Tilbud & bestilling

vilkår og betingelser

vilkår og betingelser

1. DEFINITIONER

Du er den person eller, når det er mere passende, den virksomhed eller juridiske enhed, som du repræsenterer.
Kunde(r)er de personer eller fagfolk, som ønsker at indgå aftaler med Big Translation.
Service(r) som tilbydes af BigTranslation er oversættelser, korrekturlæsning og transskription.
Oversætter(e) er de kvalificerede fagfolk, som omhyggeligt udvælges af BigTranslation.

2. GENERELLE OG DATABESKYTTELSESBETINGELSER.

Ved at tilgå BigTranslations hjemmeside, og/eller registrere som kunde, accepterer du, at du er enig i vores handelsbetingelser, som er uddybet herunder. Hvis du afgiver en ordre på vegne af tredjepart eller en virksomhed, skal du virke som juridisk repræsentant herfor, og informere dem om, at fra det tidspunkt er ansvar og accept virksomhedens, eller den tredjepart, som du handler på vegne af.

I henhold til lov om databeskyttelse og lov 34/2002, er 11 Juli, om Informationssamfunds Services og Elektronisk Handel (LSSI), skal vi hermed informere dig om, at alle personlige oplysninger, som du afgiver via en hvilken som helst formular på denne hjemmeside, opbevares i computerfiler, som ejes af og tages ansvar for at BigTranslation. De vil blive behandlet ud fra automatiske metode udelukkende for at vi rent administrativ kan styre vores forretningsforhold, og/eller gøre det muligt at gøre vores velbeskrevne services på denne hjemmeside tilgængelige. Du er i din fulde ret til at fastholde dine rettigheder til adgang, berettigelse, annullering og indsigelse som beskrevet i lov 15/1999 om databeskyttelse (LOPD) og lov 34/2002 om Informationssamfunds Services og Elektronisk Handel (LSSI), ved at give os besked via post, e-mail eller direkte via denne hjemmeside. BigTranslation forbeholder sig ret til at ændre denne hjemmeside, dets databeskyttelsespolitik eller betingelserne for at benytte vores services, når det er påkrævet for at tilpasse til gældende lovgivning eller andre årsager. Derfor rådes brugeren af denne hjemmeside til løbende at gennemse siden, da brugerens brug af hjemmesiden anses som en accept af datapolitik og betingelser, som er gældende på brugstidspunktet.

Hvis du ikke accepterer handelsbetingelserne, som er beskrevet her på siden, forbeholder BigTranslation sig ret til at lukke din Kundekonto, og gøre, hvad der måtte være nødvendigt for at beskytte BigTranslations interesser.

I tilfælde af mistanker om bedrageri forbeholder BigTranslation sig ret til at låse Kundens konto i det nødvendige tidsrum, som undersøgelsen af sagen måtte kræve. I sådanne tilfælde er BigTranslation ikke ansvarlig for at overholde deadline, som de er beskrevet i artikel 7 i nærværende betingelser.

3. SERVICER.

BigTranslation tilbyder et udvalg af servicer herunder oversættelse, korrekturlæsning og transskription, som beskrevet yderligere herunder.

BigTranslation fokuserer hovedsagligt på oversættelse, en service, som gør det muligt for vores kunder at få indhold på præcis det sprog, som de måtte ønske det, udarbejdet ud fra det oprindelige indhold i et andet sprog. Vores oversættere er modersmålstalende, hvilket sikrer at der i alle opgaver bevares et sprog, som svarer helt til sproget i original dokumentet.

Vores korrekturlæsningsservice inkluderer gennemlæsning af dokumentet, så dette kontrolleres fra sproglige, grammatiske, syntaktiske så vel som tegnsætningsfejl. Struktur, format, integration og layout er ikke en del af denne service.

Med hensyn til transskription sørger vi for, at vi omhyggeligt oversætter en skriftlig version af lydfiler, som Kunden ønsker, at vi skal transskribere, og vi behandler altid alle informationer fortroligt. BigTranslation vil gennemse indholdet i videoen, og afgøre, om projektet kan accepteres, da støjforurening i mange af disse forhindrer en god transskription.

4. BRUGERFORPLIGTELSER.

Brugeren er fuldt ansvarlig for fortrolighedsbehandling og passende opbevaring af deres passwords, således at uautoriserede tredjeparter ikke kan opnå adgang hertil.

For at kunne indgå aftale om servicer, som tilbydes via denne hjemmeside, bedes brugeren oplyse en række informationer. Formålet med førnævnte forespørgsel er at gøre det muligt at overholde indgåede aftaler under ordnede betingelser. I den sammenhæng lover brugeren, at de ønskede informationer er korrekte, fuldstændige og præcise, og lover ligeledes at gøre BigTranslation opmærksom på alle ændringer, som har indflydelse på disse, så hurtigt som muligt, således at der ikke opstår problemer som følge af ukorrekte eller forældede oplysninger.

Brugeren må ikke med vilje oplade virusser, trojans, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er teknisk skadelige eller kan gøre skade på vores hjemmeside. De må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, servere som den opbevares på, eller andre servere, computere eller databaser forbundet hertil. Det er forbudt at angribe vores hjemmeside efter at være blevet nægte en service eller en forhandlerservice.

Ethvert brud på disse betingelser vil blive betragtet som en krænkelse. Vi vil indgive anmeldelse til politiet og lovmæssige myndigheder omkring enhver krænkelse, og vi vil samarbejde med disse for at afsløre din identitet. I tilfælde af krænkelse vil din ret til at benytte vores Side blive lukket omgående.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab forsaget af en forhandlers angreb, afvisning af service, virus eller andre teknisk skadende materiale, som kan påvirke dit computerudstyr, software, data eller ejendomsret opstået under din brug af vores Side, eller for downloadet materiale som du poster, eller brug af andre hjemmesider, som er linket hertil.

5. PROJEKTER og ORDRER.

BigTranslation forbeholder sig ret til at acceptere og afvise projekter, som kan indeholde stødende materiale, opfordring til vold, diskrimination og overtrædelse af fundamentale rettigheder og friheder som accepteret ved EU-ret.

Indholdet i projektet, som skal oversættes, vil blive leveret gennem vores platform af Kunder sammen med relevante tillægsfiler, som er nødvendige for oversætteren. Indholdet skal være præcist, overholde formatet, som BigTranslation arbejder med, og skal være fri for virusser og kryptering. BigTranslation er ikke ansvarlig for fejl, som er indeholdt i projektets filer.

I ingen tilfælde må filer indeholde Kundens kontaktinformationer, idet direkte kontakt med Oversætteren ikke total forbudt. Når en ordre afgives, skal kunden afgive de nødvendige informationer, som Oversætteren skal tage med i betragtning.

For at afgive en ordre, skal Kunde først registrere sig på platformen og følge de trin, som det kræver at afgive en forespørgsel på et tilbud. Når ordren er bekræftet, og projektet er blevet tilskrevet en Oversætter, kan dette ikke annulleres eller returneret.

Når projektet er klar, vil du modtage en besked om, at dit projekt er klar i Kundeområdet, hvor du direkte kan downloade filen.

6. LEVERING AF PROJEKTET.

Leveringens deadline vises i vores platform, og er estimeret, og vil være anslået, da mange faktorer som for eksempel kompleksiteten i projektet, mængden, tilgængeligheden af Oversættere kan påvirke leveringstiden.

Derfor kan BigTranslation ikke binde sig til en specifik deadline, men vil gøre alt, hvad der er muligt, for at processen foregår hurtigst muligt.

Levering af projektet vil være i samme format, som det blev sendt i.

7. BETALINGSMETODE OG FAKTURERING.

Prisen på projektet vil blive fastsat i platformen, når ordren afgives. Prisen oplyses i Euro (€).

Betalingsmetoderne i vores platform er enten bankoverførsel, kreditkort og/eller PayPal.

Ved bankoverførsel kan projektet ikke igangsættes, før betalingen er bekræftet i vores bank.

BigTranslation accepterer også betaling med kreditkort, gennem PayPal betalings gateway i gæstetilstand (det er ikke nødvendigt at lave en konto eller registrere sig på PayPal).

Hvis, på den anden side, du vælge PayPal som betalingsmetode, giver det dig mulighed for, ud over at det er den mest sikre betalingsplatform på internettet, at linke til dit kredit- eller debetkort og sågar din bankkonto.

Det er også muligt at indsætte penge i din pung via bankoverførsel, og derefter benytte saldoen til at afgive nye ordrer. Der er en historik over dine aktiviteter i kontrolpanelet, og mulighed for at overføre din saldo (min. €300) til din bankkonto eller PayPal. Det er særdeles nemt, og der er ingen ekstra omkostninger.

Hvis du har en kampagnekode, gælder den i tre månder.

Alle ordrer afgivet til BigTranslation, er underlagt spansk og EU lovgivning såvel som øvrige juridiske bestemmelser. BigTranslation har et EU VAT og Moms-identifikationsnummer, og alle ordrer der er afgivet af kunder, som bor i et EU-land, og som har et momsnummer er derfor fritages for at betale moms. Det er dog vigtigt at vores system kan validere dette momsnummer på vores VIES-platform. Kunder med fakturaadresse i Spanien vil blive opkrævet moms svarende til den gældende på ordretidspunktet.

Kunden kan downloade fakturaen fra deres Kundeområde, hvor de er tilgængelige d. 10., 20. og 30. hver måned.

Kunden kan bede om at få lukket sin konto på et hvilket som helst tidspunkt via vores kontantformular. Den er kun gyldig, hvis det gøres på denne måde.

8. INTELEKTUELLE RETTIGHEDER.

Denne hjemmeside ejes af BigTranslation lige som alle rettigheder til indhold, billeder, tekst, design og software. Alle elementer på denne side inklusiv men ikke begrænset til dens desgin og indhold er beskyttet af lov om Intellektuelle rettigheder, Industrielle rettigheder og internationale traktater som relaterer til copyrights.

Medmindre det er specifikt autoriseret af BigTranslation, må du ikke reproducere, overføre eller vise indholdet fra denne hjemmesiden på nogen måde.

Selv om BigTranslation gør sit bedste for at sikres præcision og akkurathed af indholdet på denne hjemmeside, kan der være fejl og ukorrektheder. Derfor kan vi ikke garantere oprigtighed, pålidelighed eller akkurathed af dens indhold. BigTranslation frasiger sig ansvar for information fra tredjepart hjemmesider, som er forbundet via links til BigTranslations hjemmeside. BigTranslation kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader eller tab af nogen slags, som opstår fra eller er forbundet med brugen af denne hjemmeside. BigTranslation skal holdes skadesløs for alle skader, som er opstået på grund af din manglende opfyldelse af disse betingelser eller fra brugen af indholdet på denne hjemmeside uden behørig autorisation.

9. FORTROLIGHED.

BigTranslation vil sikre, at informationen og indholdet i projektets filer behandles fortroligt.

Vores oversættere har en fortrolighedsaftale med BigTranslation, som sikrer konstant fortrolig behandling af information. BigTranslations platform har et digitalt certifikat (SSL), som bekræfter ægtheden af brugere og kryptering af udvekslingen af dokumentation via idendifikationsnøgler.

10. KUNDENS FORPLIGTELSER.

Kunden skal BigTranslation, dets ansatte, direktører og samarbejdsvirksomheder skadesløse i forhold til krav eller retssager opstået af:

  1. Brug på en hvilken som helst af deres deklarationer, garantier og forpligtelser i henhold til disse handelsbetingelser.
  2. Alle uagtsomme, bevidste eller hensynsløse handlinger fra kundens eller dennes samarbejdspartnere, ansatte, leverandører eller agenter.
  3. Brud på deres forpligtelser og de, som opstår fordi rettigheder ikke overholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og regulativer.

11. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION.

Disse handelsbetingelserne vil blive reguleret og kontrolleret i forhold til gældende spansk lovgivning. Uoverensstemmelser som måtte opstå ud fra disse handelsbetingelser vil blive afgjort ved domstolen i Valencia, Spanien. Men dette afholder ikke bureauet fra at udøve sin ret til at løse eventuelle problemer via anden relevant lovgivning.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15