НЕЗАБАВНА ОФЕРТА И ПОРЪЧКА

Правна информация

Правна информация

Тази Правна информация регулира достъпа, сърфирането и използването на уебсайта https://www.bigtranslation.com/ (наричан по-долу Уебсайта).

Условията, посочени в тази Правна информация, се прилагат чрез разширение, в случай че компанията установи специфични условия за използване и/или договаряне на конкретни услуги.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие със задължението за информация, посочено в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, ние Ви информираме, че уебсайтът принадлежи на Компанията, BigTranslation (BigTranslation Agency SL), търговска дружество, създадено в съответствие с испанското законодателство, със CIF (данъчен номер) B40532194 и седалище на Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Валенсия, Испания.

Можете да се свържете с нас, като използвате следния имейл адрес [email protected].

ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът и/или използването на Уебсайта Ви приписва състоянието на потребител и в резултат на този достъп и/или използване Вие​приемате тази Правна информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да предостави достъп до голям брой текстове, графики, чертежи, дизайни, кодове, софтуер, снимки, музика, видео, звуци, бази данни, изображения, методи на изразяване и информация (наричани по-долу „Съдържание“), принадлежащи на компанията или на трети лица, до които Потребителят може да има достъп.

Потребителят поема отговорност за използването от своя страна на уебсайта. Тази отговорност се простира до регистрацията, която, когато е уместно, е необходима за достъп до Съдържание или услуги, предоставяни от уебсайта.

Потребителят се задължава да използва правилно Съдържанието и услугите, предлагани чрез Уебсайта, включително, но не само, да не ги използва за i) участие в неразрешени, незаконни или дейности, противоречащи на добросъвестността и обществения ред; ii) причиняват щети на физическите и логически системи на собственика на Уебсайта, неговите доставчици или трети страни, iii) въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително, наред с други неща, изображения, лога, графики, анимации и текстове, независимо от техния формат, както и името на домейна bigtranslation.com, са собственост на Собственика. Относно услугите за продажба, Собственикът е получил разрешение за тяхното използване. Това съдържание е защитено от международните закони и договори относно интелектуалната и индустриалната собственост, както и регулаторната политика на имената на домейни.

Използването на връзки към този уебсайт е разрешено, при условие че не увреждат имиджа и интересите на Собственика и във всички формати или медии.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

Връзките, които се появяват на този уебсайт, са предоставени с цел разширяване на информацията. Тяхното включване не означава приемане на това съдържание или връзката на Собственика с администраторите на тези уебсайтове и, следователно, Собственикът не поема никаква отговорност във връзка с тях или за вредата, която те могат да причинят по каквато и да е причина на Вашата компютърна система, документи или файлове.

Собственикът не гарантира надеждността, наличността или непрекъснатостта на този уебсайт или на неговото съдържание поради технически причини, причини относно сигурност или контрол или поддръжка на услугата; поради повреди, дължащи се на сървъра, който хоства съдържанието, или на други посредници или доставчици; поради атаки срещу компютърната система; или поради друга причина, произтичаща от фактор извън неговия контрол. Следователно, той се освобождава от всяка отговорност, пряка или косвена, във връзка с тях.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРОМЯНА

Условията на тази правна информация са в сила, докато не бъдат променени. BigTranslation може да направи тези промени и ще ги съобщи на потребителя.

BigTranslation може да изтрие, добави или промени както съдържанието, така и услугите, които предоставя, в допълнение към начина, по който са разположени или представени. Условията, които са публикувани в момента, в който Потребителят осъществява достъп до Уебсайта BigTranslation, се считат в сила.

С достъпа до и/или използването на Уебсайта се счита, че потребителят е приел условията на тази Правна информация и, когато е уместно, промените, направени в тях.

БИСКВИТКИ

За да използвате нашия уебсайт, е необходимо използването на бисквитки. Бисквитките се използват за различни цели (измерване на услугата, проследяване на продажби, целеви маркетинг и др.). Ако желаете, можете да настроите браузъра си така, че да бъдете предупреждавани на екрана за получаване на бисквитки и да предотвратите инсталирането на бисквитки на Вашия твърд диск. Моля, проверете инструкциите и ръководствата на Вашия браузър за повече информация.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
получите оферта Количка

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15