НЕЗАБАВНА ОФЕРТА И ПОРЪЧКА

Правила и условия

Правила и условия

1. Определения

Вие сте лицето или, когато е уместно, компанията, или всяко друго юридическо лице, което представлявате.
Клиент(и) са физически лица или специалисти, които искат да наемат услугите на BigTranslation.
Услуга(и), които BigTranslation предлага са превод, корекция и транскрипция.
Преводачите са квалифицирани професионалисти внимателно подбрани от BigTranslation.

2. Общи условия и поверителност.

Осъществявайки достъп до уеб сайта на BigTranslation и/или регистрирайки се като клиент, Вие приемате да се съгласите с правилата и условията, описани подробно по-долу. Ако направите искане от името на трети лица или на дружество, трябва да се явите като законен представител на същите/о и да ги информирате, че в момента на приемане, отговорността се носи от дружеството или от трети страни, от чието име действате.

В съответствие със закона на личните данни и Закона 34/2002 от 11 юли, услугите на информационното общество и електронната търговия (LSSI), Ви уведомяваме, че личните данни, предоставени от Вас във всеки от формулярите, включени в този сайт са включени в компютърни файлове собственост и отговорност на BigTranslation, и са обработени с автоматизирани методи, с единствената цел да се даде възможност на административното управление на търговските ни отношения, и/или да се разреши осъществяването на широко обяснените услугите на този сайт. Можете да упражнявате правата за достъп, коригиране, заличаване и опозицията, които дава Закона 15/1999 относно защитата на данните (LOPD) и Закон 34/2002 за информационното общество и електронната търговия (LSSI) просто като се уведомявате по пощата, по електронната поща или директно на този сайт. BigTranslation си запазва правото да променя съдържанието на този сайт, своята политика за поверителност или условията за ползване на нашите услуги от съображения за привеждане в съответствие с действащото законодателство или други причини, така че се препоръчва на потребителя на този сайт периодичното преразглеждане на тази страница, тъй като използването на този сайт от страна на потребителя се счита за приемане на политиката за поверителност и общите условия в сила по това време.

Ако не отговаряте на правилата и условията, изложени тук, BigTranslation си запазва правото да закрие сметката на клиента и да вземе мерките, които са необходими, за да се защитят интересите на BigTranslation.

В случаи на съмнения за измама, BigTranslation си запазва правото да замрази сметката на Клиента за толкова дълго, колкото е необходимо, и в хода на разследването. В тези случаи, BigTranslation не носи отговорност за неизпълнение на задължението да спази срока, посочен в член 7 от тези условия.

3. Услуги.

BigTranslation предлага голямо разнообразие от услуги, които включват превод, корекция и транскрипция, които ще обясним подробно по-надолу.

BigTranslation е съсредоточена главно върху превода, услуга, която дава възможност на нашите клиенти да получават съдържание на избрания език на базата на оригиналното съдържание на другия език. Нашите преводачи са местни и се заемат във всяка поръчка да запазят вида на лексиката, използвана в оригиналния документ.

Корекционните ни услуги, от които чрез прочитането на документа се доказват, лексиката, граматичните и синтактични грешки, както и пунктуационните правила. Структурата, форматът и интеграцията не са част от тази услуга.

Що се отнася до транскрипцията, опитваме се да изразим внимателно и писмено, като се отнасяме винаги поверително към информацията, към аудио записите по желание на клиента. BigTranslation проверява съдържанието на видеото и решава дали да приеме проекта, тъй като шумовото замърсяване в много от тях не позволява добра транскрипция.

4. Задължения на потребителя.

Потребителят трябва изцяло да е отговорен за поверителността и правилната защита на паролите, с които разполага, като предотврати достъпа до тях от неупълномощени трети страни.

За договаряне на услуги предлагани от този сайт са необходими редица данни за потребителя. Целта на това искане е да се даде възможност на този договор и изпълнение на договорената услуга при подходящи условия. В тази връзка, потребителят се съгласява с исканата информация и заявява, че е вярна, пълна и точна, а също така се съгласи да уведоми Bigtranslation за всяка промяна, свързана с тях възможно най-скоро, за да се избегнат проблеми, които могат да окажат влияние, ако доставчикът има някои неверни или остарели данни.

Потребителят не трябва съзнателно да поставя на нашите уебсайтове вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг злонамерени или технологично вредни материали. Нито пък трябва да се опитва да получи неоторизиран достъп до нашите сървъри, където се съхраняват този сайт или друг сървър, компютър или база данни, свързани с него. Също така се забранява атаката от нашата уеб страница, отказ на услуга, атаки, свързани с отказ на услуга или разпространение.

Всяко нарушение на тези разпоредби е престъпление. Държим в течение за всяко нарушение правораздаващите органи и си сътрудничим с тях до разкриване на самоличността. В случай на нарушение, правото ви да използвате нашия сайт ще бъде преустановено незабавно.

Не сме отговорни за загуби или щети, причинени от атака на разпространение, вируси, отказ на услуга или други технологично вредни материали, които могат да заразят компютърното ви оборудване, софтуера, данни или друг изключителен материал, поради използването на нашия сайт, било за изтегляне на който и да е материал, публикуван в него, или с помощта на който и да е сайт, свързан с него.

5. Проекти и поръчки.

BigTranslation си запазва правото да приемат и отхвърлят тези проекти, които могат да съдържат обидни материали, насърчаване на насилие, дискриминация и дори в нарушение на основните права и свободи, признати от общностното законодателство.

Съдържанието на проекта за превод е улеснено чрез нашата платформа от страна на клиента, както и помощните файлове, които са необходими за преводача. Съдържанието трябва да е точно, като се спазват форматът, с който работи BigTranslation и да бъде освободено от всякакви вируси или криптиране. Грешки, които може да съдържа то или файловете, в рамките на проекта, няма да бъдат отговорност на BigTranslation.

В никакъв случай съдържанието или файловете не могат да съдържат информация за контакти с клиентите, като пряк контакт с преводача е изрично забранен. Да, вие можете в момента на осъществяване на поръчката да включите необходимата информация, така че преводачът да я има предвид.

За да направите поръчка, клиентът трябва първо да се регистрира в платформата и да следва съответните стъпки за прилагане на бюджета. След като поръчката е била потвърдена и за проекта е определен преводач, не може да се отмени или да се поиска възстановяване на разходите за него.

Когато проектът е готов, ще получите предупреждение, че проектът е на разположение в клиентското ви пространство, където можете директно да свалите файла.

6. Доставка на проекта. 

Сроковете за доставка, посочени на нашата платформа, са приблизителни и служат като ръководство, тъй като има много фактори, които трябва да се вземат под внимание, като сложността на проекта, обема и наличието на преводачи, между другото. 

Ето защо, BigTranslation не може да се ангажира с конкретен срок, но ще направи всичко необходимо, за да ускори процеса, доколкото е възможно.

Доставка на проекта ще бъде в същия формат, в който е бил изпратен.

7. Методи на плащане и фактури.

Цената на проекта ще бъде маркирана от платформата в момента на поръчката. Референтната валута е евро (€).

Начините на плащане в нашата платформа са чрез банков превод, кредитна карта и / или PayPal.

По банков път, проектът ще се управлява, докато плащането се потвърди от нашата банка.

BigTranslation също приема плащане с кредитна карта чрез плащане с PayPal в режим като гост (без да се създава акаунт Paypal или регистрация).

Ако вместо PayPal изберете като платежно средство, поне платформата за плащане по интернет позволява осигурителни вноски по кредитната ви или дебитна карта, или дори банкова ви сметка.

Също така съществува възможността да презаредите своя собствен банков акаунт и да използвате остатъка за да поставите нови поръчки. Той има история на движенията в капацитета на контролния панел и прехвърлянето на баланса (мин. 300 €) до банковата ви сметка или на PayPal сметката ви. Много удобно и без допълнителни разходи.

Ако притежавате купон код, ще е валиден в продължение на три месеца.

Всички поръчки, направени в BigTranslation подлежат на испанското и европейското законодателство и други нормативни актове. BigTranslation е регистриран в CIF, всички поръчки, направени от клиентите, пребиваващи в която и да е страна на Европейския съюз и фигурира в регистъра на IVA (ДДС), за да бъдат освободени от ДДС, което е предпоставка за проверки от нашата система VIES Platform ДДС. Клиентите с адрес за фактуриране в Испания се облагат с ДДС, приложим към момента на поръчката.

Клиентът може да изтеглите фактурата на своите клиенти в зоната и е на разположение на 10-то, 20-то и 30-то число на всеки месец.

Клиентът може да поиска да закрие сметката по всяко време чрез нашата форма за контакт. Това е възможно, само когато се прави по този начин.

8. Интелектуална собственост.

Този уебсайт е собственост на BigTranslation, както и всички права на неговото съдържание, изображения, текстове, дизайн и софтуер. Всички елементи на този сайт, включително без ограничение своя дизайн и съдържание, са защитени от законите на интелектуална и индустриална собственост и международните договори, свързани с авторското право.

Освен ако не е изрично разрешено от BigTranslation, не можете да възпроизвеждате, предавате или да използвате съдържанието на този сайт по никакъв начин.

Въпреки че BigTranslation поставя максимални усилия за осигуряване на точността и достоверността на съдържанието на този уеб сайт, може да съдържа грешки или неточности. Следователно ние не можем да гарантираме точността, надеждността на неговото съдържание. BigTranslation отхвърля отговорността за информацията, съдържаща се в уеб страници на трети лица, свързани с връзки (линкове) към уебсайтове BigTranslation. При никакви обстоятелства BigTranslation няма да бъде държан под отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Трябва да обезщетите BigTranslation срещу увреждане или накърняване в резултат от нарушаването на тези условия или използване на съдържанието на този сайт без разрешение.

9. Поверителност.

BigTranslation гарантира поверителността на данните и файловете със съдържание, обекти по проекта.

Нашите преводачи имат споразумение за поверителност с BigTranslation, като по този начин информацията е запазена. BigTranslation платформа има цифров сертификат (SSL), които идентифицира потребителите и криптира обмен на документи чрез идентификационни ключове.

10. Отговорности на клиента.

Клиентът трябва да предпазва и обезщетява BigTranslation, неговите служители, директори и асоциирани дружества срещу всякакви искове или съдебни спорове, произтичащи от:

  1. Всяко нарушение на вашите декларации, гаранции и задължения по тези правила и условия.
  2. Всяка небрежност, умишлено или безразсъдно действие от клиента или неговите сътрудници, служители, контрагенти или агенти.
  3. Неизпълнението на задълженията му и неупражняване на правата му, съгласно приложимите закони, правила и разпоредби.

11. Приложимо законодателство и юрисдикция.

Тези условия се уреждат и тълкуват от испанското законодателство. Всеки спор, породен от тези условия, ще бъде разгледан единствено от съдилищата на Валенсия, Испания. Все пак, това не пречи на органите, които упражняват правото си, да разрешат всеки проблем от друг компетентен орган.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
получите оферта Количка

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15