Pressupost instantani

Termes i condicions

Termes i condicions

1.DEFINICIONS

Tu és la persona física o, si escau, l’empresa o qualsevol altra persona jurídica que representis.
El(s) Client(s) són les persones que volen contractar els serveis de BigTranslation.
El(s) Servei(s) que BigTranslation ofereix són de traducció, correcció i transcripció.
Els Traductors són professionals qualificats que BigTranslation ha seleccionat amb molta cura.

2. CONDICIONS GENERALS I DE PRIVACITAT.

En accedir al lloc web de BigTranslation o registrar-te com a client, acceptes que estàs d’acord amb els termes i les condicions que es detallen a continuació. Si sol·licites una comanda en nom de terceres persones o d’una empresa, en seràs el representant legal i els hauràs d’informar que, a partir d’ara, la responsabilitat de l’acceptació recau en l’empresa o la persona que representes.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), t’informem que les dades personals que ens facilitis mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web s’inclouen en fitxers informàtics, la titularitat i la responsabilitat dels quals és de BigTranslation. El procés de tractament de les dades és automatitzat amb l’única finalitat de gestionar administrativament les relacions comercials o la prestació dels serveis, que s’expliquen amb detall al nostre lloc web. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord a la Llei 15/1999 de protecció de dades (LOPD) i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Ens ho hauràs de notificar per correu postal, correu electrònic o directament a la pàgina web. BigTranslation es reserva el dret de modificar el contingut d’aquest lloc web, la política de privacitat o les condicions d’ús dels serveis per adaptar-los a la legislació vigent o per altres motius. S’aconsella a l’usuari d’aquest lloc web que revisi periòdicament aquesta pàgina, ja que l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari s’entén com l’acceptació de la política de privacitat i de les condicions vigents en aquell moment.

En cas de no complir amb els termes i les condicions que s’estipulen aquí, BigTranslation es reserva el dret de tancar el compte del Client i de prendre les mesures necessàries per assegurar els interessos de BigTranslation.

Si se sospita d’un cas de frau, BigTranslation es reserva el dret de congelar el compte del Client durant el temps necessari i durant la investigació del cas. En aquest cas, BigTranslation no es fa responsable de l’incompliment del termini d’entrega establert a l’article 7 d’aquestes condicions.

3. SERVEIS.

BigTranslation ofereix un ventall de serveis, com traducció, correcció i transcripció, que s’expliquen amb més detall a continuació.

BigTranslation se centra principalment en la traducció, un servei perquè els nostres clients obtinguin continguts en l’idioma que ens indiquin a partir del contingut original en un altre idioma. Els nostres traductors són nadius i s’asseguraran, en tots els encàrrecs, de conservar l’estil del vocabulari del document original.

Al servei de correcció s’inclou la lectura del document per comprovar-ne el vocabulari, els errors gramaticals i de sintaxi, així com la puntuació. L’estructura, el format, la integració i la maquetació no formen part d’aquest servei.

Pel que fa a la transcripció, obtenim amb molta cura una versió escrita dels arxius d’àudio que el Client necessita transcriure. La informació sempre es tractarà com a confidencial. BigTranslation comprovarà el contingut del vídeo i decidirà si accepta el projecte, ja que el soroll, en molts casos, n’impedeix una bona transcripció.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari ha de ser totalment responsable del tractament confidencial i de la custòdia correcta de les seves contrasenyes. Ha d’evitar que terceres persones no autoritzades hi puguin accedir.

Per contractar els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web es demanen a l’usuari una sèrie de dades. La finalitat és possibilitar aquesta contractació i dur a terme el servei contractat amb les condicions adequades. En aquest sentit, l’usuari es compromet a què les dades sol·licitades i declarades són certes, completes i exactes, i també es compromet a notificar a BigTranslation qualsevol canvi que l’afecti al més aviat possible per evitar qualsevol problema que sorgeixi en cas que el proveïdor disposi de dades inexactes o desactualitzades.

L’Usuari no ha de carregar intencionadament virus, troians, cucs, bombes lògiques o arxius que siguin tecnològicament perjudicials o nocius per al lloc web. Tampoc no s’ha d’intentar accedir de manera no autoritzada al lloc web, als servidors on s’emmagatzema o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades que hi estiguin connectats. També queda prohibit atacar el nostre lloc web després que es denegui un servei o un servei de distribució.

Qualsevol incompliment d’aquestes disposicions suposa la comissió d’un delicte. Mantindrem informades la policia i les autoritats competents de qualsevol infracció i hi cooperarem per revelar la vostra identitat. En cas d’incompliment, el vostre dret de fer servir el nostre lloc web cessarà immediatament.

No ens fem responsables de cap dany o pèrdua causada per un atac de propagació, virus de denegació de servei o qualsevol altre arxiu tecnològicament perjudicial que pugui infectar el vostre equip informàtic, programari, dades o altres arxius a causa de l’ús que feu del nostre lloc web, ja sigui per la descàrrega de qualsevol arxiu publicat o per l’ús de qualsevol lloc web que hi estigui vinculat.

5. PROJECTES I COMANDES.

BigTranslation es reserva el dret d’acceptar o de rebutjar projectes que continguin material ofensiu; que fomentin la violència, la discriminació; i, fins i tot, que atemptin contra els drets i les llibertats fonamentals reconeguts per la legislació comunitària.

El Client proporcionarà el contingut del projecte que s’ha de traduir mitjançant la nostra plataforma, així com els fitxers d’ajuda necessaris per al traductor. El contingut ha de ser precís, ha de respectar el format amb què es treballa a BigTranslation i no ha de contenir cap mena de virus ni ha d’estar encriptat. BigTranslation no serà responsable dels errors que puguin contenir els arxius del projecte.

En cap cas aquests fitxers han de contenir la informació de contacte del Client, ja que està prohibit el contacte directe amb el traductor. En el moment de fer la comanda, el Client ha d’incloure tota la informació necessària perquè el traductor ho tingui en compte.

Per fer una comanda, el Client primer s’ha de registrar a la plataforma i seguir els passos per sol·licitar un pressupost. Un cop confirmada la comanda i d’assignar el projecte a un traductor, no podreu cancel·lar-lo ni demanar-ne la devolució.

Quan el projecte estigui enllestit, rebràs un missatge per avisar-te que el projecte ja està disponible a l’Àrea de Clients, on podràs descarregar-te els fitxers directament.

6. ENTREGA DEL PROJECTE.

Els terminis d’entrega que es mostren a la plataforma són una estimació i serviran de guia, ja que s’han de tenir en compte molts factors, com la complexitat del projecte, el volum i la disponibilitat de traductors, entre d’altres.

Així, BigTranslation no es compromet amb cap termini concret, però farà tot el possible per agilitzar-ne el procés.

L’entrega del projecte es farà en el mateix format en què es va enviar.

7. FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT.

El preu del projecte el fixarà la plataforma en el moment de fer la comanda. La moneda de referència és l’euro (€).

Les formes de pagament a la plataforma són mitjançant transferència bancària, targeta de crèdit i PayPal.

Si es tria la transferència bancària, el projecte no es començarà a gestionar fins que es confirmi l’arribada del pagament.

BigTranslation també accepta el pagament amb targeta de crèdit, mitjançant la passarel·la de pagament de PayPal en mode convidat (no és necessari crear un compte nou ni registrar-se a PayPal).

Si, en canvi, s’escull PayPal com a mètode de pagament, a més a més de ser la plataforma de pagament més segura d’Internet, podràs vincular els pagaments a la targeta de crèdit o de dèbit o fins i tot al compte bancari.

També és possible recarregar la cartera mitjançant transferència bancària i fer servir el saldo per fer noves comandes. Tens disponible l’historial de la teva activitat al tauler de control i tens la possibilitat de transferir saldo (mínim 300 €) al teu compte bancari o PayPal. És molt pràctic i no té cap cost addicional.

Els codis promocionals que tinguis seran vigents durant tres mesos.

Totes les comandes que es facin a BigTranslation estan subjectes a la normativa espanyola i comunitària vigents, així com a totes les altres disposicions jurídiques. BigTranslation disposa de número d’IVA i d’identificació fiscal intracomunitària. Totes les comandes que facin els clients residents a qualsevol país de la Unió Europea i que disposin de número d’IVA estaran exempts de pagar-lo. No obstant això, és imprescindible que el nostre sistema validi aquest número d’IVA a la seva plataforma VIES. Als clients amb adreça de facturació a Espanya se’ls carregarà l’IVA corresponent en el moment de fer la comanda.

El Client pot descarregar-se la factura des de l’Àrea de Clients, i estarà disponible els dies 10, 20 i 30 de cada mes.

El Client pot sol·licitar el tancament del compte en qualsevol moment mitjançant el formulari de contacte. És l’únic mètode vàlid per fer-ho.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Aquesta pàgina web és propietat de BigTranslation, així com tots els drets sobre el contingut, les imatges, els textos, el disseny i el programari. Tots els elements d’aquesta pàgina, inclosos, entre d’altres, el disseny i el contingut, estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i tractats internacionals relatius als drets de l’autor.

Tret que BigTranslation ho autoritzi explícitament, no es pot reproduir, transferir ni explotar el contingut d’aquest lloc web de cap manera.

Tot i que BigTranslation fa tot el possible per garantir la precisió i l’exactitud del contingut d’aquest lloc web, pot haver-hi errors o inexactituds. Com a conseqüència d’això, no podem garantir l’honestedat, la fiabilitat o l’exactitud del contingut. BigTranslation no es fa responsable de la informació que hi ha als llocs webs de terceres parts que estiguin connectades, amb enllaços, amb les pàgines web de BigTranslation. En cap cas BigTranslation no es farà responsable de cap dany o pèrdua que qualsevol mena que se’n derivi o estigui relacionada amb l’ús d’aquest lloc web. BigTranslation ha de rebre una indemnització pels danys i els perjudicis que derivin de l’incompliment d’aquestes condicions o de l’ús dels continguts d’aquest lloc web sense autorització prèvia.

9. CONFIDENCIALITAT

BigTranslation s’assegurarà que la informació i el contingut dels fitxers del projecte es tractin de manera confidencial.

Els nostres traductors tenen un acord de confidencialitat amb BigTranslation, amb què s’assegura que el tractament de la informació és fiable. La plataforma BigTranslation disposa d’un certificat digital (SSL) que autentica els usuaris i xifra l’intercanvi de documentació amb claus d’identificació.

10. RESPONSABILITATS DEL CLIENT.

El Client haurà d’indemnitzar BigTranslation, els seus treballadors, directius i empreses associades de qualsevol reclamació o litigi que resulti del següent:

  1. Qualsevol incompliment de les seves declaracions, garanties i obligacions d’acord amb aquests Termes i condicions.
  2. Qualsevol negligència, acte intencionat o imprudent del client, els ajudants, treballadors, contractistes o agents.
  3. L’incompliment de les obligacions i les derivades del no exercici dels seus drets d’acord amb les lleis i les normes aplicables.

11. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES.

Aquests Termes i condicions els regirà i els interpretarà la legislació espanyola vigent. Qualsevol discrepància derivada d’aquests Termes i condicions només serà competent pels jutjats de València, Espanya. Això no impedeix, però, que l’agència exerceixi el dret de resoldre qualsevol problema mitjançant qualsevol altra legislació pertinent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ DE L’EMPRESA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d’acord amb allò que s’estableix a l’article 10 d’aquesta llei, BigTranslation us comunica la informació següent: el titular d’aquesta web és BigTranslation Agency, S.L., el NIF/CIF és: B40532194. Registre Mercantil de València. Volum: 10566. Foli: 149. Full: 184299, amb domicili fiscal: Paret del Patriarca, 15. Codi postal: 46113. Localitat: Moncada. Província: València. L’adreça de correu electrònic per contactar amb l’agència és: [email protected]

2. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

BigTranslation reconeix la importància de protegir la privacitat i els drets dels seus Clients i n’assegura el tractament correcte de les dades amb el màxim respecte a la legislació vigent.

Mitjançant el seu LLOC WEB, BigTranslation (en endavant, l’Administrador del lloc web) facilita informació sobre els serveis i la gestió en línia, així com la compra d’aquests serveis en línia. Pel contingut i la finalitat del LLOC WEB, qualsevol persona que vulgui contractar serveis ho farà en qualitat de client, i el servei s’adquireix en emplenar el formulari de REGISTRE.

Si només es visita el LLOC WEB, els usuaris i els clients no han de proporcionar cap informació personal i no estan obligats a fer-ho.

Els usuaris i els clients es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a fer-ne servir els continguts de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament general de protecció de dades, UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, informem que l’emplenament de qualsevol formulari al LLOC WEB o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres correus implica l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, així com l’autorització a l’Administrador del lloc web per tractar les dades personals que se’ns faciliti, que s’incorporaran al fitxer de titularitat del Responsable del tractament o de l’Administrador del lloc web inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Les dades del Client es faran servir per a l’enviament, per correu electrònic, de les gestions en línia o físiques que faci l’Administrador del lloc web, com ara el lliurament de compres. BigTranslation posa a disposició del Client la possibilitat d’assignar diverses adreces de correu a tipus diferents de comunicació, o el rebuig d’aquestes comunicacions si no es consideren necessàries.

L’Administrador del lloc web es compromet a mantenir la màxima discreció i confidencialitat possibles en relació amb la informació i els documents que s’han de traduir o corregir, i a fer-ho servir únicament per a les finalitats indicades.

l’Administrador del lloc web assumirà que la informació l’ha introduït el titular o les persones autoritzades per aquest, i que és correcta i exacta.

Les dades s’introduiran en un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’Administrador del lloc web de BigTranslation, amb l’objectiu de facilitar, agilitzar i complir l’acord establert entre totes dues parts. A més a més, BigTranslation us informa dels vostres drets d’accés, i es permet que l’usuari del lloc web pugui saber quines dades personals té l’Administrador del lloc web. En cas que aquestes dades s’emmagatzemin, se us enviarà una resposta en un termini de 30 dies. Rectificació, rectifica errors, modifica dades inexactes o incompletes i assegura l’exactitud de la informació; oposició, es pot sol·licitar i comporta l’eliminació de les dades; supressió, esborra qualsevol dada inadequada o abusiva; limitació, es pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades. Quan s’hagi exercit el dret a la modificació de les dades personals, així com a la portabilitat d’aquestes, perquè l’usuari obtingui una còpia de les dades personals que ha facilitat al lloc web amb l’objectiu de portar-les a altres serveis, aquests drets es podran exercir directament a través de l’apartat de contacte, fins i tot una fotocòpia del DNI o de documentació alternativa d’identitat.

Mentre no ens indiqui el contrari, entenem que les vostres dades no s’han modificat, que ens comunicareu qualsevol modificació i que tenim el vostre consentiment per fer-les servir amb la finalitat de promocionar la relació entre totes dues parts.

L’enviament de les dades mitjançant els formularis de la nostra web està subjecte a la lectura o acceptació obligatòria de les Condicions generals i de privacitat i al consentiment atorgat amb la casella de selecció obligatòria al final del formulari.

D’acord amb allò que s’estableix a l’article 21 de la Llei 34/2002, relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us sol·licitem el consentiment per enviar-vos informació publicitària que considerem que us interessi per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònic. El consentiment es dona en fer clic a la casella d’acceptació de les Condicions generals i de privacitat.

Per modificar o actualitzar les dades personals, el Client ha d’anar a l’àrea d’usuaris del LLOC WEB.

Per aquest motiu, el client és responsable de la veracitat de les seves dades i l’Administrador del lloc web no es fa responsable de cap mena d’inexactitud en les dades personals de cap client.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’Administrador de lloc web ha adoptat nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més a més, ha instal·lat els mitjans i les mesures que té l’abast per evitar la pèrdua, l’ús inadequat, l’alteració, l’accés no autoritzat i la sostracció de les dades.

BigTranslation informa als usuaris del lloc web que ens comprometem a mantenir la confidencialitat de les dades personals que l’agència recull amb els formularis dels nostres llocs web. Aquest compromís també es mantindrà una vegada finalitzi la relació comercial o contractual, i en cap cas farem públiques les dades personals dels visitants i clients del nostre lloc web sense consentiment. Els menors de 13 anys no poden donar el seu consentiment perquè una empresa reculli i tracti les seves dades personals i, per aquest motiu, queda expressament prohibit que els menors de 13 anys es registrin al nostre lloc web.

El delegat de protecció de dades (DPD) és GRUPO QUALIA, [email protected]

3. SEGURETAT

L’Administrador del lloc web disposa de les mesures de seguretat més estrictes disponibles al sector. A més a més, el procés de pagament es gestiona mitjançant un servidor segur amb protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet codificada mitjançant algoritmes de 128 bits, la qual cosa s’assegura que només és intel·ligible i comprensible per a l’ordinador del client i del LLOC WEB. D’aquesta manera, amb l’ús del protocol SSL s’assegura el següent:

1. Que el Client envia les seves dades al centre de servei de l’Administrador del lloc web i no a cap altre lloc web que pugui suplantar-ne la identitat.

2. Que les dades enviades estan encriptades entre el client i el centre de servei de l’Administrador del lloc web, i s’evita així qualsevol tipus possible d’accés o lectura per part de terceres parts.

4. CERTIFICATS DE CONFORMITAT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

BigTranslation compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i amb l’LSSI-CE (Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), i que el GRUPO QUALIA ha avaluat per al compliment de la normativa, fet pel qual ha rebut els certificats corresponents en format d’imatge digital perquè es puguin mostrar al lloc web.

5. SEGELLS D’APROVACIÓ

Els segells d’aprovació són distintius que s’atorguen a les botigues en línia per demostrar-ne la qualitat i seguretat pel que fa a comprar en línia.

Per aconseguir el segell d’aprovació, s’auditen o s’avaluen les empreses per comprovar que compleixen amb els criteris de seguretat a les vendes i que s’ajusten a la legislació en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen de segell d’aprovació estan obligades a complir un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius per resoldre conflictes de manera directa, ràpida i còmoda.

BigTranslation no es fa responsable del contingut dels llocs webs als quals l’usuari accedeixi a través d’enllaços que hi hagi al lloc web, i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs web a Internet.

De la mateixa manera, no assegurarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs webs dels quals no és titular, però als quals es pot accedir mitjançant enllaços.

BigTranslation manifesta que ha pres totes les mesures necessàries per evitar cap mena de dany que pugui derivar de navegar pel lloc web. En conseqüència, BigTranslation no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis ocasionats als usuaris durant la navegació per Internet.

BigTranslation no es responsabilitza dels danys i perjudicis de cap tipus que l’usuari experimenti i que es produeixin per fallades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que causin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest o amb anterioritat.

L’accés a la pàgina web www.bigtranslation.com no implica l’obligació per part de l’agència de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element que pugui danyar l’ordinador. En tots els casos, l’usuari és responsable de disposar de les eines adequades per detectar i eliminar programes informàtics nocius.

BigTranslation no es fa responsable dels danys causats per equips informàtics, documents o arxius propietat dels usuaris o de terceres persones durant la prestació del servei.

Tens un projecte?

Sol·licita un pressupost instantani i gratuït sense cap compromís.

Sol·licitar pressupost
Sol·licita un pressupost Carretó

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15