Pressupost i comanda instantanis

Termes i condicions

Termes i condicions

1.DEFINICIONS

Vosté és la persona física o, si escau, l’empresa o qualsevol altra persona jurídica que represente.
Els clients són les persones o professionals que desitgen contractar els serveis de BigTranslation.
Els serveis que ofereix BigTranslation són traduccions, correccions i transcripcions.
Els traductors són els professionals qualificats que han estat seleccionats acuradament per BigTranslation.

2. CONDICIONS GENERALS I DE PRIVACITAT.

En accedir al lloc web de BigTranslation i/o registrar-se com a client, accepta que està d’acord amb els termes i condicions que es detallen a continuació. Si realitza qualsevol comanda en nom de tercers o d’una empresa, ha de comparéixer com a representant legal de la mateixa i informar-los que, a partir d’aquest moment, la responsabilitat de l’acceptació recau en aquesta empresa o en el tercer en nom del qual actua.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), l’informem que les dades personals que ens facilite en qualsevol dels formularis inclosos en aquesta pàgina web estan introduïdes en fitxers informàtics que són propietat i responsabilitat de BigTranslation. Seran tractats mitjançant mètodes automatitzats amb l’única finalitat de poder gestionar administrativament les nostres relacions comercials i/o permetre la prestació dels serveis àmpliament explicats en aquest lloc web. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorguen la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), mitjançant la simple notificació per correu postal, correu electrònic o directament a través d’aquesta pàgina web. BigTranslation es reserva el dret de modificar el contingut d’aquest lloc web, la seua política de privacitat o les condicions d’ús dels nostres serveis per adaptar-lo a la legislació vigent, o per altres motius. Per tant, s’aconsella a l’usuari d’aquesta pàgina web que revise periòdicament aquesta pàgina, ja que l’ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari s’entendrà com la seua acceptació de la política de privacitat i condicions que estiguen vigents en aquell moment.

Si no compleixes els termes i condicions ací estipulats, BigTranslation es reserva el dret de tancar el compte del Client i prendre les mesures necessàries per salvaguardar els interessos de BigTranslation.

Si es sospita d’un cas de frau, BigTranslation es reserva el dret de congelar el compte del Client durant el temps necessari i durant tota la investigació del cas. En aquest cas, BigTranslation no es fa responsable de no complir el termini de lliurament establert a l’article 7 d’aquestes bases.

3. SERVEIS.

BigTranslation ofereix una gran varietat de serveis, incloent-hi traducció, correcció i transcripció, que s’explicaran amb més detall a continuació.

BigTranslation se centra principalment en la traducció, un servei que permet als nostres clients obtenir contingut en l’idioma de la seua elecció basant-se en el contingut original en un idioma diferent. Els nostres traductors són natius i vetllaran, en cada tasca, perquè es conserve el tipus de vocabulari utilitzat en el document original.

Els nostres serveis de correcció inclouen la lectura del document per comprovar el vocabulari, els errors gramaticals i de sintaxi, així com els signes de puntuació. L’estructura, el format, la integració i el disseny no formen part d’aquest servei.

Pel que fa a la transcripció, intentem traduir amb cura una versió escrita dels fitxers d’àudio que el Client vol que transcriguem, tractant sempre la informació com a confidencial. BigTranslation comprovarà el contingut del vídeo i decidirà si accepta el projecte, ja que la contaminació acústica en molts d’ells impedeix una bona transcripció.

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari ha de ser plenament responsable del tractament confidencial i la custòdia adequada de les seues contrasenyes, evitant que tercers no autoritzats puguen accedir-hi.

Per poder contractar els serveis oferits a través d’aquesta pàgina web es demana una sèrie de dades a l’usuari. L’objecte de la sol·licitud esmentada és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les condicions adequades. En aquest sentit, l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarades són veritables, completes i exactes, i també es compromet a notificar a BigTranslation qualsevol canvi que els afecte tan aviat com siga possible per tal d’evitar qualsevol problema que puga sorgir en cas que el proveïdor tinga dades inexactes o desactualitzades.

L’Usuari no ha de carregar intencionadament virus, troians, cucs, bombes lògiques o altres materials que siguen tecnològicament nocius o perjudicials per al nostre lloc web. Tampoc han d’intentar un accés no autoritzat al nostre lloc web, als servidors on s’emmagatzema ni a cap servidor, ordinador o base de dades connectats al mateix. També està prohibit atacar el nostre lloc web després d’haver-li denegat un servei o un servei de distribució.

Qualsevol incompliment d’aquestes disposicions suposa cometre una infracció. Mantindrem informats a la policia i a les autoritats legals de qualsevol infracció, i cooperarem amb ells per revelar la teua identitat. En cas d’incompliment, el teu dret a utilitzar el nostre Lloc cessarà immediatament.

No serem responsables de cap dany o pèrdua causada per un atac de distribució, virus de denegació de servei o qualsevol altre material tecnològicament perjudicial que puga infectar el vostre equip informàtic, software, dades o qualsevol altre material privatiu degut a l’ús del nostre Lloc, ja siga per descarregar qualsevol material publicat en el mateix o mitjançant l’ús de qualsevol lloc web vinculat al mateix.

5. PROJECTES i COMANDES.

BigTranslation es reserva el dret d’acceptar i rebutjar projectes que puguen contenir material ofensiu, fomentar la violència, la discriminació i, fins i tot, infringir els drets i llibertats fonamentals reconeguts per la llei comunitària.

El contingut del projecte a traduir serà proporcionat, a través de la nostra plataforma, pel Client, així com els fitxers de suport necessaris per al traductor. El contingut ha de ser precís, respectar el format amb què funciona BigTranslation i estar lliure de virus o xifrat. BigTranslation no serà responsable dels errors que puguen contenir els fitxers del projecte.

En cap cas aquests fitxers poden contenir la informació de contacte del Client, ja que el contacte directe amb el Traductor està expressament prohibit. En el moment de realitzar la comanda, el Client pot incloure qualsevol informació necessària perquè el Traductor la tinga en compte.

Per realitzar una comanda, el Client ha de registrar-se primer a la plataforma i seguir els passos indicats per sol·licitar un pressupost. Una vegada confirmada la comanda i assignat el projecte a un traductor, no podeu cancel·lar-la ni demanar-ne la devolució.

Quan el projecte estiga enllestit, rebreu un missatge indicant que el projecte està disponible a la vostra àrea de clients, on podeu descarregar el fitxer directament.

6. LLIURAMENT DEL PROJECTE.

Els terminis de lliurament que es mostren a la nostra plataforma són una estimació i serviran de guia, ja que hi ha molts factors a tenir en compte com la complexitat del projecte, el volum i la disponibilitat de traductors, entre d’altres.

Per tant, BigTranslation no es pot comprometre amb cap termini específic, sinó que farà tot el possible per agilitzar el procés.

El lliurament del projecte es farà en el mateix format en què s’ha enviat.

7. MÈTODES DE PAGAMENT I FACTURACIÓ.

El preu del projecte serà fixat per la plataforma en el moment de realitzar la comanda. La moneda de referència és l’Euro (€).

Els mètodes de pagament de la nostra plataforma són per transferència bancària, targeta de crèdit o PayPal.

Per transferència bancària, el projecte no es gestionarà fins que no es confirme que el pagament està al nostre banc.

BigTranslation també accepta pagaments amb targeta de crèdit, a través de la passarel·la de pagament de PayPal en mode convidat (no és necessari crear un compte ni registrar-se a Paypal).

Si, en canvi, trieu PayPal com a mètode de pagament, a més de ser la plataforma de pagament més segura d’internet, us permetrà enllaçar els pagaments a la vostra targeta de crèdit o dèbit o fins i tot al vostre compte bancari.

També és possible recarregar la cartera mitjançant transferència bancària i utilitzar el saldo per fer noves comandes. Hi ha un historial de la teua activitat al tauler de control i la possibilitat de transferir el saldo (mínim 300 €) al teu compte bancari o PayPal. Això és molt convenient i no suposa cap cost addicional.

Si tens un codi promocional, tindrà una durada de tres mesos.

Totes les comandes realitzades a BigTranslation estan subjectes a la normativa espanyola i comunitària vigent, així com a la resta de disposicions legals. BigTranslation té un número d’IVA i d’identificació fiscal intracomunitària, i totes les comandes realitzades per clients que residisquen a qualsevol país de la Unió Europea i tinguen un número d’IVA estaran exemptes de pagar l’IVA. Tanmateix, és essencial que el nostre sistema valide aquest número d’IVA a la seua plataforma VIES. Als clients amb adreça de facturació a Espanya se’ls cobrarà l’IVA corresponent en el moment de realitzar la comanda.

El Client pot descarregar la factura des de la seua Àrea de clients, que estarà disponible els dies 10, 20 i 30 de cada mes.

El Client pot sol·licitar que el seu compte es tanque en qualsevol moment a través del nostre formulari de contacte. Només serà vàlid quan ho feu a través d’aquest mètode.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Aquest lloc web és propietat de BigTranslation, així com tots els drets sobre el seu contingut, imatges, textos, disseny i software. Tots els elements d’aquesta pàgina, inclosos, entre altres, el seu disseny i contingut, estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial i tractats internacionals relatius als drets d’autor.

Llevat que estiga explícitament autoritzat per BigTranslation, no podeu reproduir, transferir o explotar el contingut d’aquest lloc web de cap manera.

Tot i que BigTranslation fa tot el possible per garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquest lloc web, pot contenir errors o inexactituds. Com a conseqüència d’això, no podem garantir la sinceritat, fiabilitat o precisió del seu contingut. BigTranslation nega qualsevol responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers que estiguen connectats, mitjançant enllaços, amb les pàgines web de BigTranslation. En cap cas BigTranslation es farà responsable dels danys o pèrdues de qualsevol tipus que es deriven o estiguen connectats a l’ús d’aquest lloc web. BigTranslation ha de ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de l’incompliment d’aquestes condicions o de l’ús del contingut d’aquest lloc web sense autorització prèvia.

9. CONFIDENCIALITAT

BigTranslation garantirà que la informació i els continguts dels fitxers del projecte es tracten de forma confidencial.

Els nostres traductors tenen un acord de confidencialitat amb BigTranslation, que garanteix que el tractament de la informació siga coherent. La plataforma BigTranslation té un certificat digital (SSL) que autentica els usuaris i xifra l’intercanvi de documentació a través de claus d’identificació.

10. RESPONSABILITATS DEL CLIENT.

El Client indemnitzarà i mantindrà indemne BigTranslation, els seus empleats, directors i empreses associades de qualsevol reclamació o litigi derivat de:

  1. Qualsevol incompliment de les seues declaracions, garanties i obligacions d’acord amb les presents bases.
  2. Qualsevol negligència, acte intencionat o imprudent del client o dels seus ajudants, empleats, contractistes o agents.
  3. L’incompliment de les seues obligacions i les derivades de no exercir els seus drets d’acord amb les lleis, normes i reglaments aplicables.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes bases es regiran i interpretaran per la legislació espanyola vigent. Les discrepàncies derivades d’aquestes bases només seran competents pels tribunals de València, Espanya. Tanmateix, això no impedeix que l’organisme exercisca el dret de resoldre qualsevol problema mitjançant qualsevol altra legislació pertinent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d’acord amb els requisits de l’article 10 de l’esmentada legislació, BigTranslation li comunica la següent informació: el titular d’aquest lloc web és Big Translation Agency, S.L., el seu NIF/CIF és: B40532194. Registre Mercantil de València. Volum: 10566. Foli: 149. Full: 184299, i la seua adreça comercial és: Paret del Patriarca, 15. Codi postal: 46113. Localitat: Moncada. Província: València. L’adreça electrònica per contactar amb l’empresa és: [email protected]

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

BigTranslation reconeix la importància de protegir la privacitat i els drets dels seus clients i garanteix el correcte tractament de les seues dades amb el màxim respecte a la legislació vigent.

A través del seu LLOC WEB, BigTranslation, en endavant l’administrador del lloc web, proporciona informació sobre els seus serveis i la seua gestió en línia, com ara oferir la possible compra d’aquests. Pel contingut i finalitat del LLOC WEB, qualsevol persona que vulga contractar els seus serveis ho farà en qualitat de client, i el servei s’adquireix omplint el formulari d’INSCRIPCIÓ.

Si només visita el LLOC WEB, els usuaris/clients no proporcionen cap informació personal i no estan obligats a fer-ho

Els usuaris/clients accepten navegar pel LLOC WEB i utilitzar els seus continguts de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades-EU-2016/679, aprovat pel Parlament Europeu i el Consell el 27 d’abril de 2016, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari del LLOC WEB o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies suposa l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com donar autorització a l’administrador de la pàgina web per tractar les dades personals que ens facilite, que s’incorporaran al fitxer titularitat del Responsable i/o de l’administrador de la pàgina web inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Les dades del client s’utilitzaran per a l’enviament a través de correu electrònic, qualsevol gestió en línia o física realitzada per l’administrador del lloc web, com ara el lliurament de les compres. BigTranslation posa a disposició del client la possibilitat d’assignar diferents adreces postals a diferents tipus de comunicació, o el rebuig d’aquestes comunicacions si no es consideren necessàries.

L’administrador del lloc web es compromet a mantenir la màxima discreció i confidencialitat possible en relació amb la informació/documents a traduir o corregir, i a utilitzar-los només per a les finalitats indicades

L’administrador del lloc web assumirà que la informació ha estat introduïda pel seu titular o per persones autoritzades per ell, i que és correcta i exacta.

Les dades s’introduiran en un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’administrador del lloc web BigTranslation, amb l’objectiu de facilitar, agilitzar i donar compliment al conveni establert entre ambdues parts. A més, BigTranslation t’informa dels teus drets d’accés, permetent a l’usuari del lloc web determinar quines dades personals té l’administrador del lloc web i, si aquestes dades s’emmagatzemen, s’enviarà una resposta en un termini de 30 dies. La rectificació, permet la rectificació de qualsevol error, la modificació de dades inexactes o incompletes i garanteix la precisió de la informació. L’objecció, es pot sol·licitar i pot conduir a l’eliminació de les dades. L’esborrat, permet esborrar qualsevol dada inadequada o excessiva. La restricció, mitjançant la qual es pot fer una sol·licitud per restringir el tractament de les vostres dades. Quan vosté haja exercit el seu dret a la modificació de les seues dades personals, i a la seua portabilitat, de manera que l’usuari puga obtenir una còpia de les dades personals que ha facilitat al lloc web amb l’objectiu de transmetre-les a altres serveis, aquests drets es poden exercir directament a través de l’apartat El meu compte del LLOC WEB o mitjançant l’inici d’una reclamació a través de l’apartat de contacte, incloent també una fotocòpia del DNI o documentació alternativa per confirmar la seua identitat.

Mentre no ens comunique el contrari, assumirem que les seues dades no han estat modificades, que ens avisarà de qualsevol canvi i que disposem del seu consentiment per utilitzar-ho per afavorir la relació entre ambdues parts.

L’enviament de les seues dades a través dels formularis del nostre lloc web està subjecte a la lectura/acceptació obligatòria de les Condicions Generals i de Privacitat i al consentiment donat mitjançant la casella de selecció obligatòria que hi ha al final del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, article 21 relatiu als Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, sol·licitem el seu consentiment per tal d’enviar-li comunicacions publicitàries, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica, que puguem considerar d’interés per a vosté. El consentiment es dona fent clic a la casella d’acceptació de les Condicions generals i de privacitat.

Per modificar o actualitzar les seues dades personals, el client ha d’anar a l’àrea d’usuari del LLOC WEB.

A causa d’això, el client és responsable de la veracitat de les seues dades i l’administrador del lloc web no és responsable de cap imprecisió en les dades personals de cap client.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador del lloc web ha adoptat els nivells de seguretat adequats per a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat els mitjans i mesures dins de la seua capacitat per evitar la pèrdua, l’ús inadequat, l’alteració, l’accés no autoritzat i la supressió d’aquests.

BigTranslation informa als usuaris de les seues pàgines web que estem compromesos amb la confidencialitat relativa a les dades personals recollides per l’empresa a través dels formularis de les nostres pàgines web. Aquest compromís continuarà fins i tot després que s’haja completat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas farem públiques les dades personals dels nostres visitants i clients del nostre lloc web sense el seu consentiment. Els menors de 13 anys no poden donar el seu consentiment perquè una empresa reculla i tracte les seues dades personals, i per aquest motiu queda expressament prohibit el registre en la nostra pàgina web de menors de 13 anys.

El delegat de protecció de dades (DPD) és; GRUPO QUALIA [email protected]

3. SEGURETAT

L’administrador del lloc web posseeix les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles dins del sector. A més, el procés de pagament es gestiona a través d’un servidor segur mitjançant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet en format codificat com algorismes de 128 bits, que garanteix que només siga intel·ligible i comprensible per l’ordinador del client i el del LLOC WEB. D’aquesta manera, l’ús del protocol SSL garanteix:

1. Que el client està comunicant les seues dades al centre de serveis de l’administrador del lloc web i no a cap altre lloc web que puga intentar suplantar-lo.

2. Que les dades transmeses seran xifrades entre el client i el centre de serveis de l’administrador del lloc web, evitant qualsevol possible accés o lectura per part de tercers.

4. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

BigTranslation, que compleix amb la normativa vigent de Protecció de Dades i amb la LSSI-CE (Llei de Serveis de la Societat d’Internet i Comerç Electrònic), ha estat avaluada per GRUPO QUALIA pel compliment d’aquesta normativa, pel qual ha rebut els certificats respectius en formats d’imatge digital perquè puguen ser visualitzats a la pàgina web.

5. SEGELLS D’APROVACIÓ

Els segells d’aprovació es donen a les botigues en línia per demostrar la seua qualitat i seguretat respecte a les vendes en línia.

Per obtenir el segell d’aprovació, les empreses són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat de les vendes i que compleixen els requisits legals en matèria de privacitat del consumidor i protecció de dades.

Les botigues que posseeixen un segell d’aprovació estan vinculades a un codi de conducta i tendeixen a oferir als consumidors procediments alternatius per resoldre els conflictes d’una manera senzilla, ràpida i còmoda.

BigTranslation no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establerts a les seues pàgines web, i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines web a Internet.

Addicionalment, no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines web que no siguen seues, però a les quals es puga accedir a través dels enllaços.

BigTranslation manifesta que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que puga derivar-se de la navegació a través del seu lloc web. Com a conseqüència, BigTranslation no es pot responsabilitzar en cap cas dels danys que puguen patir els usuaris mentre naveguen per Internet.

BigTranslation no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol tipus experimentats per l’Usuari que siguen causats per fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que comporten la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del servei o amb anterioritat a aquest.

L’accés a la pàgina web: www.bigtranslation.com no implica cap obligació per a l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element que puga perjudicar l’ordinador. En tots els casos, l’usuari és responsable de disposar de les eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

BigTranslation no es fa responsable dels danys causats pels equips informàtics, documents i/o fitxers propietat dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

Tens un projecte?

Sol·licita el teu pressupost instantani gratuït sense compromís.

Sol·licitar pressupost
Obtenir un pressupost Cistella

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15