Takojšnja ponudba in naročilo

Določila in pogoji

Določila in pogoji

1. POMEN IZRAZOV

Vi ste posameznik ali, kjer je to primerno, družba ali katera koli druga oseba, ko jo zastopate.
Stranka(e) so posamezniki ali strokovnjaki, ki želijo pogodbene storitve BigTranslation.
Storitev(tve) nudena s s trani BigTranslation so prevodi, lektoriranje in transkripicije.
Prevajalci so usposobljeni strokovnjaki, ki so bili skrbno izbrani za BigTranslation.

2. SPLOŠNI POGOJI IN POGOJI ZASEBNOSTI.

Z vstopom na spletno stran BigTranslation in/ali s prijavo kot stranka, se strnjimate, da soglašate z določili in pogoji, ki so opisani v nadaljevanju. Če opravite kakšno naročilo v imenu tretje osebe ali družbe, se morate prikazati kot njen zakoniti zastopnik in jo obvestiti o tem, da od tega trenutka odgovornost sprejemanja leži na tem podjetju ali treji osebi, v imenu katere delujete.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom 34/2002, z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja (LSSI)), vas obveščamo, da se osebni podatki, ki jih zagotavljate v kateri koli obliki, viključeni na tej spletni strani, vneseni v računalniške datoteke, ki so lastništvo in odgovornost BigTranslation. Ti bodo obravnavani z avtomatskimi metodatimi izključno z namenom, da lahko administrativno upravljamo naše poslovne odnose, in/ali omogočimo izvedbo na široko razloženih storitev, ki jih zagotavljamo na tej spletni strani. Lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravkov, izbrisa in opozoicije na podlagi svojih pravic Zakona 15/1999 o varstvu osebnih podatkov (LOPD) in Zakona 34/2002 o staoritvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja (LSSI), tako da nas preprosto o tem obvestite po pošti, e-pošti ali neposredno preko te spletne strani. BigTranslation si pridržuje pravico, da spremeni vsebino te spletne strani, njeno politiko zasebnosti in pogoje uporabe naših storitev, da bi se uskladili z veljavno zakonodajo ali iz drugih razlogov. Zato uporabniku te spletne strani priporočamo, da redno preverja to stran, saj bo uporaba te spletne strani, kot jo je uporabnik dojel ob sprejemanju pogojev politike zasebnosti in splošnih pogojev v veljavi le ob tistem času.

V kolikor se ne podredite pogojem navedenem v tem dokumentu, si BigTranslation pridržuje pravico zapreti račun stranke in sprejeti potrebne ukrepe za zaščito interesov.

Če obstaja sum, da gre za goljufijo, si BigTranslation pridržuje pravico, da zamrzne račun stranke za čas, ki je potreben za in po preiskavi. V tem primeru BigTranslation ne prevzema odgovornosti za prekoračitve roka dostave navedenega v 7. členu teh pogojev.

3. STORITVE.

BigTranslation ponuja različne storitve, vključno s prevajanjem, lektoriranjem in transkripcijo, ki bo podbrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

BigTranslation se osredotoča predvsem na prevajanje, ki je storitev, ki omogoča našim strankam, da dobijo vsebine v jeziku po svoji izbiri na podlagi izvirne vsebine v drugem jeziku. Naši prevajalci so materni govorci in bodo zagotovili pri vsaki delovni zadolžitvi, da se ohrani vrsta besedišča, ki se uporablja v izvirnem jeziku.

Naše storitve lektoriranja vključujejo branje dokumenta, da se preveri njegovo besedišče, slovnične in skladenjske napake, kot tudi ločila. Zgradba, format in postavitev dokumenta niso del te storitve.

BigTranslation bo preveril vsebino video posnetka in se odločil o tem, ali bo sprejel projekt, ker obremenitev s hrupom v mnogih od le-teh onemogoča dobro transkripcijo.

4. Obveznosti uporabnika

Uporabnik v celoti mora prevzeti odgovornost za zaupno obravnavanje in pravilno hrambo svojih gesel, ki nepooblaščenim tretjim osebam preprečuje dostop do le-teh.

Da bi se sklenila pogodba o ponujenih storitvah preko te spletne strani, se od uporabnika zahteva niz podatkov. Namen prej omenjenega zahtevka je, da omogoči to pogodbo in izvedbo pogodbenih storitev pod ustreznimi pogoji. V zvezi s tem uporabnik obljublja, da so zahtevani in objavljeni podatki resnični, popolni in točni, ter prav tako obljublja, da bo najkrajšnem možnem času obvestih BigTranslation o vseh spremembah, ki vplivajo nanje, da bi se izognili vsem težavam, ki lahko nastanejo, če bi uprabnik imel netočne ali zastarele podatke.

Uporabnik ne sme namerno naložiti viruse, trojance, črve, logične bombe ali druge vsebine, ki so tehnološke škodljive ali škodljive za našo spletno stran. Prav tako ne sme poskušati nepooblaščen dostop do naše spletne strani, strežnikov, kjer je shranjena ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov povezane z njo. Prav tako so prepovedani napadi na našo spletno stran, potem ko smo zavrnili storitev ali storitev distribucije.

Vsaka kršitev teh določb pomeni kaznivo dejanje. Policijo in pravne organe bomo redno obveščali o vseh kršitvah in bomo sodelovali z njimi, da se razkrije identiteta storilca. V primeru kršitve bo vaša pravica na uporabo naše spletne strani takoj prenehala.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi distribucijskega napada, zanikanja storitev virusa ali katere koli druge tehnološko škodljive vsebine, ki lahko okuži vašo računalniško opremo, programsko opremo, podatke ali lastnino, nastale z vašo uporabo našega spletnega mesta, in sicer za prenos kakršnega koli materiala, objavljenega na njej ali z uporabo katere koli spletne strani povezane z njo.

5. PROJEKTI in NAROČILA.

BigTranslation si pridržuje pravico, da sprejme in zavrne projekte, ki lahko vsebujejo žaljive vsebine, spodbujajo nasilje, diskriminacijo ali celo kršijo temeljne pravice in svoboščine, ki jih priznava pravo o Skupnosti.

Zagotovljena bo vsebina projekta, ki se prevaja, preko naše platforme, s strani stranke, kot tudi vse spremne datoteke, ki so potrebne za prevajalca. Vsebina mora biti točna, spoštovati je treba format, s katerim dela BigTranslation ter mora biti brez kakršnih koli virusov ali šifriranja. BigTranslation ne odgovarja za morebitne napake, ki jih lahko vsebujejo datoteke projekta.

V nobenem primeru ne sme datoteka vsebovati kontaktne podatke o Stranki, saj je neposreden stik s Prevajalcem izrecno prepovedan. Ob oddaji naročila naročnik lahko vključi vse potrebne informacije za prevajalce, ki je potrebno upoštevati.

Če želite oddati naročilo, se Stranka najprej mora registrirati na platformi in slediti navodilom za zahtevo ponudbe. Enkrat ko je naročilo potrjeno in je projekt bil dodeljen prevajalcu, ga ne morete preklicati ali zanj zahtevati povračilo.

Ko je projekt pripravljen, boste prejeli sporočilo, da je projekt na voljo v v ašem prostoru za Stranke, kjer si lahko datoteko neposredno naložite.

6. DOSTAVA PROJEKTA.

Roki dostave prikazani na naši platformi so ocena in služijo kot vodilo, saj obstaja veliko dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, kot so zahtevnost projekta, obseg in razpoložljivost Prevajalcev, med drugim.

Zato se BigTranslation ne more zavezati nekemu specifičnemu dostavnemu roku, vendar bo storil vse, kar je v močeh podjetja, da pospeši proces.

La entrega del proyecto será en el mismo formato en el que se envió.

7. NAČINI PLAČILA IN ZARAČUNAVANJE.

Cena projekta bo določena na platformi v trenutku oddaje naročila. Referenčna valuta je evro (€).

Načini plačila na naši platformi so bodisi z nakazilom, bodisi s kreditno kartico in/ali PayPal.

Z bančnim nakazilom projekt ne bo upravljan, dokler ne bo dostavljen, dokler ne bo potrjeno, da je plačilo na naši banki.

BigTranslation sprejema tudi plačilo s kreditno kartico preko PayPal v načinu za goste (ni potrebno ustvariti računa ali se registrirati na Paypal).

Če se po drugi strani odločite za PayPal kot način plačila, poleg tega, da je najbolj varna plačilna platforma na spletu, vam omogoča povezavo plačil s kreditno ali debetno kartico ali celo na vaš bančni račun.

Obstaja možnost, da vašo denarnico postavite na vrh tip-up z bančnim nakazilom in uporabite bilanco za nova naročila. Tam je zgodovina vaših aktivnosti na nadzorni plošči in možnost nakazila bilance (min. 300 €) na vaš bančni račun ali PayPal. To je zelo priporočljivo in ni dodatnih straškov.

Če imate promocijsko kodo, bo ta veljavna tri mesece.

Vsa naročila oddana BigTranslation so predmet sedanje španske zakonodaje in predpisov Evropske skupnosti, kakor tudi vseh drugih veljavnih predpisov. BigTranslation ima DDV znotraj Skupnosti in davčno številko, vsa naročila, ki jih naročijo stranke, ki prebivajo v kateri koli državi Evropske skupnosti in imajo DDV davčne številke bodo oproščene plačila DDV. Nujno je, da v ta namen naš sistem potrdi to davčno številko za DDV na svoji VIES platformi. Strankam z naslovom za izstavitev računa v Španiji se zaračuna ustrezen DDV veljaven v trenutku oddaje naročila.

Stranka lahko naloži račun iz svojega prostora za Stranke, ki bo na voljo 1-tega, 20-tega in 30-tega v mesecu.

Stranka lahko zahteva, da se njen račun zapre v katerem koli času preko kontaktnega obrazca. Zaprtje računa bo veljavno le, če to storite s pomočjo te metode.

8. INTELEKTUALNA LASTNINA.

Ta spletna stran je v lasti BigTranslation, kakor tudi vse pravice do njene vsebine, slik, besedil, oblikovanja in programske opreme. Vsi elementi te strani, vključno, vendar ne omejeno na njeno oblikovanje in vsebino, so zaščiteni z zakoni o intelektualni lastnini, industrijski lastnini in zakoni mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na avtorske pravice.

Razen če BigTranslation to izrecno ne odobri, se ne sme reproducirati, prenašati ali zlorabiti vsebine te spletne strani na kakršen koli način.

Čeprav si BigTranslation prizadeva, da zagotovi natančnost in točnost vsebine te spletne strani, stran lahko vsebuje napake ali nepravilnosti. Zaradi tega ne moremo jamčiti za verodostjnost, zanesljivost ali točnost njene vsebine. BigTranslation zanika kakršno koli odgovornost za informacije na spletnih straneh tretjih oseb, ki so povezane prek povezav s spletno stranjo BigTranslation. Pod nobenim pogojem BigTranslation ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo katere koli vrste, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo te spletne strani. BigTranslation je potrebno plačati odškodnino za nastalo škodo, ki izhaja iz neizpolnjevanja teh pogojev ali z vsebino te spletne strani, brez predhodne odobritve.

9. ZAUPNOST

BigTranslation bo zagotovilo, da se informacije in vsebina datotek projekta obravnavajo zaupno.

Naši Prevajalci imajo sporazum o zaupnosti z BigTranslation, ki zagotavlja, da je obdelava podatkov brezkompromisna. Platforma BigTranslation ima digitalno potrdilo (SSL), ki preverja prisotnost uporabnika in šifrira izmenjavo dokumentov preko identifikacijskih številk.

10. ODGOVORNOST STRANKE.

Stranka mora povrniti škodo in držati BigTranslation, njegove zaposlene, direktorje in povezana podjetja neobrenjene s krakršnimi koli zahtevki za povračilo škode ali s sodnimi postopki, ki izhajajo iz:

  1. Sleherne kršitve njihovih izjav, jamstev in obveznosti v skladu s temi pogoji.
  2. Sleherno malomarnost, namerno ali nepremišljeno dejanje stranke ali njihovih pomočnikov, zaposlenih, pogodbenikov ali pooblaščenih zastopnikov.
  3. Kršitev svojih obveznosti in tistih, ki izhajajo iz neizpolnjevanja svojih pravic v skladu z veljavnimi zakoni ter pravili in predpisi.

11. UPORABNO PRAVO IN SODNA PRISTOJNOST.

Te zadeve in pogoje ureja in določa aktualna španska zakonodaja. Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev bodo pristojna le sodišča Valencije, Španija. Vendar, to agenciji ne preprečuje, da svoje pravice ureja in rešuje kakršne koli težave tudi na drugem relevantnem sodišču.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Ali imate projekt?

Povprašajte po brezplačni, hitri in nezavezujoči ponudbi.

Pošlji povpraševanje
Pridobite proračun Voziček

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15