplaatst door klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie en beschikken over een IVA-nummer (btw-nummer) zijn vrijgesteld van btw, op voorwaarde dat het btw-nummer wordt herkend op het VIES-platform. Voor klanten met een factuuradres in Spanje zal de btw gelden die van toepassing is op het moment van bestelling.

De Klant kan zijn/haar factuur downloaden vanaf de Klantomgeving en zal elke 10de, 20ste en 30ste van de maand beschikbaar zijn.

De Klant mag op elk moment de afsluiting van zijn/haar account aanvragen via ons contactformulier. De aanvraag is alleen geldig via deze weg.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is eigendom van BigTranslation, alsook alle rechten van de inhoud, afbeeldingen, teksten, design en software. Alle elementen van deze pagina, met inbegrip van maar niet beperkt tot het design en de inhoud, worden beschermd door de wetten van Intellectuele Eigendom, Industriële Eigendom en internationale verdragen die betrekking hebben op het auteursrecht.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BigTranslation, mag U op geen enkele wijze deze website reproduceren, doorsturen of exploiteren.

Hoewel BigTranslation alles in het werk zal zetten om de nauwkeurigheid en precisie van de inhoud van de website te verzekeren, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Daarom garanderen we noch de waarheidsgetrouwheid, noch de betrouwbaarheid of de nauwkeurigheid van de inhoud. BigTranslation verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de informatie op de webpagina’s van derden die gekoppeld zijn door links aan de webpagina’s van BigTranslation. Onder geen enkele omstandigheid zal BigTranslation verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit of te maken heeft met het gebruik van deze website. U vrijwaart BigTranslation tegen elke schade of elk verlies als gevolg van een schending van deze bepalingen door u, of het gebruik van de inhoud van deze webpagina zonder voorafgaande toestemming.

9. VERTROUWELIJKHEID

BigTranslation zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de informatie en inhoud van de bestanden en voorwerpen van het project.

Onze Vertalers hebben een geheimhoudingsverklaring met BigTranslation getekend, waardoor de behandeling van de informatie consistent is. Het BigTranslation-platform heeft een digitaal certificaat (SSL) dat gebruikers identificeert en de uitwisseling tussen documenten versleutelt met identificatiesleutels.

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

De Klant moet BigTranslation, zijn werknemers, bestuurders en geassocieerde ondernemingen schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle claims en rechtszaken als gevolg van:

  1. Elke schending van uw verklaringen, garanties en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen.
  2. Elke nalatigheid, opzettelijke of roekeloze illegale daad van de klant of zijn assistenten, werknemers, contractanten of agenten.
  3. De Niet-naleving van de verplichtingen en het niet uitoefenen van zijn/haar rechten in overeenstemming met de geldende wetten en volgens de voorschriften en regelgevingen.

11. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst en geïnterpreteerd door de geldende Spaanse wetgeving. De rechtbank van Valencia, Spanje, is bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze bepalingen en voorwaarden. Dit neemt echter niet weg dat het agentschap zijn recht kan uitoefenen om elk probleem op te lossen door middel van een andere bevoegde wetgeving.

PRIVACY POLICY

1. CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: info@bigtranslation.com

2. PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA dpd@grupoqualia.net

3. SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5. SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Heeft u een project?

Vraag direct vrijblijvend uw gratis offerte aan.

Offerte aanvragen
Newsletter
Krijg een begroting Winkelwagen Mijn rekening