Trenutna ponuda i narudžba

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1.DEFINICIJE

Vi ste osoba ili, ako je primjenjivo, tvrtka ili bilo koja druga zastupana pravna osoba.
Klijent(i) su osobe ili profesionalci koji žele ugovarati usluge koje nudi BigTranslation.
Usluga(e) koje nudi BigTranslation su prijevodi, lektoriranje i transkripcija.
Prevoditelji su kvalificirani stručnjaci i pažljivo odabrani od strane tvrtke BigTranslation.

2. OPĆI UVJETI I ZAŠTITA PRIVATNOSTI.

Pristupom BigTranslation web stranici i/ili prijavom kao klijent prihvaćate i suglasni ste s uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Ako se obavlja narudžba u ime trećih osoba ili tvrtke, morate imati status pravnog zastupnika istih ili iste, navodeći da od tog trenutka odgovornost prihvaćanja snosi ta tvrtka ili treće osobe u čije ime poduzimate ove radnje.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka (Ley de Protección de Datos) i španjolskim zakonom 34/2002, od 11. srpnja koji se odnosi na usluge informatičkog društva i elektroničke trgovine (Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -LSSI-), obavještavamo vas da se osobni podaci koje nam Vi dostavite, u bilo kojem postojećem modulu na ovoj web stranici, pohranjuju u informatičke arhive u vlasništvu i pod odgovornošću tvrtke BigTranslation te će se automatski obrađivati s jedinom svrhom kako bi se omogućilo administrativno upravljanje našim poslovnim odnosima i/ili realiziranje široke palete postojećih usluga na ovoj web stranici. Možete iskoristiti prava pristupa, ispravka, brisanja i prigovora koja vam daje španjolski Zakon 15/1999 o zaštiti podataka (Ley de Protección de Datos -LOPD-) i Zakon 34/2002 (Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -LSSI-), jednostavno slanjem obavijesti putem pošte, e-poruke ili izravno na ovoj web stranici. BigTranslation zadržava pravo izmjene sadržaja na ovoj web stranici, svoje politike privatnosti, ili uvjeta korištenja svojih usluga, uslijed usklađenja sa zakonima na snazi, ili zbog drugih razloga, zbog čega se preporučuje korisniku da obavlja periodične provjere ove stranice, budući da će se korištenje ove stranice od strane korisnika smatrati kao prihvaćanje politike privatnosti i trenutno važećih uvjeta korištenja.

U slučaju da Vi ne poštujete ovdje određene uvjete i odredbe, BigTranslation zadržava pravo zatvaranja računa Klijenta i primjene potrebnih mjera za zaštitu interesa tvrtke BigTranslation.

Ako se sumnja na prijevaru, BigTranslation zadržava pravo blokiranja računa Klijenta onoliko vremena koliko bude potrebno kao i za vrijeme istrage slučaja. U ovom slučaju, BigTranslation nije odgovoran za nepoštivanje rokova isporuke, sadržanih u članku 7 ovih uvjeta.

3. USLUGE.

BigTranslation nudi različite usluge, među kojima su prevođenje, lektoriranje i transkripcija, koje razrađujemo u nastavku.

BigTranslation se fokusira uglavnom na prevođenje, usluga koja našim klijentima omogućava sadržaje na odabranim jezicima na bazi izvornog sadržaja na nekom drugom različitom jeziku. Naši prevoditelji su izvorni govornici i brinu se da se u svakoj narudžbi poštuje tip rječnika izvornog dokumenta.

Naše usluge lektoriranja podrazumijevaju provjeru rječnika, mogućih gramatičkih grešaka i sintakse te pravila interpunkcije kroz lekturu dokumenta. Struktura, format, integracija i layout nisu obuhvaćeni ovom uslugom.

Što se tiče transkripcije, nastojimo pažljivo oblikovati u pisanom obliku, uvijek tretirajući informacije kao povjerljive, audio zapise koje Klijent želi zapisati. BigTranslation će provjeriti sadržaj zapisa i odlučiti hoće li prihvatiti projekt budući da kontaminacija zvuka, kod mnogih zapisa, onemogućava dobru transkripciju. 

4. Obveze Korisnika

Klijent će morati biti u potpunosti odgovoran za postupanje sa zaporkom i brigu o zaporci koja mu se daje na raspolaganje, onemogućavajući pristup istoj trećim, neovlaštenim osobama.

Za ugovaranje ponuđenih usluga putem ovog web portala, od korisnika će se tražiti čitav niz podataka. Svrha spomenutog zahtjeva je omogućiti ovakvo ugovaranje te osigurati mogućnost korištenja ugovorene usluge s drugim uvjetima. U pogledu tog aspekta, klijent se obvezuje da će dostavljeni traženi podaci biti točni, potpuni i precizni te se također obvezuje obavještavati BigTranslation, u najkraćem mogućem roku, o bilo kakvim izmjenama u vezi istih, kako bi se izbjegli problemi koji bi mogli nastati u slučaju da posloprimac raspolaže neažurnim ili netočnim podacima.

Korisnik ne smije namjerno na našu web Stranicu unositi virus, trojanca, crva, logičku bombu, ili neki drugi materijal koji je potencijalno tehnološki opasan i štetan. Ne smije ni pokušavati pristupiti našoj stranici na neovlašteni način, niti na server na kojem se nalazi niti na bilo koji server, računalo ili bazu podataka povezanu s istom. Također je zabranjeno “napadati” našu stranicu putem napada uskraćivanjem usluge ili odbijanjem usluga distribucije.

Bilo kakvo kršenje ovih odredbi predstavlja počinjenje kaznenog djela. Obavijestit ćemo policijska i pravosudna tijela o bilo kakvim kršenjima te ćemo surađivati s njima u cilju otkrivanja vašeg identiteta. U slučaju bilo kakvog kršenja, vaše pravo korištenja naše Stranice prestaje odmah.

Nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu prouzročenu napadom uskraćivanja distribucije, virusom, uskraćivanjem usluge ili drugim tehnološki opasnim materijalom koji bi mogao zaraziti vaš informatički uređaj, informatičke programe, podatke ili druge materijale u vašem vlasništvu, a kao posljedica vašeg korištenja na našoj Stranici, za preuzimanje bilo kakvog materijala objavljenog na istoj ili korištenje bilo koje stranice povezane s istom.

5. PROJEKTI I NARUDŽBE.

BigTranslation zadržava pravo prihvaćanja ili odbijanja onih projekata koji bi mogli sadržavati uvredljiv sadržaj, koji potiču na nasilje, diskriminaciju i također krše prava i temeljne slobode regulirane lokalnim zakonodavstvom.

Sadržaj projekta za prevođenje dostavljat će se putem naše platforme, od strane Klijenta, kao također i popratna dokumentacija koja može biti korisna za Prevoditelja. Sadržaj će morati biti precizan uz poštivanje formata u kojima radi BigTranslation, bez virusa ili bilo koje vrste kriptografije. Greške koje bi mogle biti sadržane u istom ili u datoteci, predmetu projekta, neće biti odgovornost tvrtke BigTranslation.

Sadržaj ili datoteka neće, ni u kojem slučaju, sadržavati kontakt podatke Klijenta, budući da je jasno zabranjen izravan kontakt s Prevoditeljem. Klijent će moći sigurno, u trenutku realizacije projekta, navesti potrebne upute koje Prevoditelj može uzeti u razmatranje.

Kako bi mogao realizirati narudžbu, Klijent se prethodno mora prijaviti na platoformi i slijediti navedene korake za dobivanje ponude. Nakon što se narudžba potvrdi i projekt dodijeli Prevoditelju, neće se moći niti otkazati projekt niti tražiti povrat sredstava za isti.

Kada projekt bude spreman, dobit ćete poruku da je projekt raspoloživ u Području za Klijente, u kojem će se datoteka moći izravno preuzeti.

6. ISPORUKA PROJEKTA.

Rokovi isporuke koji se prikazuju na našoj platformi su procijenjeni i služe kao smjernice, obzirom da postoji mnogo čimbenika koje treba uzeti u obzir, kao što je složenost projekta, veličina i raspoloživost Prevoditelja, među ostalima.

Iz ovog razloga, BigTranslation se ne može obvezati na poštivanje niti jednog preciznog roka isporuke, ali će učiniti sve što je potrebno kako bi se pospješio proces u mogućim mjerama.

Projekt će biti isporučen u istom formatu u kojem je i poslan.

7. NAČINI PLAĆANJA I FAKTURIRANJE.

Cijena projekta pojavit će se na platformi u trenutku realizacije narudžbe. Referentna valuta je Euro (€).

Načini plaćanja na našoj platformi su bankovna doznaka, kreditna kartica i/ili PayPal.

Kod plaćanja putem bankovne doznake, neće se početi raditi na projektu sve do potvrde uplate od strane naše poslovne banke.

BigTranslation prihvaća također uplate putem kreditne kartice i putem PayPal sustava pristupnika na poziv (bez potrebe kreiranja PayPal računa ili prijave).

Ako se, međutim, odabere PayPal kao način plaćanja, osim što je to najsigurniji način plaćanja na internetu, omogućava i povezivanje plaćanja vašom kreditnom ili debitnom karticom, kao i bankovnim računom.

Postoji također i mogućnost postavljanja svoje vlastite “kasice-prasice” putem bankovne doznake i korištenja salda za realizaciju novih narudžbi. Na upravljačkoj ploči imate na raspolaganju povijest transakcija i mogućnost prijenosa salda (min. 300 €) na bankovni račun ili PayPal. Vrlo lagodno i bez dodatnog troška.

Ako imate promotivni kod, isti će vrijediti tri mjeseca.

Svi projekti realizirani na BigTranslationu podložni su španjolskom zakonodavstvu i važećim lokalnim aktima, kao i ostalim pravnim odredbama. BigTranslation posjeduje NIF-IVA Protokol za poslovanje unutar Europske zajednice; svi projekti koje realiziraju klijenti s boravištem u bilo kojoj zemlji članici Europske unije i koji imaju PDV-ID broj, bit će izuzeti od plaćanja PDV-a, uz neophodno ispunjenje uvjeta da naš sustav potvrdi PDV-ID broj kao valjan na VIES platformi.

Kilijentima s nastanom u Španjolskoj bit će obračunat PDV sukladno trenutku realizacije narudžbe. Klijent može preuzeti fakture iz Područja za Klijente i koje će biti raspoložive desetog, dvadesetog i tridesetog dana svakog mjeseca.

Klijent može u svakom trenutku zatražiti zatvaranje vlastitog računa putem našeg obrasca za kontakt. Zahtjev za zatvaranje bit će valjan samo ukoliko je izvršen putem ovog načina.

8. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO.

Ova web stranica vlasništvo je tvrtke BigTranslation, kao i sva prava na njene sadržaje, slike, tekstove, dizajn i softver. Svi elementi ove stranice, uključujući, bez ograničenja, njen dizajn i sadržaj zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu, industrijskom vlasništvu i međunarodnim ugovorima koji reguliraju autorska prava.

Samo ukoliko BigTranslation nije izričito propisao drugačije, Vi ne možete reproducirati, prenositi ili eksploatirati sadržaj ove web stranice ni na koji način.

Usprkos maksimalnim naporima koje poduzima BigTranslation kako bi jamčio preciznost i točnost sadržaja na ovoj web stranici, ista može sadržavati greške ili netočnosti. BigTranslation odbija preuzimanje odgovornosti za sadržaje objavljene na stranicama trećih osoba povezanih s Big Translation web stranicama putem poveznice. Ni u kojem slučaju, BigTranslation se neće smatrati odgovornim za štete bilo koje vrste nastale kao posljedica korištenja ili u vezi s korištenjem ove web stranice. Morat će se obeštetiti BigTranslation za svaku štetu proizašlu iz, sa svoje strane, kršenja ovih uvjeta ili korištenja sadržaja ove web stranice bez prethodnog odobrenja.

9. POVJERLJIVOST

BigTranslation će informacije, sadržaj datoteka i predmete projekata tretirati kao povjerljive.

Naši Prevoditelji su s tvrtkom BigTranslation potpisali ugovor o povjerljvosti te je na ovaj način tretiranje informacija dosljedno. Platforma BigTranslation posjeduje digitalni certifikat (SSL) koji potvrđuje autentičnost korisnika i kriptografiju u razmjeni dokumenata putem identifikacijske zaporke.

10. ODGOVORNOSTI KLIJENTA.

Klijent treba obeštetiti BigTranslation i osloboditi ga od svake odgovornosti, njegove zaposlenike, direktore i povezana poduzeća kod svake žalbe ili spora koji proizlaze iz:

  1. Bilo kojeg kršenja svojih deklaracija, jamstava i obveza u skladu s ovim uvjetima.
  2. Bilo kojeg nemara, nezakonitih aktivnosti, namjernih ili nepromišljenih od strane klijenta ili njegovih pomoćnika, zaposlenika, ugovornog osoblja ili agenata.
  3. Propusta ispunjavanja obveza i posljedičnog sprječavanja ostvarivanja svojih prava u skladu s primjenjiivim zakonima i normama i standardima.

11. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST.

Ovi uvjeti i odredbe će se regulirati i tumačiti prema važećem španjolskom zakonodavstvu. Svi sporovi proizašli iz ovih uvjeta i odredbi bit će u nadležnosti sudova u Valenciji, u Španjolskoj. Međutim, ovo ne sprječava agenciju da ostvari pravo na rješavanje svakog spora putem bilo kojeg drugog nadležnog zakonodavstva.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15